1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Organizacja i zarządzanie, Mobbing, Molestowanie

Organizacja i zarządzanie, Mobbing, Molestowanie
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

48,64
To ponad 25% taniej!

Kultura Kaizen. Budowanie i utrzymanie kultury ciągłego doskonalenia

Wydawnictwo MT Biznes

Stwórz i utrzymaj kulturę kaizen w swojej organizacji. Wykorzystując ponad 50 lat zbiorczych doświadczeń specjalistów pomyślnie stosujących kaizen w trakcie transformacji organizacji z wielu branż, niniejsza książka wyjaśnia, jak szybko, ale trwale udoskonalić pracę i polepszyć wyniki. Jest szczegółowym przewodnikiem, dzięki któremu czy...

29,22
To ponad 25% taniej!

Bezpieczeństwo współczesnej firmy. Wywiad, szpiegostwo, ochrona tajemnic

Wydawnictwo Studio Emka

Bezpieczeństwo informacyjne biznesu jest dzisiaj kwestią kluczową. Dzieje się tak z prostej przyczyny: informacja stała się strategicznym niematerialnym zasobem przedsiębiorstw. Współczesny biznes preferuje bardzo szybkie i zarazem odpowiedzialne działania oparte na aktualnej, trafnej, terminowej informacji, która w konsekwencji jest at...

22,88
To ponad 8% taniej!

Kryzys w firmie. Poradnik praktyczny

Wydawnictwo Global Prosper

Zawarte w książce przykłady utwierdzą czytelnika - przedsiębiorcę w przekonaniu, że dostateczna determinacja, przy wykorzystaniu wiedzy zawartej w niniejszym opracownaiu, pozwoli pokonać każdy, nawet pozornie gigantyczny problem. I wygrać. Michał Rybarczyk, Od autora

18,64
To ponad 25% taniej!

Kto zabił zmianę?. Stań się skutecznym Agentem Zmiany w twojej organizacji

Wydawnictwo MT Biznes

Każdego dnia organizacje na całym świecie podejmują decyzje o wprowadzeniu - bywa, że dużych i kosztownych - zmian, w celu poprawienia istniejącego status quo. Jednak 50 do 70 procent tych prób jest nieudanych. Niektóre zmiany giną nagle, ale wiele umiera w cierpieniu przedłużającej się agonii rujnującej zasoby organizacji oraz morale i...

81,85
To ponad 8% taniej!

Współczesna analiza strategii

Wydawnictwo Gab

Autor - światowy autorytet w dziedzinie zarządzania strategicznego - kompleksowo i bardzo przejrzyście opisuje: - najważniejsze narzędzia analizy strategicznej, - główne źródła przewagi konkurencyjnej, w tym zasoby i umiejętności przedsiębiorstwa, - współczesne koncepcje strategii biznesu w kontekście wybranych cech sektorów, - główne w...

47,97
To ponad 20% taniej!

Outsourcing Metodyka przygotowywania procesów i ocena efektywności

Wydawnictwo Difin

Rosnące znaczenie outsourcingu jako metody prowadzącej do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa skłania do poszukiwania skutecznych metod oceny efektywności przedsięwzięć outsourcingowych. Przedsiębiorca decydujący się na ten krok powinien mieć podstawę do tego w postaci skwantyfikowanej oceny przedsięwzięcia. Publikacja skiero...

38,37
To ponad 20% taniej!

Koncepcje organizacji i metody zarządzania. Możliwości i ograniczenia

Wydawnictwo Difin

W książce opisano wybrane koncepcje organizacji i metody zarządzania, w tym również te rzadko charakteryzowane w polskojęzycznej literaturze przedmiotu. Zostały one zaprezentowane z uwzględnieniem empirycznych i teoretycznych dokonań przedstawicieli różnych ośrodków akademickich. Przy czym, przyjęto dwa kluczowe cele. Pierwszym było zid...

54,25
To ponad 8% taniej!

Finansowanie i corporate governance w przedsiębiorstwach rodzinnych

Wydawnictwo C.H. Beck

Książka prezentuje wyniki przeprowadzonych w Polsce i Austrii badań empirycznych dotyczących ładu korporacyjnego i finansowania przedsiębiorstw rodzinnych, których interpretacja oparta jest na obszernej literaturze światowej oraz wtórnych danych statystycznych. Przedstawiono w niej pojęcie i znaczenie gospodarcze firm rodzinnych, ich sk...

50,97
To ponad 15% taniej!

Przedsiębiorczość w sporcie. Zasady i praktyka

Wydawnictwo CeDeWu

W podręczniku Przedsiębiorczość w sporcie: w sposób kompetentny i przystępny przedstawiono podstawowe uwarunkowania i procesy przedsiębiorczości na specyficznym rynku sportowym, z perspektywy zarządzania, ekonomii, finansów, prawa, filozofii, bezpieczeństwa ukazano kompleksowość przedsiębiorczości w sporcie - zarówno w wymiarze...

41,14
To ponad 25% taniej!

Innowacyjność usług bizesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw

Wydawnictwo PWE

Współcześnie w sektorze usług coraz większego znaczenia nabierają usługi biznesowe. Ich rozwój wiąże się z coraz szerszym stosowaniem outsourcingu. Autorzy podjęli próbę zidentyfikowania przejawów innowacyjności usług biznesowych jako czynników podnoszenia poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz motywów i zakresu korzystania z tyc...

40,77
To ponad 15% taniej!

Uwarunkowania zarządzania talentami w przedsiębiorstwie w kontekście teorii pozytywnego zarządzania

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

Książka poświęcona jest niezwykle ważnemu dla współczesnej teorii i praktyki zarządzania organizacjami problemowi zarządzania talentami. Jest to jeden z najbardziej dyskutowanych tematów w obszarze zarządzania z uwagi na trwającą między przedsiębiorstwami walkę o najlepszych pracowników. Intensyfikacja międzynarodowej konkurencji o utal...

32,17
To ponad 8% taniej!

Kreatywność. Jak ją rozwijać w sobie i w organizacji?

Wydawnictwo EdisonTeam.pl

Książkę dedykuję tym wszystkim, którzy podzielają pogląd, że przez stworzenie ciekawych, oryginalnych i użytecznych koncepcji możemy kształtować nasze tu i teraz. Główne przesłanie tych rozważań adresuję do osób potrafiących budować układy słoneczne, zespoły, firmy, w których panuje atmosfera tworzenia i przedsiębiorczego działania. Ks...

39,17
To ponad 20% taniej!

Lean dla bystrzaków

Wydawnictwo Helion

Niech lean będzie z Tobą! Lean jest nowoczesną metodą, dzięki której Twoja firma będzie mogła intensywnie działać na rynku, rozwijać się i osiągać zyski. Firmy lean wymagają mniejszego wysiłku pracowników, mniejszej ilości materiału do wytworzenia produktów i usług, mniejszej ilości czasu do ich opracowania oraz mniej energii i przestr...

14,90
To ponad 25% taniej!

Własny biznes - jak dojść do sukcesu?. Praktyczny poradnik właścicieli firm i szefów zespołów

Wydawnictwo Bernardinum

"Nie zdobywa się szczytów przebojem, bo potem szybko się z nich spada. Jeśli nie umiałeś wejść sam na wysoką górę (tylko życie Cię tam podwiozło), nie licz, że będziesz umiał z niej zejść bez szwanku". Świetna książka Marty Woźny-Tomczak powstała w oparciu o wiedzę i doświadczenia biznesowe autorki. Prawdziwy przewodnik praktyczny dla m...

41,14
To ponad 25% taniej!

Teoria rozwoju

Wydawnictwo PWE

Rozwój stanowi istotę funkcjonowania dzisiejszych gospodarek. Wydaje się więc potrzebne sformułowanie teorii rozwoju, która pozwoliłaby się odnieść do wyzwań współczesnego świata. Autorzy przedstawili więc: istotę i sens pojęcia "rozwój" oraz charakterystykę współczesnych koncepcji rozwoju, definicje "teorii rozwoju" i proponowaną metod...

91,05
To ponad 8% taniej!

Ochrona środowiska w firmie Kompendium wiedzy dla przedsiębiorcy

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

Dzięki książce Ochrona środowiska w firmie. Kompendium wiedzy dla przedsiębiorcy specjalista ds. ochrony środowiska pozyska praktyczne informacje, jak organizować i nadzorować działalność przedsiębiorstwa związaną z ochroną środowiska. Z poradnika czytelnik dowie się, jak przygotować odpowiednią dokumentację, sporządzić raport np. do KO...

58,62
To ponad 15% taniej!

Humanistyczne aspekty komunikowania w biznesie

Wydawnictwo CeDeWu

Biznes, potocznie handel, marketing, reklama i rozmaite techniki sprzedaży produktów i usług. Nie wszystkich takie podejście do tej sfery życia interesuje, stąd też koncepcja niniejszej książki, bo ów "biznes" to coś więcej. Psychologicznie rzecz ujmując, to na pewno negocjacje, a więc pewne sposoby komunikowania się ludzi. W bezpośredn...

59,22
To ponad 25% taniej!

Zarządzanie produktami leczniczymi. Teoria i praktyka

Wydawnictwo Wolters Kluwer

W publikacji kompleksowo omówiono problematykę gospodarowania lekiem w podmiotach leczniczych - począwszy od zamówienia leków aż do ich podania pacjentom - ze szczególnym uwzględnieniem metod optymalizujących ten proces. Zawarto w niej m.in.: - praktyczne wskazówki dotyczące poprawy efektywności zarządzania lekiem, - przykładowe formula...

39,53
To ponad 8% taniej!

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechanicznej Podręcznik do kształcenia zawodowego. Szkoły ponadgimnazjalne

Wydawnictwo WSiP

Podręcznik realizujący efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów w branży mechanicznej z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej). Omówiono w nim m.in. podstawy formalno-prawne działalności gospodarczej, w tym: formy organizacyjno-prawne, podejmowanie, wykonywanie i kończenie działalności, przepisy praw...

74,22
To ponad 25% taniej!

Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia z wykorzystaniem wybranych rozwiązań ICT

Wydawnictwo Wolters Kluwer

W publikacji omówiono problematykę zarządzania wiedzą w ochronie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information and Communication Technologies - ICT). Rozwiązania ICT są bardzo ważnym elementem współczesnych koncepcji zarządzania wiedzą, ułatwiają dostęp do informacj...

39,17
To ponad 20% taniej!

Zarządzanie gospodarcze Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku

Wydawnictwo Difin

Prezentowana książka stanowi rzetelną analizę zmian zachodzących w zarządzaniu gospodarczym Unią Europejską. W pracy przedstawiono problematykę dotyczącą zarządzania finansami publicznymi, konkurencyjności, funkcjonowania strefy euro, prowadzenia polityki makroostrożnościowej, rozwoju regionalnego Unii Europejskiej, systemu gwarantowani...

58,62
To ponad 15% taniej!

Przywództwo wyższego stopnia. Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

30 lat przełomowych wiadomości dotyczących przywództwa w jednej wyjątkowej książce! Opanuj przywództwo wyższego stopnia. Poprowadź swoich ludzi do wielkości, budując efektywne organizacje zmieniające życie wszystkich ludzi na lepsze. Ta książka cię poprowadzi, zainspiruje, skłoni do myślenia i będzie dla ciebie punktem odniesienia. Ken ...

51,97
To ponad 20% taniej!

Projekty inwestycyjne. Finansowanie, budżetowanie, ocena efektywności

Wydawnictwo Difin

Projekty rozwojowe w skali makroekonomicznej są motorem postępu cywilizacyjnego poszczególnych państw. Ich racjonalna realizacja prowadzi do rozwoju gospodarki jako całości, a także jest elementem zwiększenia spójności społecznej i terytorialnej krajów bądź związków państw. Działalność rozwojowa jest równie ważna na poziomie przedsiębio...

91,05
To ponad 8% taniej!

Wymiar sprawiedliwości w dobie oczekiwań społecznych. Część II. Zarządzanie i Ekonomia

Wydawnictwo C.H. Beck

Interesariusze wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności społeczeństwo, pojedynczy obywatele czy przedsiębiorcy mają prawo oczekiwać sprawnego, w tym efektywnego wymierzania sprawiedliwości. Efektywność ekonomiczna czy też organizacyjna to podstawowe pojęcia w ekonomii i zarządzaniu. Stąd też w drugiej części publikacji "Wymiar sprawie...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej