1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Technika, Informatyka, Przemysł, Rzemiosło, Rolnictwo

Technika, Informatyka, Przemysł, Rzemiosło, Rolnictwo
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

29,98
To ponad 25% taniej!

Mały słownik techniczny niemiecko polski polsko niemiecki

Wydawnictwo WNT

Słownik obejmuje: 30 000 haseł wyjściowych i około 50 000 odpowiedników, terminy specjalistyczne oraz z pogranicza języka technicznego i języka ogólnego, pisownię niemiecką według nowych zasad ortografii, skróty niemieckie i polskie, zestaw pierwiastków chemicznych według symboli.

58,62
To ponad 15% taniej!

Mit maszyny Technika a rozwój człowieka Tom 1

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Mit maszyny - który Lewis Mumford analizuje i demaskuje w swojej niesamowitej książce - to nasze proste wyobrażenie o technice jako kombinacji narzędzi i postępującej mechanizacji. I może nie warto byłoby się nim zajmować, gdyby nie to, że mit ten, jak większość głębokich ludzkich przekonań, ostatecznie się urzeczywistnia - i to już w o...

59,38
To ponad 15% taniej!

Mit maszyny Tom 2. Pentagon władzy

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Pentagon władzy jest drugim tomem "Mitu maszyny" Lewisa Mumforda i rozwinięciem idei zarysowanych w tomie pierwszym - pracą powstałą, jak sam autor stwierdza pod presją obserwacji "zniekształceń, zbiorowych obsesji i kompulsji powstałych w polu megatechniki, przekierowujących nasze energie i podważających naszą zdolność do życia pełnego...

16,77
To ponad 25% taniej!

Alianse technologiczne a strategiczne zachowania korporacji międzynarodowych na rynkach niedoskonałych

Wydawnictwo Adam Marszałek

Globalizacja we współczesnym świecie wywiera istotny wpływ na gospodarkę rynkową krajów/regionów. Wraz z takimi procesami jak innowacyjność i konkurencyjność kształtuje jej nowy paradygmat. Powoduje on rozwój cywilizacyjnych wyzwań dotyczących jakości życia, poziomu technicznego i technologicznego [...] Niniejsza książka wnosi wartość d...

14,97
To ponad 25% taniej!

Vocabulary Related to the Technological and Scientific Development of the 20th century in the Tajik Language on the Basis of the World Wide Web

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

It may seem paradoxical at first that although the scientific and technological vocabulary is not - in most cases - culture-dependent, still possessing the up-to-date set of technological (and scientific) lexica is important for the culture of the speakers of a language, as it is a paragon of their idiom's vitality and ability to descri...

26,22
To ponad 25% taniej!

Perfekcja techniki

Wydawnictwo Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego

Technika nie służy prawidłom gospodarki; to gospodarka poddawana jest narastającej technicyzacji. Zbliżamy się do stanu - a gdzieniegdzie go osiągnęliśmy - w którym technicyzacja procesu pracy ważniejsza jest od zysków, jakie przynosi. To znaczy - trzeba ją realizować, nawet jeśli przynosi straty. Ta oznaka zapaści gospodarki jest jedno...

59,38
To ponad 15% taniej!

Moc sprawcza ludzi i organizacji

Wydawnictwo Poltext

Prof. Lech W. Zacher z Akademii Leona Koźmińskiego jest najbardziej chyba znanym polskim uczonym od lat propagującym zagadnienia i problemy określane po angielsku jako STS, czyli Science, Technology, and Society. Podczas gdy w USA każdy większy uniwersytet oferuje tzw. STS studies, w Polsce jest to dziedzina nauki wciąż mało znana. Tym ...

8,46
To ponad 15% taniej!

Poznaję świat Nauka i technika

Wydawnictwo Fenix

Nauka i technika pomagają człowiekowi na wiele sposobów. Dzięki ogromnemu postępowi nasze życie jest zdecydowanie łatwiejsze. Książka napisana jest w przystępny sposób, zawiera ciekawe ilustracje i graficzne objaśnienia, które z pewnością lepiej wytłumaczą opisane zjawiska zachodzące wokół nas.

43,47
To ponad 25% taniej!

Współpraca przedsiębiorstw a innowacje i transfer technologii wybrane aspekty

Wydawnictwo IVG

Procesy przenikania zjawisk współpracy innowacyjnej i transferu technologii były niejednokrotnie omawiane w literaturze przedmiotu, lecz w dalszym ciągu pozostają niejasne. Na tej podstawie powstała podstawowa hipoteza badawcza, która jest twierdzeniem, że transfer technologii realizowany w trakcie współpracy przedsiębiorstw z innymi j...

50,12
To ponad 15% taniej!

Internet rzeczy. Jak inteligentne telewizory, samochody, domy i miasta zmieniają świat

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Szybciej niż nam się wydaje połączone zostaną inteligentne domy, sprzęty, samochody, biura, fabryki, miasta ... świat. Pierwsza na rynku książka w której autor nie tylko wyjaśnia, w jaki sposób internet rzeczy może wpływać na nasze życie i biznes, ale również podpowiada jak do tych zmian się przygotować. Internet rzeczy (Internet of Thi...

46,64
To ponad 15% taniej!

Regionalne wzorce akumulacji wiedzy technicznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Książka omawia zagadnienia ważne zarówno z punktu widzenia teorii ekonomii, jak i polityki gospodarczej. Przedmiotem rozważań jest bowiem kwestia regionalnych wzorców akumulacji wiedzy technicznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Autor koncentruje się na trzech zagadnieniach badawczych: - przyczynach przestrzennego zróżnicowania ef...

41,37
To ponad 8% taniej!

Technopolityka w świecie nowych mediów

Wydawnictwo WAM

Oddawany w ręce Czytelników tom, oczywiście daleki od wyczerpania złożoności i wieloaspektowości podejmowanej tematyki, zawiera różnorodne wątki lokujące się w orbicie tytułowej, interdyscyplinarnej "technopolityki". Odnosi się zarówno do rozważań teoretycznych, których wspólnym mianownikiem jest wzajemna relac...

19,47
To ponad 25% taniej!

Ekotopie. ekspansja technokultury

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UAM

"Ekotopie" rejestrują moment narodzin technokulturowego paradygmatu nowoczesności, który okazał się fundamentalną zmianą w myśleniu o obopólnych relacjach człowieka wobec otoczenia i jednocześnie głównym filarem pojęciowo-teoretycznym najnowszej humanistyki. Autorka analizuje konsekwencje fenomenów kulturowych, naukowych i technologicz...

22,47
To ponad 25% taniej!

Człowiek - technologia - media. Konteksty kulturowe i psychologiczne

Wydawnictwo Impuls

Sytuacja cywilizacyjna, w jakiej się znaleźliśmy, stwarza wiele szans zarówno edukacyjnych, jak i rozwojowych, ale przynosi także szereg zagrożeń. (...) Okazało się bowiem, że technologie rozwijają się w tempie przewyższającym nasze możliwości adaptacyjne czy poznawcze. Nie jest jeszcze pewne, czy uda nam się je przezwyciężyć, chociaż n...

22,47
To ponad 25% taniej!

Człowiek technologia media. Konteksty kulturowe i psychologiczne

Wydawnictwo Impuls

Sytuacja cywilizacyjna, w jakiej się znaleźliśmy, stwarza wiele szans zarówno edukacyjnych, jak i rozwojowych, ale przynosi także szereg zagrożeń. (...) Okazało się bowiem, że technologie rozwijają się w tempie przewyższającym nasze możliwości adaptacyjne czy poznawcze. Nie jest jeszcze pewne, czy uda nam się je przezwyciężyć, chociaż n...

19,84
To ponad 25% taniej!

Laboratoria w działaniu. Innowacja technologiczna w świetle antropologii nauki

Wydawnictwo Oficyna Naukowa

Łukasz Afeltowicz (ur. 1982 r.) absolwent toruńskiej socjologii i filozofii. Jego zainteresowania obracają się wokół problematyki socjologii wiedzy oraz kognitywnych studiów nad nauką i technologią. W 2010 roku obronił doktorat w Instytucie Filozofii UMK. Publikował m.in. na łamach "Studiów Socjologicznych" i "Zagadnień Naukoznawstwa". ...

43,47
To ponad 25% taniej!

Innowacje technologiczne i społeczne w rozwoju społeczno-gospodarczym wybrane aspekty

Wydawnictwo IVG

Zmiany występujące w otoczeniu w sposób zasadniczy i dynamiczny oddziałują na warunki, w jakich żyje i gospodaruje człowiek. Współczesny świat i jego struktury są zdeterminowane przede wszystkim przez obecne oraz przyszłe tendencje rozwojowe w zakresie nauki i techniki. Pod wpływem osiągnięć naukowo-technicznych i dokonującego się pos...

45,87
To ponad 15% taniej!

Studia nad nauką i technologią. Wybór tekstów

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

Studia nad nauką i technologią (Science and Technology Studies, STS) to interdyscyplinarna, wielowątkowa, rozbudowana, prężnie rozwijająca się współcześnie dziedzina nauki. W prezentowanym zbiorze znajdują się zarówno klasyczne teksty z tego obszaru, jak i najnowsze opracowania, poruszające niezwykle bogatą problematykę, z zaskakującymi...

15,72
To ponad 25% taniej!

Rewolucja nadziei. W stronę uczłowieczonej technologii

Wydawnictwo Vis-a-vis / Etiuda

"Rewolucja nadziei W stronę uczłowieczonej technologii" to książka, która jest odpowiedzią autora na tzw. kontrkulturową rewolucję 1968 roku. Ale nie jest to także obecnie książka anachroniczna. Zmieniły się bowiem realia społeczne, zmieniły się technika, nauka, produkcja, ludzkie społeczności ale pozostający przed nami dylemat, który s...

59,38
To ponad 15% taniej!

Nauka Technika Społeczeństwo. Podejścia i koncepcje metodologiczne, wyzwania innowacyjne i ewaluacyjne

Wydawnictwo Poltext

Problematyka określana na Zachodzie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, mianem "nauka - technika - społeczeństwo" (STS - Science, Technology, Society) nigdy na dobre nie zagnieździła się w Polsce ani w badaniach naukowych, ani w świadomości decydentów i obywateli. Chyba m.in. dlatego, iż niejako z natury jest to dziedzina interdyscyplin...

35,97
To ponad 20% taniej!

Wdrażanie innowacji technologicznych

Wydawnictwo Difin

Publikacja jest podręcznikiem do nauki przedmiotu zarządzanie innowacjami i wielu specjalistycznych programów na kierunkach: zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz logistyka. Zawiera kompleksową wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, wiążącą problematykęorganizacji i zarządzania z aspektami technicznymi, ekonomicznymi i...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej