1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Wojskowość, Wojny, Militaria

Wojskowość, Wojny, Militaria
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

15,96
To ponad 20% taniej!

Żołnierz. Poznaję ciekawe zawody

Wydawnictwo Damidos

ŻOŁNIERZ, policjant, górnik, strażak, kierowca, a może lekarz? Każdy z tych zawodów wydaje się interesujący. Który z nich wybrać? Kim zostać w przyszłości? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania pomogą Ci książki wydawnictwa Damidos, prezentujące najpopularniejsze zawody. Znajdziesz w nich rzeczowe informacje, zaskakujące fakty, cieka...

31,47
To ponad 25% taniej!

Militarne dziedzictwo a współczesne aplikacje strategii

Wydawnictwo Adam Marszałek

Książka jest próbą przedstawienia kondycji strategii na tle węzłowych punktów jej historii. To analityczne studium istoty zjawiska i obecnej fazy jego rozwoju. Strategia uniwersalizuje się. Bez względu na sferę aplikacji stanowi przemyślaną i zorientowaną na sukces kompozycję celów, zamiarów, działań, sił, środków i zasobów w kontekście...

111,72
To ponad 25% taniej!

Modus operandi sił specjalnych Tom 4 Taktyka czerwona. Uwaga! Drastyczne zdjęcia.

Wydawnictwo Avalon

Książka jest pierwszym na świecie tego typu podręcznikiem dla sił specjalnych! Treści zawarte w opracowaniu opierają się na przyjętym w NATO standardzie Protokołu TCCC, co stanowi główny wyznacznik przydatności tej publikacji w Wojskach Sojuszniczych Paktu. W jej powstaniu wydatnie pomogli twórcy Taktyki Czerwonej oraz instruktorzy Sił...

41,97
To ponad 25% taniej!

Współczesne dylematy dydaktyki obronnej Tom 2

Wydawnictwo Adam Marszałek

Księga Jubileuszowa prof. zw. dr hab. Bogdana Szulca.

7,70
To ponad 8% taniej!

Wojsko Bezpieczeństwo

Wydawnictwo MD Monika Duda

Seria BEZPIECZEŃSTWO to nie tylko informacje i ciekawostki na temat pracy Policji, Wojska, Pogotowia Ratunkowego i Straży Pożarnej. To także zbiór zasad i porad, dzięki którym dzieci będą umiały się odnaleźć w sytuacji zagrożenia. Te istotne dla bezpieczeństwa wskazówki uświadamiają naszym pociechom, że stosowanie zasad ułatwia życie, a...

26,22
To ponad 25% taniej!

Testament żołnierski i testamenty wojskowe w europejskiej tradycji prawnej

Wydawnictwo Od.Nowa

Testamenty żołnierskie i wojskowe w rozwoju historycznym Podmiotowa przesłanka sporządzenia testamentu Formy testamentów wojskowych Aksjologia testamentów wojskowych i pytania na przyszłość

8,90
To ponad 25% taniej!

Polska Służby mundurowe

Wydawnictwo Ibis

Polska - to seria książek dla dzieci, w których w bardzo przystępny sposób opisano ważne zagadnienia dotyczące polskiej administracji, władz państwowych, instytucji, a także zaprezentowano sylwetki najwybitniejszych Polaków, którzy zapisali się w historii naszego kraju.

41,57
To ponad 20% taniej!

Operacje reagowania kryzysowego NATO. Istota Uwarunkowania Planowanie

Wydawnictwo Difin

Fundamentalna publikacja z zakresu zarządzania kryzysowego w wymiarze międzynarodowym.Książka odkrywa oblicze sił zbrojnych Sojuszu Północnoatlantyckiego. Sił, które walczą o utrzymanie międzynarodowego bezpieczeństwa i pokoju oraz niosą pomoc cierpiącej ludności cywilnej i państwom dotkliwie poszkodowanym w wyniku coraz częściej nawied...

49,57
To ponad 20% taniej!

Taktyka rosyjskich pododdziałów rozpoznawczych. Wyszkolenie indywidualne i taktyka grupy rozpoznawczych. Część 1

Wydawnictwo Difin

Podręcznik zawiera zestawienie podstawowych elementów taktyki działania rosyjskich pododdziałów rozpoznawczych CnH, które w wielu aspektach stanowią przykład odmiennej od zachodnioeuropejskiej szkoły taktycznej. W publikacji wykorzystano dostępną literaturę rosyjskojęzyczną, wśród której za pozycje podstawowe należy uznać regulaminy dz...

23,89
To ponad 20% taniej!

Sztuka wojny

Wydawnictwo Helion

Traktaty, które uczą zwyciężać Sztuka wojny Sun Tzu i Metody wojskowe Sun Pina to kanon literatury militarystycznej. Liczące około 2500 lat traktaty zadziwiają swoją ponadczasowością i walorami poznawczymi. Z każdego odtworzonego i przetłumaczonego przez współczesnych badaczy zdania bije ogromna wiedza mająca zastosowanie nie tylko na ...

35,67
To ponad 25% taniej!

29,57
To ponad 20% taniej!

Sztuka wojny

Wydawnictwo Helion

Traktaty, które uczą zwyciężać Sztuka wojny Sun Tzu i Metody wojskowe Sun Pina to kanon literatury militarystycznej. Liczące około 2500 lat traktaty zadziwiają swoją ponadczasowością i walorami poznawczymi. Z każdego odtworzonego i przetłumaczonego przez współczesnych badaczy zdania bije ogromna wiedza mająca zastosowanie nie tylko na ...

59,97
To ponad 25% taniej!

Militarium 1

Wydawnictwo Narodowe Centrum Kultury

Kontynuacja serii wydawniczej "Biblioteka Staropolskiej Myśl Politycznej", prezentującej translacje łacińskich traktatów politycznych polskich autorów z XVII wieku. "Niniejsza praca stanowi z pewnością fascynujący dokument epoki oraz ważny pomnik polskiej refleksji wojskowej, politycznej i ekonomicznej. Dość wspomnieć, że Fredro, który...

59,97
To ponad 20% taniej!

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej Geneza, rozwój, funkcjonowanie

Wydawnictwo Difin

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Leonarda Łukaszuka: Monografia jest nowatorsko zaprezentowanym studium politologicznym z obszernymi, wnikliwie zinterpretowanymi odniesieniami do szeroko stosowanej praktyki operacyjnej UE - z uwzględnieniem wojskowych i cywilnych aspektów WPBiO oraz miejsca i roli Polski w tej polityce (...). Jest to nie ...

47,97
To ponad 20% taniej!

Anatomia bezpieczeństwa

Wydawnictwo Difin

Na przełomie dwóch ostatnich dekad XX wieku w Europie zachodziły wydarzenia, które miały istotny wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa. Społeczność międzynarodowa wiązała z nimi nadzieje na szczęśliwsze i bezpieczniejsze życie. Okazało się jednak, że zarówno owe nadzieje, jak i początkowy zachwyt, wynikający z tempa zachodzących zmian, ...

38,37
To ponad 20% taniej!

Przegląd bezpieczeństwa narodowego w planowaniu strategicznym Polski

Wydawnictwo Difin

Autor przybliża Czytelnikowi istotę i ewolucję planowania strategicznego w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego w Polsce po 1989 roku do chwili obecnej. Przedstawia wyniki badań dotyczące Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego przeprowadzonego w latach 2010-2012 oraz opisuje strategiczne przeglądy w dziedzinie bezpieczeństwa...

39,97
To ponad 20% taniej!

Bezpieczeństwo i zarządzanie. Analiza strategiczna

Wydawnictwo Difin

W książce przedstawiono proces przeprowadzania analizy strategicznej, który w odróżnieniu od dotychczasowych propozycji z tej dziedziny wykorzystuje nie tylko dorobek zarządzania strategicznego, ale również stosunków międzynarodowych, prognozowania gospodarczego, nauk o bezpieczeństwie, nauk o obronności oraz nauk o przyszłości, co pozw...

33,57
To ponad 20% taniej!

Organizacje proobronne w systemie bezpieczeństwa narodowego Polski

Wydawnictwo Difin

Publikacja dotyczy analizy bogatych doświadczeń Polski i innych krajów we włączaniu organizacji społecznych o charakterze proobronnym w system bezpieczeństwa narodowego oraz współczesnych wyzwań i możliwości udziału tego typu organizacji w budowie nowoczesnego systemu bezpieczeństwa, w tym powszechnej Obrony Terytorialnej. Autor zapreze...

21,72
To ponad 25% taniej!

Użycie kawalerii w przyszłej wojnie na łamach ?Przeglądu Kawaleryjskiego? w latach 1924-1939

Wydawnictwo Inforteditions

Notka o książce: "Przegląd Kawaleryjski" był fachowym periodykiem przeznaczonym dla oficerów jazdy, wydawanym w latach 1924-1939 przez Departament Kawalerii Ministerstwa Spraw Wojskowych. Czasopismo to odegrało istotną rolę w kształtowaniu myśli wojskowej II Rzeczypospolitej, gdyż zamieszczano w nim artykuły dotyczące możliwości operacy...

29,37
To ponad 25% taniej!

Podstawy bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Studium problemów teoretycznych

Wydawnictwo Adam Marszałek

"Podstawy bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Studium problemów teoretycznych" jest monografią naukową, która obejmuje podstawowe spektrum problemów teoretycznych i wątków pozostających w kontekście do nadrzędnego interesu narodowego wyrażającego się w różnych formach ochrony oraz obrony bezpieczeństwa narodu i państwa....

20,97
To ponad 25% taniej!

Pełnienie zawodowych ról oficerskich przez absolwentów uczelni cywilnych. Ujęcie socjologiczne

Wydawnictwo Adam Marszałek

Praca obala mit poliprofesjonalizacji w edukacji kadr oficerskich, a także tworzy rzeczywisty obraz możliwości zasilania korpusu oficerskiego WP przez absolwentów uczelni cywilnych. Z prezentowanym opracowaniem winni bezwzględnie zapoznać się wszyscy uczestnicy dyskusji nad przemianami systemu edukacji kadr wojskowych oraz ci przełożen...

54,37
To ponad 20% taniej!

Metodologiczne i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego

Wydawnictwo Difin

Akademia Obrony Narodowej we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi podjęła badania, których celem stało się zdiagnozowanie stanu teorii i praktyki bezpieczeństwa narodowego oraz określenie jego głównych kierunków rozwoju. Rezultaty podjętych badań zawiera proponowana książka, która stanowi propozycję nowych i efektywnych formuł ba...

37,40
To ponad 25% taniej!

Pisma zbiorowe Józefa Piłsudskiego Tom 6

Wydawnictwo Akces

W tomie tym są utwory Piłsudskiego powstałe od nia przekazania przez niego władzy Naczelnika Państwa w ręce Prezydenta Narutowicza tzn. od 14-go grudnia 1922 roku do chwili rozpoczęcia przez Piłsudskiego w marcu 1924 roku jego pracy nad dziełem "Rok 1920".

37,40
To ponad 25% taniej!

Piłsudski Józef Pisma zebrane Tom 3

Wydawnictwo Akces

W tomie 3 zamieszczone zostały wszystkie te prace Piłsudskiego jakie znajdowały się w tomie 3 "Pism-Mów-Rozkazów". Ponadto włączone zostały "Zadania praktyczne rewolucji w zaborze rosyjskim" oraz "Geografia militarna Królestwa Polskiego", które znajdowały się w tomie 2 "Pism-Mów-Rozkazów".

37,40
To ponad 25% taniej!

Pisma zbiorowe Józefa Piłsudskiego Tom 7

Wydawnictwo Akces

Wydanie nieniejsze jest przedrukiem wydania trzeciego. Jedynie w stosunku do szkiców została przeprowadzona korekta nazw geograficznych, ujednostajniono nomenklaturę oddziałów i wykonano korektę techniczną; poprawki te w niczym nie naruszają pierwotnej zatwierdzonej przez Piłsudskiego formy i charakteru szkiców, udoskonalają jedynie tec...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej