1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Mechanika techniczna, Budownictwo, Materiałoznawstwo, Metrologia

Mechanika techniczna, Budownictwo, Materiałoznawstwo, Metrologia
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

15,96
To ponad 20% taniej!

Górnik. Poznaję ciekawe zawody

Wydawnictwo Damidos

GÓRNIK, żołnierz, strażak, lekarz, kierowca, a może policjant? Każdy z tych zawodów wydaje się interesujący. Który z nich wybrać? Kim zostać w przyszłości? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania pomogą Ci książki wydawnictwa Damidos, prezentujące najpopularniejsze zawody. Znajdziesz w nich rzeczowe informacje, zaskakujące fakty, cieka...

96,72
To ponad 25% taniej!

Wybrane problemy prawa geologicznego i górniczego

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Książka przedstawia najważniejsze zagadnienia dotyczące problemów prawa geologicznego i górniczego w ujęciu zarówno praktycznym, jak i teoretycznym. Prawo geologiczne i górnicze jako część systemu prawnego pozostaje w relacjach z innymi aktami prawnymi, które w części regulują kwestie również komentowanej materii, stąd też w opracowaniu...

24,05
To ponad 20% taniej!

Niekonwencjonalne źródła ropy i gazu. Doświadczenia amerykańskie

Wydawnictwo Difin

Prof. dr hab. Kazimierz Kuciński: (...) Można powiedzieć, że sięgnięcie po niekonwencjonalne paliwa kopalne przyczyni się do nowego szoku naftowego, porównywalnego co do skali implikacji ekonomicznych, technologicznych i politycznych, z tym, który dotknął świat u progu lat siedemdziesiątych minionego stulecia, choć jego proweniencja i ...

51,49
To ponad 8% taniej!

Biogaz rolniczy odnawialne źródło energii. Teoria i praktyczne zastosowanie

Wydawnictwo Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne

Niniejsze opracowanie zawiera niezbędne wiadomości z zakresu przemian biochemicznych, zachodzących w procesie fermentacji, opisuje także czynniki wpływające na intensywność tych przemian. Przedstawiono tu właściwości fizykochemiczne biogazu i metody poprawiające jego przydatność jako paliwa. Omówiono także surowce do produkcji biogazu, ...

50,12
To ponad 15% taniej!

Prognozowanie importu i eksportu węgla kamiennego w Polsce. w aspekcie krajowych i międzynarodowych uwarunkowań

Wydawnictwo CeDeWu

Głównym celem prowadzonych w monografii rozważań i badań jest określenie prognozy importu i eksportu węgla kamiennego w perspektywie do 2030 roku wraz ze wskazaniem czynników, które determinują w Polsce import i eksport węgla kamiennego. Realizacja tak sformułowanego celu głównego odbywa się w kontekście krajowych i międzynarodowych uwa...

81,85
To ponad 8% taniej!

Modelowanie i prognozowanie cen surowców energetycznych

Wydawnictwo C.H. Beck

Największym wyzwaniem stawianym przed analizami współczesnych rynków towarowych jest poradzenie sobie z ich nieustannymi i głębokimi zmianami. Z jednej strony obserwuje się coraz większy udział w dynamice cen towarów operacji typowo finansowych, których celem nie jest fizyczny handel towarami. Z drugiej strony, ze względu na uwarunkowan...

47,97
To ponad 20% taniej!

Modele kosztu kapitału i ich implementacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym

Wydawnictwo Difin

W publikacji dokonano przeglądu sposobów szacowania ksztu kapitału własnego i obcego, wskazując ograniczenia i mozliwości stosowania poszczególnych metod w branżach specyficznych, do jakich nalezy górnictwo. Takie branże wymagają nowego podejścia i stworzenia nowych rozwiązań. Zaproponowane przez Autorkę modele kalkulacji kosztu kapitał...

48,72
To ponad 25% taniej!

Frakersi. O gazie i ropie łupkowej

Wydawnictwo Kurhaus Publishing

Eksperci rynku energii snuli w ostatnich latach dramatyczne wizje, przewidując niedobory ropy naftowej i gazu ziemnego. Polityczni decydenci zastanawiali się, jak będzie wyglądał świat, w którym popyt na te surowce zacznie przewyższać podaż, śrubując ceny energii do granic możliwości. I nagle wszystko się zmieniło. Garstka Amerykanów, w...

186,72
To ponad 25% taniej!

Prawo geologiczne i górnicze Komentarz

Wydawnictwo Wolters Kluwer

W dniu 9 czerwca 2011 roku ustawodawca polski uchwalił nową ustawę - Prawo geologiczne i górnicze. Mimo tak krótkiego okresu obowiązywania była ona już wielokrotnie nowelizowana. Usprawiedliwieniem takiego stanu rzeczy jest poniekąd fakt, że nie da się jej jednoznacznie zakwalifikować do jednej gałęzi prawa. Powiązanie ustawy - Prawo ...

42,38
To ponad 15% taniej!

Ropa naftowa a wzrost gospodarczy. Teoria i praktyka

Wydawnictwo Poltext

Współczesna cywilizacja jest oparta na ropie naftowej. Nic więc dziwnego, że wszystko to, co jest związane z rynkiem ropy naftowej budzi zrozumiałe zainteresowanie. O ropie naftowej i jej miejscu w codzienności pisze się wiele. Każda nowa publikacja musi na wstępie udowodnić swoją celowość, przydatność do zrozumienia otaczającego nas św...

32,97
To ponad 25% taniej!

Ciemność

Wydawnictwo Fundacja Instytutu Reportażu

Kiedy na pustyni Atakama zawaliło się wnętrze góry podziurawionej górniczymi korytarzami, 625 metrów pod ziemią, w ciemności, wilgoci, bez jedzenia i wody pitnej zostało uwięzionych 33 mężczyzn. Akcja ratownicza w kopalni San Jose wydawała się niemożliwa. Dopiero po 17 dniach przez mały otwór o szerokości zaledwie 15 cm udało się nawiąz...

44,22
To ponad 25% taniej!

Mechanika gazów. Jednowymiarowe przepływy ustalone

Wydawnictwo WNT

W książce przedstawiono podstawowe prawa i metody obliczania ustalonych jednowymiarowych przepływów gazów, w tym: - wyprowadzenie równań praw zachowania masy, pędu i energii dla gazów - określenie, warunki występowania i klasyfikację rodzajów przepływów - analizę właściwości fizycznych adiabatycznych i izotermicznych strumieni gazu w wa...

36,72
To ponad 25% taniej!

Mechanika gazów. Jednowymiarowe przepływy ustalone

Wydawnictwo WNT

W książce przedstawiono podstawowe prawa i metody obliczania ustalonych jednowymiarowych przepływów gazów, w tym: - wyprowadzenie równań praw zachowania masy, pędu i energii dla gazów - określenie, warunki występowania i klasyfikację rodzajów przepływów - analizę właściwości fizycznych adiabatycznych i izotermicznych strumieni ...

44,22
To ponad 25% taniej!

Mechanika gazów. Jednowymiarowe przepływy ustalone

Wydawnictwo WNT

W książce przedstawiono podstawowe prawa i metody obliczania ustalonych jednowymiarowych przepływów gazów, w tym: - wyprowadzenie równań praw zachowania masy, pędu i energii dla gazów - określenie, warunki występowania i klasyfikację rodzajów przepływów - analizę właściwości fizycznych adiabatycznych i izotermicznych strumieni gazu w wa...

29,90
To ponad 25% taniej!

Kopalnia Soli Wieliczka Wersja niemiecka. Das Salzbergwerk Wieliczka

Wydawnictwo Dr Lex

Das Salzbergwerk umfasst heute 9 Sohlen, 245 km Gange und 2391 Kammern.Die schonsten und besonders wertvollen Areale wurden fur Besucherzuganglich gemacht und konnen auf drei Wanderwegen erkundet werden: der Touristik- und der Bergmannsroute sowie auf der abenteuerlichen Strecke "Geheimnisse der Salzmine“. 1978 wurde das Salzbergw...

59,38
To ponad 15% taniej!

Ropa naftowa a wzrost gospodarczy. Teoria i praktyka

Wydawnictwo Poltext

Współczesna cywilizacja jest oparta na ropie naftowej. Nic więc dziwnego, że wszystko to, co jest związane z rynkiem ropy naftowej budzi zrozumiałe zainteresowanie. O ropie naftowej i jej miejscu w codzienności pisze się wiele. Każda nowa publikacja musi na wstępie udowodnić swoją celowość, przydatność do zrozumienia otaczającego nas św...

32,08
To ponad 8% taniej!

Ratownicy Pasja zwycięstwa

Wydawnictwo Cinematix Studio

"Zawsze idziemy po żywego" - to motto najnowszej, trzeciej już książki duetu Baca- Pogorzelska&Jodłowski "Ratownicy. Pasja zwycięstwa" w ramach cyklu Górnictwo2_0. Jest to kolejna, po "Drugim życiu kopalń" (2013) i "Babskiej szychcie" (2014), publikacja tego duetu w wersji polsko-angielskiej. Patronami medialnymi są "Dziennik Zachodni"...

44,90
To ponad 25% taniej!

Globalny rynek LNG

Wydawnictwo Rambler

"Globalny rynek LNG" to wnikliwa publikacja naukowa, która w kompleksowy sposób przedstawia ogół zagadnień związanych z dynamicznie rozwijającym się rynkiem skroplonego gazu ziemnego. Autorzy, analizując światowe trendy, prezentują nie tylko bieżący wpływ LNG na bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjność gospodarki UE, lecz równie...

35,85
To ponad 8% taniej!

Babska szychta

Wydawnictwo Tartak Wyrazów

W tej publikacji, także z fantastycznymi zdjęciami Tomasza Jodłowskiego, Karolina Baca-Pogrzelska - inżynier górniczy III stopnia z prawem do noszenia munduru - opowiada o kobietach w polskim górnictwie. Czytelnik spotka się w niej z 17 bohaterkami, które pracują bądź pracowały na różnych stanowiskach w kopalniach. Ich historie i wspomn...

29,37
To ponad 25% taniej!

Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski

Wydawnictwo Adam Marszałek

Powstający w Świnoujściu Terminal LNG jest pierwszym tego typu projektem infrastrukturalnym nie tylko w Polsce, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej, który ma na celu dywersyfikację źródeł dostaw gazu do kraju oraz poprawę bezpieczeństwa energetycznego całego regionu. Z tego względu inwestycja została uznana przez Rząd za strategiczn...

67,97
To ponad 15% taniej!

Prognozowanie kierunków internacjonalizacji

Wydawnictwo CeDeWu

Niniejsza monografia poświęcona jest internacjonalizacji przedsiębiorstw w kontekście sektorowym na przykładzie branży maszyn i urządzeń górniczych. Treść i układ opracowania podporządkowano głównemu celowi, którym jest analiza rynku krajowego oraz potencjału eksportowego na rynki zagraniczne, w tym w szczególności zidentyfikowanie rynk...

37,37
To ponad 15% taniej!

Biogazownie rynek konkurencyjność analiza efektywności

Wydawnictwo CeDeWu

Książka podsumowuje badania mające na celu ocenę uwarunkowań lokalizacji biogazowni, aspektów administracyjnoprawnych, warunków finansowania przedsięwzięcia, a także aspektu eksploatacyjno-optymalizacyjnego oraz konkurencyjności podmiotów gospodarczych działających na rynku biogazu.

47,14
To ponad 25% taniej!

Wspólny rynek gazu Unii Europejskiej

Wydawnictwo Rambler

Monografia jest ciekawym, interdyscyplinarnym "zdjęciem" aktualnego stanu rozwoju rynku gazu w Unii Europejskiej. Autorzy przyjęli złożoną perpsektywę badawczą, obejmującą podejście politologiczne, prawne i ekonomiczne. Dzięki takiemu podejściu czytelnik uzyskuje interesujący i bogaty obraz omawianej problematyki, obejmujący zarówno kwe...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej