1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Biologia, Chemia, Fizyka, Astronomia

Biologia, Chemia, Fizyka, Astronomia
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

42,38
To ponad 15% taniej!

Podstawy mechaniki płynów i hydrauliki

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Nowoczesny, zwięzły wykład równań zachowania dla ośrodków płynnych. Wyróżnia się szerokością zakresu tematycznego. Ujmuje wszystkie, najistotniejsze z punktu widzenia zastosowań grupy, zagadnienia tzn. hydrostatykę, opis ruchu płynu nielepkiego, elementy gazodynamiki, podstawy laminarnej warstwy przyściennej, opis przepływu turbulentneg...

29,97
To ponad 25% taniej!

Napęd i sterowanie pneumatyczne

Wydawnictwo WNT

W podręczniku w przystępny sposób przedstawiono problematykę napędów i sterowań pneumatycznych oraz pneumohydraulicznych. Omówiono budowę elementów sterujących i napędowych stosowanych w maszynach oraz urządzeniach technologicznych. Uwzględniono najnowsze rozwiązania konstrukcyjne elementów i zespołów, a także współczesne metody proje...

28,32
To ponad 25% taniej!

Napęd hydrostatyczny Tom 2 Układy

Wydawnictwo WNT

Układy stanowią drugi tom dwutomowego podręcznika pod wspólnym tytułem Napęd hydrostatyczny. Zawarto w nim ogólne zasady projektowania hydrostatycznych układów napędowych i sterujących oraz omówiono układy z siłownikami i zasady ich szeregowego i równoległego łączenia, a także synchronizacji ich ruchu. Podano opis sterowania i regulacji...

29,22
To ponad 25% taniej!

Napęd hydrostatyczny Tom 2 Układy

Wydawnictwo WNT

W książce zamieszczono liczne przykłady schematów hydraulicznych, które mogą być wykorzystywane bezpośrednio w pracach projektowych. Książka przeznaczona jest dla studentów wydziałów mechanicznych oraz inżynierów zatrudnionych przy projektowaniu elementów i układów napędowych maszyn i urządzeń.

29,22
To ponad 25% taniej!

Napęd hydrostatyczny Tom 2 Układy

Wydawnictwo WNT

W książce zamieszczono liczne przykłady schematów hydraulicznych, które mogą być wykorzystywane bezpośrednio w pracach projektowych. Książka przeznaczona jest dla studentów wydziałów mechanicznych oraz inżynierów zatrudnionych przy projektowaniu elementów i układów napędowych maszyn i urządzeń.

29,22
To ponad 25% taniej!

Napęd hydrostatyczny Tom 2

Wydawnictwo WNT

Druga część dwutomowego podręcznika Napęd hydrostatyczny zatytułowana Układy zawiera informacje o: - zasadach projektowania hydrostatycznych układów napędowych i sterujących, - układach z siłownikami i zasadach ich łączenia, - synchronizacji ruchu układów z siłownikami, - systemach sterowania i regulacji dławieniowej i objętośc...

33,72
To ponad 25% taniej!

Napęd hydrostatyczny Tom 1

Wydawnictwo WNT

Tom 1 zawiera informacje o: - zasadach działania napędu hydrostatycznego - cieczach roboczych stosowanych w hydrostatycznych układach napędowych - pompach i silnikach wyporowych - siłownikach i akumulatorach hydraulicznych - konstrukcji i zasadach doboru zaworów oraz elementów przewodzących i magazynujących czynnik roboczy.

33,72
To ponad 25% taniej!

Napęd hydrostatyczny Tom 1

Wydawnictwo WNT

Tom 1 zawiera informacje o: - zasadach działania napędu hydrostatycznego - cieczach roboczych stosowanych w hydrostatycznych układach napędowych - pompach i silnikach wyporowych - siłownikach i akumulatorach hydraulicznych - konstrukcji i zasadach doboru zaworów oraz elementów przewodzących i magazynujących czynnik roboczy.

33,72
To ponad 25% taniej!

Napęd hydrostatyczny Tom1

Wydawnictwo WNT

Pierwsza część dwutomowego podręcznika Napęd hydrostatyczny zatytułowana Elementy zawiera informacje o: - zasadach działania napędu hydrostatycznego, - cieczach roboczych stosowanych w hydrostatycznych układach napędowych, pompach i silnikach wyporowych, - siłownikach i akumulatorach hydraulicznych, - konstrukcji i zasadach dobor...

36,98
To ponad 25% taniej!

Hydromechanika filtrowania wody

Wydawnictwo WNT

W książce przedstawiono kompleksowo problematykę przepływowych procesów filtrowania wody tj.: - przegląd materiałów filtracyjnych i ich własności; - opory hydrauliczne czystych złóż filtracyjnych; - metody obliczania procesu kolmatacji złoża dla trzech najczęściej występujących rodzajów procesu filtrowania: klarowania wody...

36,98
To ponad 25% taniej!

Hydromechanika filtrowania wody

Wydawnictwo WNT

W książce przedstawiono kompleksowo problematykę przepływowych procesów filtrowania wody tj.: - przegląd materiałów filtracyjnych i ich własności; - opory hydrauliczne czystych złóż filtracyjnych; - metody obliczania procesu kolmatacji złoża dla trzech najczęściej występujących rodzajów procesu filtrowania: klarowania wody...

35,41
To ponad 25% taniej!

Dynamika pneumatycznego koła jezdnego

Wydawnictwo WNT

W książce przedstawiono budowę i właściwości pneumatycznego koła jezdnego. Omówiono charakterystyki ogumienia w różnych stanach statycznych i dynamicznych obciążeń z uwzględnieniem stanu nawierzchni. Zamieszczono opisy nowoczesnych modeli tarcia, poczynając od modelu Coulomba, na którym oparto część modeli złożonych, a skończywszy na mo...

35,41
To ponad 25% taniej!

Dynamika pneumatycznego koła jezdnego

Wydawnictwo WNT

W książce przedstawiono budowę i właściwości pneumatycznego koła jezdnego. Omówiono charakterystyki ogumienia w różnych stanach statycznych i dynamicznych obciążeń z uwzględnieniem stanu nawierzchni. Zamieszczono opisy nowoczesnych modeli tarcia, poczynając od modelu Coulomba, na którym oparto część modeli złożonych, a skończywszy na mo...

51,42
To ponad 25% taniej!

Ciecze i tłumiki magnetoreologiczne. Właściwości, budowa, badania, modelowanie i zastosowania

Wydawnictwo Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ

Monografia kompleksowo ujmująca właściwości sterowalnych cieczy magnetycznych, zwłaszcza magnetoreologicznych, wybrane zagadnienia z zakresu budowy wytrzymałościowych i reologicznych modeli ciał, schematy rozwiązań przepływu cieczy, przykłady obliczeń projektowych i najpopularniejsze modele reologiczne urządzeń magnetoreologicznych oraz...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej