1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Finanse, Bankowość

Finanse, Bankowość
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

63,45
To ponad 8% taniej!

100 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące UoR

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

Publikacja zawiera odpowiedzi na 100 pytań dotyczących ustawy o rachunkowości, które otrzymaliśmy od naszych Czytelników. Wśród nich znajdują się również wątpliwości dotyczące stosowania przepisów zmienionych ustawą nowelizującą UoR, która weszła w życie 23 września 2015 r. Chociaż ustawa dopiero weszła w życie, już teraz pojawiają się ...

32,27
To ponad 15% taniej!

Księgowość w małej i średniej firmie uproszczone formy ewidencji + CD

Wydawnictwo CeDeWu

W praktyce wielu przedsiębiorców decyduje się na samodzielne prowadzenie ewidencji, co wiąże się z koniecznością znajomości ustaw podatkowych i prowadzenia ewidencji dla celów podatkowych. Do nich właśnie skierowane jest to opracowanie, które pozwala Czytelnikom na zapoznanie się z pod­stawowymi zasadami prowadzenia ewidencji dla ce...

53,10
To ponad 8% taniej!

Rachunkowość od podstaw Zbiór zadań z komentarzem z rozwiązaniami

Wydawnictwo ODDK

Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z rozwiązaniami uwzgledniający zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące od 23 września 2015 r. Każde zagadnienie poprzedzono wprowadzeniem teoretycznym, które pozwala na zapoznanie się z danym tematem, a także na usystematyzowanie i przypomnienie wiadomości: od zasobów majątkowych i ...

43,97
To ponad 20% taniej!

Środki trwałe. Praktyczne ujęcie w aspekcie bilansowym i podatkowym

Wydawnictwo Difin

Książka stanowi praktyczne kompendium wiedzy z zakresu ujęcia środków trwałych w prawie podatkowym i bilansowym. Przedstawiona problematyka obejmuje zasady ustalania i ewidencji dotyczące wartości początkowej, amortyzacji, kosztów ulepszeń i remontów oraz wyników inwentaryzacji środków trwałych. Omówiono w niej także reguły organizacji ...

43,89
To ponad 20% taniej!

Księga przychodów i rozchodów krok po kroku

Wydawnictwo Helion

Firma na podatkowym polu minowym Prowadzenie firmy to ciężki kawałek chleba. Niby człowiek sam sobie jest szefem, może decydować, dla kogo, z kim i co w życiu zrobi, ale... We własnej firmie sukcesy przynoszą ogromną satysfakcję, która bezpośrednio przekłada się na stan konta. Rośnie poczucie własnej wartości i mocy sprawczej. Niestety,...

43,89
To ponad 20% taniej!

Księga przychodów i rozchodów krok po kroku

Wydawnictwo Helion

Firma dobrze rozliczona Własna działalność o to brzmi dumnie! Wreszcie człowiek sam decyduje, co i kiedy będzie robił. Sam szuka sobie klientów i sam przed sobą odpowiada za ich obsługę. Osobiście realizuje zlecenia i cieszy się, gdy zasoby konta firmowego się powiększają. Z czasem dobrze prowadzona działalność rośnie, pojawia się potr...

66,72
To ponad 25% taniej!

Korekta kosztów i przychodów Pytania i odpowiedzi

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Korekta kosztów i przychodów od lat sprawiała podatnikom wiele trudności. Dotyczyło to zarówno korekt wynikających z popełnionych błędów, jak i z okoliczności wynikłych po dokonanej transakcji. Od 1 stycznia 2016 r. w zakresie podatków dochodowych zaczną obowiązywać regulacje dotyczące korekty przychodów i kosztów uzyskania przychodów. ...

86,91
To ponad 8% taniej!

Instrukcja kasowa. wzór zarządzenia wewnętrznego z wzorami dokumentów (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo ODDK

Operacje związane z obiegiem gotówkowym pieniądza, jako narażone na zwiększone ryzyko błędów, oszustw i defraudacji, powinny podlegać szczególnej ochronie w każdym przedsiębiorstwie. Ważne jest zatem wprowadzenie regulacji określający kwestie związane z kompleksowym gospodarowaniem kasą, począwszy od dokumentowania obiegu gotówki, poprz...

43,32
To ponad 15% taniej!

Analiza sprawozdań finansowych

Wydawnictwo CeDeWu

Co to jest sprawozdawczość przedsiębiorstwa i jaką pełni w nim funkcję? Z jakich elementów składa się sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa? Kto jest zobowiązany sporządzać sprawozdania finansowe? Jak przygotować sprawozdanie finansowe oraz jak je zanalizować? Jakie informacje można uzyskać dokonując oceny sytuacji majątkowo-finansowe...

49,65
To ponad 8% taniej!

Amortyzacja środków trwałych

Wydawnictwo Forum Doradców Podatkowych

Publikacja jest skierowana przede wszystkim do księgowych oraz osób rozliczających małe i średnie przedsiębiorstwa. Przedstawia zagadnienia związanie z rozliczaniem amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a atkże najczęsciej spotykane problemy.Podaje również przykłady, jak dzięki amortyzacji zoptymalizować...

118,65
To ponad 8% taniej!

50 ściąg księgowego. z aktualizacją online

Wydawnictwo Infor

Ściągi księgowego to jedyny na rynku zestaw 50 instrukcji objaśniających wybrane procedury podatkowe, księgowe i kadrowe z aktualizacją. Trudne i skomplikowane zagadnienia prawne przedstawiono w sposób prosty, zwięzły i przystępny przy użyciu zestawień, tabel, przewodników "krok po kroku". Dzięki naszym "ściągom" praca może być łatwiejs...

135,21
To ponad 8% taniej!

Polityka rachunkowości w firmie 2016 z komentarzem do planu kont

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

Praktyczny komentarz zawiera omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych oraz charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Opracowanie zawiera przykładową dekretację na każdym z kont uwzględniając przy tym znowelizowane przepisy prawa bilansowego. Komentarz uwzględnia nie tylko postanowienia ustawy o ...

62,76
To ponad 8% taniej!

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w instytucjach kultury. Rozliczaj bez błędów o korekt

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Podstawą prowadzenia działalności przez instytucje kultury jest majątek. W jego skład wchodzą zarówno wartości niematerialne i prawne, jak i rzeczowy majątek trwały w formie środków trwałych. Z książki dowiedzą się Państwo, jak prawidłowo ujmować wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych, jak je wyceniać, aktualizować oraz...

27,48
To ponad 8% taniej!

Poradnik Gazety Prawnej 6/2016

Wydawnictwo Infor

Środki trwałe - charakterystyka i wycena Amortyzacja środków trwałych Likwidacja i sprzedaż środków trwałych

31,89
To ponad 8% taniej!

Biblioteka Księgowego 2011/01 Koszty uzyskania przychodów

Wydawnictwo Infor

Koszty uzyskania przychodów to element konstrukcyjny podatku. Wysokość kosztów wpływa bowiem na podstawę opodatkowania, którą jest dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty. Dochód nie zawsze jest jednak podstawą opodatkowania. W niektórych przypadkach podstawą opodatkowania jest przychód, a nie dochód (np. przy opodatkowaniu pozarol...

43,89
To ponad 20% taniej!

Bilans w firmie Cztery rzeczy które przedsiębiorca powinien wiedzieć o finansach

Wydawnictwo Helion

Prowadzić firmę i nie zwariować. Jak sprawnie prowadzić firmę przy niewielkich nakładach pieniężnych? Jak szybciej się rozwijać, efektywniej pozyskiwać fundusze inwestycyjne i przyciągać do współpracy zdolnych pracowników? Jak zapewnić sobie większy zwrot z działalności? Przedsiębiorcy z godnym zaangażowaniem samotnie stawiają czoła ni...

137,05
To ponad 8% taniej!

Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych

Wydawnictwo C.H. Beck

Atuty publikacji: Przedstawianie schematów księgowań operacji, które najczęściej sprawiają trudności ewidencyjne np. potrącenia z należności (potrącenia komornicze, kary umowne od wykonawców), różnice kursowe, zadania zlecone, środki europejskie. Przedstawiamy też księgowania związane z nowymi zdarzeniami gospodarczymi jak np. ...

137,05
To ponad 8% taniej!

Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych

Wydawnictwo C.H. Beck

Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w budżecie oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w układzie poszczególnych sprawozdań sporządzanych przez te jednostki. Książka ta będzie pomocna przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2013 r., oraz podczas prowadzen...

144,87
To ponad 8% taniej!

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Wydawnictwo ODDK

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, zmieniona ustawą o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 r. poz. 1830) określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w trans...

62,76
To ponad 8% taniej!

Potrącenia 2016. Jakie zasady stosować przy wynagrodzeniach, zasiłkach i umowach cywilnoprawnych

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Najbardziej uprzywilejowanymi należnościami są alimenty i to one są zawsze na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o kolejność potrąceń. Pracodawca dokonując potrąceń z wynagrodzenia pracownika, powinien mieć na uwadze, że najpierw zaspokaja środki na pokrycie świadczeń alimentacyjnych, a dopiero po ich potrąceniu, gdy jeszcze pozostaną odpo...

45,05
To ponad 8% taniej!

Leasing 2016

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

Opracowanie zawiera informacje na temat rozliczania leasingu na tle przepisów krajowych i międzynarodowych. W publikacji zamieściliśmy również analizę różnić między finansowaniem w formie leasingu a kredytem. Omówienie bazuje głównie na prawie bilansowym, ale zawiera również odniesienia do podatku dochodowego od osób prawnych jak i usta...

149,22
To ponad 25% taniej!

Opodatkowanie spółek

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Książka zawiera szczegółowe omówienie zagadnień podatkowych odnoszących się do wszystkich rodzajów spółek kodeksowych, tj. spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej. Ważne zagadnienia poruszone w publikacji: - aspekty podatkowe tworzenia, funkcjonowania, r...

45,05
To ponad 8% taniej!

Odsetki w transakcjach handlowych

Wydawnictwo Infor

Stan prawny: czerwiec 2016 Publikacja zawiera wiedzę na temat odsetek w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami, w tym: - zasady naliczania odsetek w obrocie cywilnoprawnym - zasady opodatkowania odsetek i ich ewidencję w księgach rachunkowych - odpowiedzi na pytania - orzecznictwo, interpretacje i przepisy

36,68
To ponad 8% taniej!

Dotacje unijne dla NGO

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

Korzystanie z unijnego wsparcia niesie ze sobą wiele korzyści dla organizacji pozarządowej. Niestety jednak wiąże się również z licznymi obowiązkami. Przede wszystkim trzeba zrealizować inwestycję zgodnie z wnioskiem, przestrzegać terminów i prawidłowo ją rozliczyć.

36,68
To ponad 8% taniej!

Kształtowanie cen Praktyczny poradnik

Wydawnictwo BL Info

KSZTAŁTOWANIE CEN to książka, która traktuje o trudnej sztuce ustalania cen na oferowane produkty - towary i usługi. Właściwe kształtowanie cen jest niezmiernie ważnym, choć często pomijanym i niedocenianym czynnikiem wpływającym na zwiększenie wielkości i opłacalności sprzedaży. Nie istnieje chyba żaden inny zabieg, który miałby tak d...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej