1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Religia, Religioznawstwo, Sekty

Religia, Religioznawstwo, Sekty
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

32,97
To ponad 25% taniej!

50 mitów o religiach

Wydawnictwo CiS

50 mitów o religiach to przygotowane przez dwójkę cenionych religioznawców opracowanie poświęcone powszechnie podzielanym - fałszywym lub błędnym - przekonaniom o roli, funkcjach i znaczeniu religii w życiu ludzkich społeczności, a także o treści i genezie przekonań religijnych żywionych przez różne kultury i społeczeństwa. Autorzy, pro...

14,97
To ponad 25% taniej!

Nomos Czasopismo religioznawcze 80/2013

Wydawnictwo Nomos

"Nomos. Czasopismo Religioznawcze" to naukowy periodyk powstały w 1991 roku (w latach 1991-2012 ukazywał się jako "Nomos. Kwartalnik Religioznawczy"), wydawany przez Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

14,97
To ponad 25% taniej!

Kwartalnik religioznawczy Nr 71/72 2010

Wydawnictwo Nomos

Kwartalnik religioznawczy nr 71/72 2010. Sakralne fenomeny: wczoraj i dziś.

14,97
To ponad 25% taniej!

Kwartalnik religioznawczy 75/76 2011

Wydawnictwo Nomos

Wiesław Bator: Fenomenologia religii Geo Widengrena. Blaski i cienie pewnej idei Andrzej Korczak: Rozważania o metodologii Mircei Eliadego Andrzej Migda: Marcin Luter - dłużnik mistycyzmu Małgorzata Sacha: Od emocji do religijnej ekstazy. O pewnym szczególnym sposobie konstytuowania religijnych światów Natalia Zawiejska: Religia a prakt...

14,97
To ponad 25% taniej!

Nomos zzasopismo religioznawcze 79/2013

Wydawnictwo Nomos

Nomos. Czasopismo Religioznawcze to periodyk powstały w 1991 roku i od samego początku wydawany jest przez Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rolę Redaktora Naczelnego sprawuje dr hab. Henryk Hoffmann (prof. UJ). Sekretarz redakcji: mgr Anna Książek.

14,97
To ponad 25% taniej!

Czasopismo religioznawcze 78/2012

Wydawnictwo Nomos

Kazimierz Banek: Prorok czy mag? Rozważania na temat Mojżesza Marcin Karas: Koncepcja zbawienia świata według Teilharda de Chardin 1881-1955 Andrzej Korczak: Porównanie alegorezy Filona i Klemensa Kazimiera Mikoś: Naczynie Paraskiewy/Piatnicy. W poszukiwaniu pluwialnego symbolu słowiańskiej bogini deszczu Magdalena Tendera: Tradycja pro...

13,47
To ponad 25% taniej!

Debaty UKSWordzkie Część 1

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Autorzy i redaktorzy książki reprezentują szeroki przekrój środowisk specjalistycznych: filozoficzne, medioznawcze, teologiczne, religioznawcze, politologiczno-ekonomiczne, artystyczne, teatrologiczne, prawnicze, nauk fizycznych i studiów wschodnich. Dzięki temu czytelnik zyskuje przekonanie o prawdziwie uniwersyteckim kształcie debaty.

29,22
To ponad 25% taniej!

Niewidzialna religia. Problem religii w nowoczesnym społeczeństwie

Wydawnictwo Nomos

Thomas Luckmann w swej książce Niewidzialna religia kwestionuje pewne uproszczenia zawarte w koncepcji globalnej sekularyzacji. W koncepcji Luckmanna religia pełni kluczową funkcję stabilizacyjną i organizacyjną. Jest niezbywalnym elementem życia społecznego i podlega procesom modyfikacji - dostosowania, usunięcie tego elementu zdaniem ...

25,17
To ponad 25% taniej!

Między transcendencją a immanencją. Religia w myśli Georga Simmla

Wydawnictwo Libron

Dominika Motak pracuje w Zakładzie Socjologii Religii Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest autorką książki Nowoczesność i fundamentalizm. Ruchy antymodernistyczne w chrześcijaństwie (Kraków 2002), artykułów dotyczących współczesnych zjawisk religijnych i teoretycznych aspektów badań nad religią, a także przekładó...

31,47
To ponad 25% taniej!

Santa Muerte Święta Śmierć

Wydawnictwo Okultura

Santa Muerte. Święta Śmierć to fascynujący opis najszybciej rozwijającego się nowego kultu religijnego w Meksyku i Stanach Zjednoczonych, zorganizowanego wokół postaci świętej stanowiącej uosobienie śmierci. Ta w pół mityczna, lecz stale obecna w życiu swoich wyznawców święta jest bliską krewną Mictecacihuatl - azteckiej bogini śmierci ...

31,54
To ponad 25% taniej!

Doświadczenia religijne

Wydawnictwo Marek Derewiecki

James jest nie tyle filozofem systematycznym, ile mędrcem życiowym: człowiekiem umiejącym rozumnie i serdecznie w duszę bliźniego zaglądać. Możemy się z nim tu i ówdzie nie zgadzać, czytając go jednak nie oprzemy się płynącej z każdej niemal stronicy spokojnej i mocnej pogodzie wewnętrznej, która niewątpliwie podniesie nas na duchu. fra...

40,76
To ponad 15% taniej!

Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu to praca, która powstała wspólnym wysiłkiem 28 autorów poszczególnych przyczynków, ujednoliconych i uporządkowanych przez inicjatorów publikacji i redaktorów. Wymagało to ogromnego wysiłku i wielkiej pracy, rodziło szereg trudności, jakie wiążą się z realizacją tak obszernego ...

73,47
To ponad 8% taniej!

Przewodnik po filozofi religii. Nurt analityczny

Wydawnictwo WAM

PRZEWODNIK PO FILOZOFII RELIGII: NURT ANALITYCZNY zawiera blisko czterdzieści tekstów podejmujących aktualnie dyskutowane kwestie dotyczące natury Boga, argumentów za jego istnieniem, racjonalności przekonań religijnych, relacji między nauką i religią oraz pluralizmu religijnego. Praca zdaje sprawę przede wszystkim, choć nie wyłącznie, ...

25,47
To ponad 25% taniej!

Identity Violence Religion The Dilemmas of Modern Philosophy of Man

Wydawnictwo Libron

Anna Szklarska is a philosopher at Jagiellonian University, Krakow. She is the author of many articles in the field of ethics, philosophy of man, social philosophy and history of philosophy. She has participated in international conferences such as “American and European Values IX" or “Ethics of Moral Absolutes". At the Inst...

29,36
To ponad 25% taniej!

Dialektyka Prawdy w myśli rosyjskiego renesansu religijno - filozoficznego

Wydawnictwo Adam Marszałek

Cóż to jest prawda? Moment Piłatowego zapytania uwieczniony na obrazie Mikołaja Ge powraca w dialektycznym ruchu: nieustannego pytania o prawdę w rosyjskiej filozofii religijnej. Książka Dialektyka Prawdy w myśli rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego stanowi próbę uchwycenia dwóch kategorii występujących w języku rosyjskim, a s...

37,46
To ponad 25% taniej!

Kultura a śmierć Boga

Wydawnictwo Aletheia

Książkę tę Terry Eagleton (ur. 1943) - światowej sławy brytyjski teoretyk literatury i filozof społeczny ("Iluzje postmodernizmu", "Zło", "Jak czytać literaturę") - opublikował w półwiecze początków swej aktywności publicznej. Zaczynał w 1964 roku jako rewolucyjny socjalistyczny katolik i do dziś bada zmienne losy Boga w ludzkiej kultur...

42,38
To ponad 15% taniej!

Między naturalizmem a religią

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Między naturalizmem a religią to w dorobku Habermasa książka wyjątkowa. Dotyczy bowiem religii, tematu, którego autor dotąd nie podejmował. W serii tekstów zebranych w tym tomie filozof próbuje rozpoznać miejsce religii we współczesności, jej nowe funkcje, nieznane wcześniej uwikłania w inne sfery życia społecznego. Zgodnie z diagnozą H...

26,22
To ponad 25% taniej!

Nagie forum. Religia w amerykańskiej przestrzeni publicznej według Richarda Johna Neuhausa

Wydawnictwo W drodze

Pasjonująca rozprawa! Idee wybitnego chrześcijańskiego myśliciela i doświadczenie amerykańskiej demokracji są dla autora okazją do poruszenia podstawowych problemów dotyczących całej zachodniej kultury. Czy odejście od chrześcijańskiego fundamentu jest kolejnym etapem ewolucji Zachodu, czy też jest krokiem samobójczym, degenerującym sfe...

26,22
To ponad 25% taniej!

Nagie forum. Religia w amerykańskiej przestrzeni publicznej według Richarda Johna Neuhausa

Wydawnictwo W drodze

Pasjonująca rozprawa! Idee wybitnego chrześcijańskiego myśliciela i doświadczenie amerykańskiej demokracji są dla autora okazją do poruszenia podstawowych problemów dotyczących całej zachodniej kultury. Czy odejście od chrześcijańskiego fundamentu jest kolejnym etapem ewolucji Zachodu, czy też jest krokiem samobójczym, degenerującym sfe...

35,97
To ponad 25% taniej!

Polityka w perspektywie etycznej i religijnej

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Deklarowana w tytule perspektywa etyczna w spojrzeniu na politykę oznacza poszukiwanie koniunkcji między pragmatyczną racjonalnością polityczną a racjonalnością etyczną, tj. między skutecznością i moralnością, instytucjami i cnotami, interesami i wartościami. Perspektywa religijna zakłada natomiast istnienie pewnego styku religii i poli...

33,88
To ponad 15% taniej!

Drogi negatywności

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Książka jest poświęcona jednemu z najistotniejszych, lecz niełatwych do badania i opisywania nurtów w łonie awangardy literackiej i estetycznej - temu mianowicie, który celowo i na różne sposoby eksponuje szeroko pojętą negatywność artystycznego przekazu. Nurt ten Michalina Kmiecik śledzi w perspektywie komparatystyki literackiej, anali...

37,47
To ponad 25% taniej!

Literatura kultura religijna polskość

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Książka jest zbiorem tekstów pracowników akademickich z wielu ośrodków całej Polski. Składa się ona z trzech części, tekstów poświęconych odpowiednio literaturze i tak wybitnym postaciom jak Miłosz, Herbert, Pasierb czy Stasiuk; kolejno kulturze religijnej, gdzie odnaleźć można teksty o Akwinacie czy Karolu Wojtyle; oraz polskości preze...

36,72
To ponad 25% taniej!

Konstruowanie znaczeń religii w szkole

Wydawnictwo Nomos

Praca dotyczy bardzo ważnej problematyki, analizowanej w sposób innowacyjny, niebanalny i bardzo rzetelny. Innowacyjnością i rzetelnością charakteryzuje się zarówno jej część teoretyczna, jak i empiryczna. Do wysokiej oceny studium przyczynia się w szczególności ostatni rozdział książki. Zawarte są w nim niezwykle ciekawe wnioski z bad...

29,22
To ponad 25% taniej!

Doktryna wobec codzienności. Studium fenomenograficzne o wychowaniu religijnym w rodzinie

Wydawnictwo Nomos

Religia i religijność z perspektywy teoretycznej Rodzina jako kategoria społeczno-pedagogiczna Znaczenie wychowania religijnego w rodzinie Ogólne założenia badań fenomenograficznych Prezentacja wyników badań fenomenograficznych Świadomościowy wymiar wychowania religijnego

30,21
To ponad 20% taniej!

Między literaturą a medycyną. Starość i inne problemy egzystencjalne w badaniach interdyscyplinarnych Część VIII

Wydawnictwo UMCS

Niniejszy tom, podobnie jak poprzednie, ma charakter interdyscyplinarny - dzięki współpracy środowiska humanistów i literaturoznawców z lubelskim środowiskiem medycznym, a także ogólnokrajowym oraz z przedstawicielami nauk historycznych, filozoficznych i religijnych. Wśród poruszanej w licznych referatach problematyki starości znalazły ...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej