1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Organizacja i zarządzanie, Mobbing, Molestowanie

Organizacja i zarządzanie, Mobbing, Molestowanie
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

33,72
To ponad 25% taniej!

Logistyka w biznesie międzynarodowym

Wydawnictwo WNT

Monografia jest pierwszą w Polsce książką poświęconą miejscu i roli zarządzania logistycznego w gospodarce międzynarodowej. Jej celem jest ukazanie istoty związku między najnowszymi metodami zarządzania przedsiębiorstwem czy korporacją transnarodową a logistyką jako strategią dla firmy. Praca opatra jest na najnowszych, pochodzących z 2...

48,27
To ponad 8% taniej!

Parametryzacja kosztów ryzyka procesów logistycznych

Wydawnictwo Placet

Procesy logistyczne są nieodłącznym elementem działalności gospodarczej przedsiębiorstwa i stanowią istotny czynnik kształtujący jego ekonomikę i zdolność do aktywnej konkurencji. Nowe możliwości w tym względzie daje parametryzacja kosztów ryzyka procesów logistycznych. Prowadzone przez autorkę badania pokazują, że nie wszystkie wydatki...

40,77
To ponad 15% taniej!

Wymiary logistyki Ujęcie holistyczne Tom 34

Wydawnictwo CeDeWu

Oddając do rąk Czytelników kolejną publikację Katedry Logistyki Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, głównym zadaniem, jakie postawił przed sobą zespół redakcyjny było przedstawienie szerokiego wachlarza zagadnień, w których dominują lub można spotkać elementy zarządzania logistycznego.

74,78
To ponad 25% taniej!

Trzy logistyki. Wojskowa - Kryzysowa - Rynkowa

Wydawnictwo BEL Studio

Kierowana do rąk Czytelnika książka "Trzy logistyki. Wojskowa, kryzysowa, rynkowa" jest dziełem unikatowym, co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, w jednym tomie znalazły się trzy kluczowe kategorie aplikacji logistycznych, dotyczące logistyki wojskowej, kryzysowej i rynkowej. Po drugie, stanowi pewnego rodzaju reasumpcję dotychczaso...

46,38
To ponad 15% taniej!

Monitoring bezpieczeństwa transportu morskiego. - modelowanie systemów - strategie ekonomizacji

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Celem niniejszej rozprawy jest przedstawienie oryginalnej koncepcji zintegrowanego systemu monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego (ZSMBTM) zbudowanego w oparciu o narzędzia modelowania procesów, identyfikacja potencjału ekonomizacji i próba wskazania optymalnych opcji strategicznych tego procesu na poziomie narodowym i globalnym.

41,62
To ponad 15% taniej!

Optymalizacja systemów i procesów logistycznych

Wydawnictwo CeDeWu

Redukcja kosztów przedsiębiorstw iłańcuchów dostaw przy zachowaniu założonego poziomu obsługi klienta to podstawowy cel optymalizacji funkcjonowania systemów irealizacji procesów logistycznych. Osiąganie założonych rezultatów wsferze efektywności iskuteczności wymaga całościowego podejścia do problemu optymalizacji działań logistycznych...

39,07
To ponad 15% taniej!

Wymiary logistyki Aspekt transportowy Tom 35

Wydawnictwo CeDeWu

Transportowy aspekt logistyki stanowił zawsze interesujący temat badań i rozważań naukowych. Jako że koszty transportu stanowią poważną część kosztów logistyki, optymalizacja rozwiązań w tym zakresie, dotycząca zarówno procesów samego przemieszczenia, jak też tych, które te przemieszczenie integrują oraz dodają wartość do produktu w dro...

31,89
To ponad 20% taniej!

Strategie zakupowe Jak prowadzić udane negocjacje w łańcuchu dostaw

Wydawnictwo Helion

Zbij zwierciadło handlowych złudzeń! Procesy sprzedaży i zakupu to jedne z tych procesów w biznesie, w których łatwo coś może pójść nie tak. Może zakończyć się dostarczeniem nie tego towaru czy usługi, jakich oczekiwał kupujący, niedotrzymaniem terminów, karami finansowymi dla obu stron. Nie pomogą nam coraz popularniejsze internetowe n...

39,53
To ponad 8% taniej!

Język angielski zawodowy w logistyce i spedycji Zeszyt ćwiczeń. Szkoła ponadgimnazjalna

Wydawnictwo WSiP

W publikacji wprowadzono słownictwo zawodowe dotyczące między innymi środków transportu, magazynowania produktów, specjalistycznych opakowań, zarządzania łańcuchem dostaw. Uczeń może ćwiczyć sposoby prowadzenia negocjacji w języku angielskim. Są tu przykłady korespondencji zawodowej i najczęściej używanego w niej słownictwa. W zeszycie...

15,61
To ponad 8% taniej!

Testy przygotowujące do egzaminu z kwalifikacji A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

Wydawnictwo eMPi2 Mariana Pietraszewskiego

Zbiór zawiera pięć zestawów przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych. Każdy zestaw zawiera 40 zadań testowych oraz jedno zadanie praktyczne. Testy zostały przygotowane zgodnie z podstawą programową dla technika logistyka.

39,97
To ponad 20% taniej!

Morsko-lądowe łańcuchy transportowe

Wydawnictwo Difin

Publikacja przybliża Czytelnikowi złożoną problematykę funkcjonowania morsko-lądowych łańcuchów transportowych. Pierwsze dwa rozdziały poświęcone zostały teoretycznym aspektom związanym z integracją w transporcie, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki istoty morsko-lądowych łańcuchów transportowych oraz czynników determinujących...

32,10
To ponad 15% taniej!

Logistyczne determinanty kształtowania struktur rynku

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Książka pt. Logistyczne determinanty kształtowania struktur rynku związana jest z tematyką szeroko rozumianych problemów funkcjonowania rynku i logistyki. Teoretyczną podstawę rozważań stanowi nurt ekonomii określany "teorią struktury branży" (teorią organizacji branży, ekonomią branży - industrial economics, industrial organization). A...

35,97
To ponad 20% taniej!

Informatyka dla potrzeb logistyka(i)

Wydawnictwo Difin

We współczesnych, skomplikowanych dla biznesu czasach, w okresie tworzenia podstaw gospodarki opartej na wiedzy, trudno sobie wyobrazić prawidłowo funkcjonującą logistykę bez dobrej informatyki. Informatyka bowiem zapewnia wymianę danych w trybie online, pozwala ograniczać koszty komunikacji, udostępnia menedżerom logistyki bazy danych ...

47,97
To ponad 20% taniej!

Modelowanie przepływów materiałowych w sieciowych łańcuchach dostaw. Odporność sieciowego łańcucha dostaw wyrobów hutniczych

Wydawnictwo Difin

W rezultacie wzrostu liczby uczestników w łańcuchu dostaw i relacji sieciowych, zwiększa się złożoność całego sytemu, w konsekwencji pojawiają się dodatkowe, potencjalne źródła zakłóceń w przepływach materiałowych. Tym samym rzeczywista relacja pomiędzy strategią odporności budowaną poprzez relacje sieciowe a ograniczaniem negatywnych s...

19,97
To ponad 20% taniej!

Egzamin zawodowy Testy i zadania z rozwiązaniami A.28 i A.29

Wydawnictwo Difin

Publikacja służy jako pomoc w przygotowaniach do egzaminu zawodowego z kwalifikacji A.28 i A.29. Prezentowane zestawy, przygotowane na wzór egzaminów organizowanych przez CKE, pozwolą: - oswoić się z formą egzaminu zawodowego, - usystematyzować wiadomości, - sprawdzić umiejętności korzystania z informacji zapisanych w postaci tekstów,...

135,21
To ponad 8% taniej!

Opakowania w gospodarce magazynowej. z dokumentacją i wzorcową instrukcją gospodarki opakowaniami (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo ODDK

Racjonalne gospodarowanie opakowaniami polega głównie na zapewnieniu wytwarzanym produktom opakowań spełniających wszystkie swoje funkcje, do których należą: ochrona produktu, ochrona środowiska usprawnienie transportu i magazynowania pozytywne oddziaływanie na klienta w celu zachęcenia go do kupna towaru. Rola opakowa...

43,97
To ponad 20% taniej!

Badania rynkowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Wydawnictwo Difin

W opracowaniu przedstawiono wybrane metody badań rynku, metody statystyczne oraz inne metody ilościowe. Analizę przypadków dobrano tak, by ukazać łatwość ich stosowania w zarządzaniu łańcuchem dostaw oraz możliwość ich praktycznego zastosowania. Dzięki zaprezentowaniu odpowiednich metod ilościowych czytelnik może w sposób racjonalny pod...

35,97
To ponad 20% taniej!

Podstawy logistyki bezpieczeństwa

Wydawnictwo Difin

Podręcznik ma na celu przybliżenie zrozumienia problematyki logistycznej w bezpieczeństwie studentom bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego oraz praktykom realizującym te zadania w administracji samorządowej i państwowej. Badania nad podjętą w pracy tematyką wymagają aktualnie opracowanych paradygmatów systematyzujących pojęcie logis...

26,74
To ponad 15% taniej!

Spójny i innowacyjny system transportowy Pomorza

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Praca zainspirowana przygotowaniem przez autora rządowego projektu: Strategia rozwoju transportu do 2020 r. (z perspektywa do 2030 r.), oparta na wieloletnich doświadczeniach badawczych w zakresie systemów transportowych i procesów innowacyjnych. Autor zwraca uwagę , że w XXI w. świat czeka wielki przełom technologiczny. Aby pomorski sy...

33,57
To ponad 20% taniej!

Efektywność surowcowa w Polsce. Wpływ sprawnej logistyki odzysku na tworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym

Wydawnictwo Difin

Książka prezentuje jak zmieniają się opakowania w kontekście rozwoju znaczenia ekonomii środowiskowej. Analizuje czy w wystarczającym stopniu w procesie ich projektowania uwzględnia się infrastrukturę odpowiedzialną za zagospodarowanie odpadów powstających po zakończonej konsumpcji. Porównana jest automatyczna i manualna segregacja w ko...

33,12
To ponad 15% taniej!

Local border traffic on the Polish section of the European Union external border

Wydawnictwo Aspra

Publikacja anglojęzyczna poświęcona zagadnieniom związanym z małym ruchem granicznym na polskim odcinku zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Publikacja powstała we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

33,72
To ponad 25% taniej!

Powiązania funkcjonalne pomiędzy polskimi metropoliami

Wydawnictwo Sedno

Współczesna przestrzeń społeczno-ekonomiczna w coraz większym stopniu kształtowana jest przez powiązania i przepływy. Obecnie szybko rosną interakcje pomiędzy metropoliami, stanowiącymi najważniejsze ośrodki usług, innowacji, nauki i kultury. W książce przedstawiono siłę i strukturę wzajemnych powiązań funkcjonalnych pomiędzy polskimi m...

54,25
To ponad 8% taniej!

Opodatkowanie transportu i spedycji

Wydawnictwo Forum Doradców Podatkowych

Publikacja adresowana jest do podmiotów prowadzących działalaność gospodarczą w zakresie usług transportowych i powstała wcelu rozwiązania wątpliwości dotyczących, rodzących się na tle opodatkowania tej działalności. Autorka dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem wynikającym z wieloletniej praktyki w zawodzie Doradcy Podatkowego, dają...

135,21
To ponad 8% taniej!

Transport i spedycja międzynarodowa w handlu zagranicznym. instruktaż i wzorcowa dokumentacja dla logistyków i spedytorów

Wydawnictwo ODDK

Praktyczny instruktaż, który przeprowadzi czytelnika po trudnej tematyce transportu i spedycji międzynarodowej. Prosty, wzbogacony o przykłady język książki obejmuje m.in.: Analizę i omówienie 11 reguł Incoterms 2010 oraz zmian w poszczególnych regułach, ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między stro...

15,97
To ponad 20% taniej!

Wózki jezdniowe. Zagadnienia egzaminacyjne UDT w przykładach, pytaniach i odpowiedziach

Wydawnictwo Liwona

W podręczniku Jerzego Tomaszewskiego "Jestem kierowcą wózka jezdniowego napędzanego" bardzo szczegółowo zapoznano z podziałem i parametrami wózków jezdniowych, oraz przedstawiono podstawy prawne działania dozoru technicznego. W niniejszej broszurze rozszerzono daną tematykę o opis konkretnych badań, z którymi słuchacz kursu, jako późnie...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej