1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Marketing, Reklama, Promocja

Marketing, Reklama, Promocja
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

26,21
To ponad 25% taniej!

Komunikacja wizerunkowa e-public relations

Wydawnictwo Astrum

Książka pozwala na zdobycie teoretycznej wiedzy w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi do szeroko pojętych działań E-działań, w tym E-Public Relation, E-reklamy, E-designu, teorii komunikacji wizerunkowej, E-marketingu, styli życia.

51,72
To ponad 25% taniej!

Klient ma zawsze rację. Reklamacja to prezent

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Jeden niezadowolony klient powie o tym średnio dziewięciu innym osobom. Dlaczego odpowiednie reakcje na reklamację są tak ważne i jak mogą wpłynąć na reputację całej firmy? Jak umiejętnie i skutecznie mówić "nie", aby nie urazić klienta? Jak zareagować, gdy niezadowolony klient straci cierpliwość i zacznie krzyczeć? Jak spowodować, aby ...

31,97
To ponad 20% taniej!

Dziennikarstwo a public relations

Wydawnictwo Difin

Między dziennikarstwem a public relations istnieją wielorakie związki. Na przykład część materiałów w kampaniach public relations jest umieszczana w mediach. Dla specjalistów z dziedziny PR bardzo ważne są wiedza i umiejętności dziennikarskie. Poza tym znajomość środowiska dziennikarskiego w public relations ma kluczowe znaczenie w medi...

38,37
To ponad 20% taniej!

Badania w public relations. Wprowadzenie

Wydawnictwo Difin

Książka to pierwsza na polskim rynku pozycja, która w sposób przekrojowy, a przy tym przystępny, prezentuje najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem badań w public relations. Podczas gdy w tej młodej jeszcze w Polsce branży większość praktyków PR bazuje na wyliczaniu "ekwiwalentu reklamowego", aby udowodnić swoją skuteczność - ...

46,37
To ponad 20% taniej!

Public relations organizacji w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się

Wydawnictwo Difin

Publikacja obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem sytuacją kryzysową na poziomie komunikowania się z otoczeniem - za pośrednictwem mediów instytucjonalnych lub też wykorzystując tzw. media własne. Wszystkie zagadnienia omówione zostały z perspektywy modelowych rozwiązań i zilustrowane przykładami realnych kryzysów wraz z ich anali...

31,97
To ponad 20% taniej!

Public relations jako narzędzie kreowania wizerunku partii politycznych

Wydawnictwo Difin

Polityczny public relations służy kształtowaniu wizerunku partii politycznych i jej li­derów. Stosowany umiejętnie pomaga osiągnąć sukces, przegranych może wznieść na szczyty władzy, a faworytów pogrążyć. Stosuje go każdy rodzaj władzy i opozycji, zarówno w rozwiniętych demokracjach, jak i w skostniałych dyktaturach. Publikacja ma n...

45,02
To ponad 15% taniej!

Public Relations w bankach wirtualnych

Wydawnictwo CeDeWu

Książka Public relations w bankach wirtualnych to pionierska, nie tylko na polskim rynku publikacja, która w sposób kompleksowy obejmuje aktualną problematykę funkcjonowania i komunikowania się z otoczeniem zdematerializowanych instytucji finansowych. W przystępny sposób przybliża specyfikę funkcjonowania banków wirtualnych i korzyści, ...

34,37
To ponad 20% taniej!

Etyka w zawodzie specjalistów Public Relations

Wydawnictwo Difin

Jeszcze do niedawna naturalnym było używanie określenia "etosu zawodowego" - i nie był to ani slogan reklamowy, ani komunał. Etos zawodowy odnosił się do szczególnie rozumianej rzetelności zawodowej - rzetelności, która była nie tylko wysokiej jakości pracą, umiejętnością, szeroką wiedzą, lecz wyrażała się również w poszanowaniu i pielę...

26,22
To ponad 25% taniej!

Społeczny wizerunek partii politycznych

Wydawnictwo Adam Marszałek

Prezentowana książka łączy teorię oraz praktykę funkcjonowania partii politycznych w Polsce, ma także wymiary komunikologiczne - analizuje teorię i praktykę politycznych public reliations. Książka w sposób interesujący podejmuje wiele wątków tematycznych z zakresu: politologii, socjologii, marketingu politycznego, komunikacji polityczne...

27,72
To ponad 25% taniej!

Komunikacje w rozmowie 3. Manifest

Wydawnictwo Libron

Seria "Projektowanie komunikacji" jest wydawana przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wśród tytułów można znaleźć m.in. publikacje pracowników i współpracowników Zakładu Projektowania Komunikacji, tom pokonferencyjny Communication design, tom z wystąpieniami z cyklu "Komunikacje w rozmowie", ...

29,22
To ponad 25% taniej!

Badanie i projektowanie komunikacji 2

Wydawnictwo Libron

Seria projektowanie komunikacji jest wydawana przez Instytut dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wśród tytułów można znaleźć m.in. publikacje pracowników i współpracowników zakładu projektowania komunikacji, tom badanie i projektowanie komunikacji, tom z wystąpieniami z cyklu komunikacje w rozmowie, prace...

33,12
To ponad 15% taniej!

Public relations we współczesnym świecie:. między służbą organizacji i społeczeństwu

Wydawnictwo Aspra

Z ogromnym uznaniem należy przyjąć książkę pod redakcją naukową prof. dr. hab. Jerzego Olędzkiego, która wnosi nowe spojrzenie na teorię i praktykę public relations. Dużą zaletą publikacji jest właściwe w swych proporcjach ujęcie teoretyczne (nie tylko ze względu na tekst guru współczesnego public relations J. E. Gruniga z USA) ale i em...

25,47
To ponad 25% taniej!

Badanie i projektowanie komunikacji 4

Wydawnictwo Libron

Seria "Projektowanie komunikacji" jest wydawana przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wśród tytułów można znaleźć m.in. publikacje pracowników i współpracowników Zakładu Projektowania Komunikacji, tom Badanie i projektowanie komunikacji, tom z wystąpieniami z cyklu "Komunikacje w rozmowie", p...

45,87
To ponad 15% taniej!

Public relations w komunikowaniu społecznym i marketingu

Wydawnictwo Aspra

Autorzy podjęli się trudnego zadania prezentacji aktualnej polskiej praktyki i teorii public relations w komunikowaniu społecznym i marketingu. Porządkują istniejące definicje i idee we wszystkich aspektach działalności tej dyscypliny tj. refleksywnym, kierowniczym, operacyjnym i edukacyjnym. W publikacji uznano słusznie, iż public rela...

28,53
To ponad 20% taniej!

Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i public relations

Wydawnictwo UMCS

Recenzowany zbiór obejmuje 16 prac prezentujących różnorodne aspekty wykorzystania marketingu politycznego, public relations i reklamy politycznej w kampanii wyborczej. Jest to tematyka niezwykle ważna we współczesnej politologii, jako że postępująca amerykanizacja wyborów w Polsce - związana z coraz powszechniejszym stosowaniem metod i...

31,17
To ponad 20% taniej!

Jak się rozwijać by rozwinąć skrzydła?. Czyli jak zastosować techniki PR na rynku pracy

Wydawnictwo Difin

Prezentowany poradnik stanowi propozycję dla wszystkich, którzy przymierzają się do zmian w swoim życiu zawodowym, szukają pracy, przekwalifikowują się, chcą awansować lub pragną po prostu poświęcić więcej refleksji swoim sukcesom i porażkom w tym obszarze życia. W przystępny sposób opisuje, jak można wykorzystać proste narzędzia z obsz...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej