1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Ekonomia

Ekonomia
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

48,64
To ponad 25% taniej!

Badania operacyjne

Wydawnictwo PWE

We współczesnej gospodarce przy podejmowaniu decyzji wykorzystywane są metody statystyczno-matematyczne. W podręczniku przedstawiono m.in. liczne przykłady zastosowań programowania liniowego, wielokryterialnego, nieliniowego, dyskretnego i dynamicznego. Sporo uwagi poświęcono też metodom heurystycznym, sieciom neuronowym, drzewom decyzy...

44,22
To ponad 25% taniej!

Wprowadzenie do ekonometrii

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Ekonometria jest nauką, która pokazuje, jak używać analizy danych w celu lepszego zrozumienia problemów ekonomicznych. Pozwala w dyskusjach ekonomicznych opierać się na faktach i logicznych wnioskach. Jeśli chcesz wiedzieć: - Jak bardzo zmiana stóp procentowych wpłynie na kurs waluty? - O ile więcej osób będzie wybierać transport public...

41,62
To ponad 15% taniej!

Wprowadzenie do ekonometrii

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Poprzednie wydania tej książki, zatytułowane Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, cieszyły się dużą popularnością wśród czytelników. W obecnej, unowocześnionej edycji podstawowe zagadnienia ekonometryczne zostały przedstawione w sposób wyczerpujący i przejrzysty. Zestawiono informacje teoretyczne i odpowiednio dobrane...

41,62
To ponad 15% taniej!

Zarys metod ekonometrii Zbiór zadań

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Metody ekonometryczne znajdują coraz szersze zastosowanie w różnych dziedzinach badań ekonomicznych. Nie można jednak stwierdzić, że możliwości ekonometrii zostały już dobrze poznane. Na rynku wydawniczym ceni się szczególnie prace, w których nawet najbardziej skomplikowane metody ekonometryczne są przedstawione w taki sposób, aby stały...

35,14
To ponad 25% taniej!

Ekonometria Zbiór zadań

Wydawnictwo PWE

Zbiór zadań stanowi uzupełnienie podręcznika pt. Ekonometria. Metody i ich zastosowanie autorstwa Aleksandra Welfe, choć może być wykorzystywany samodzielnie jako pomoc dydaktyczna do zajęć z ekonometrii. Każdy rozdział poprzedzają rozwiązane zadania, a kończą odpowiedzi i wskazówki do zadań. Zadania można rozwiązywać za pomocą kalkulat...

41,62
To ponad 15% taniej!

Ekonometria Wybrane zagadnienia

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Niniejszy podręcznik zawiera niezbędne minimum programowe z zakresu ekonometrii, wymagane na kierunkach ekonomicznych i rolniczych. Prezentuje modele ekonometryczne w sposób zwięzły i zrozumiały, niewymagający zaawansowanej wiedzy matematycznej. Zagadnienia teoretyczne zilustrowano licznymi przykładami empirycznymi, opartymi na najnowsz...

44,22
To ponad 25% taniej!

Wprowadzenie do ekonometrii

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Ekonometria jest nauką, która pokazuje, jak używać analizy danych w celu lepszego zrozumienia problemów ekonomicznych. Pozwala w dyskusjach ekonomicznych opierać się na faktach i logicznych wnioskach. Jeśli chcesz wiedzieć: - Jak bardzo zmiana stóp procentowych wpłynie na kurs waluty? - O ile więcej osób będzie wybierać transport public...

26,74
To ponad 25% taniej!

Prognozowanie szeregów czasowych metodami ewolucyjnymi

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Gdy pojawia się potrzeba wykonania prognozy, istnieją sytuacje, kiedy opieramy się jedynie na szeregach czasowych, ponieważ albo brakuje czasu na poszukiwanie zewnętrznych czynników wpływających na dane zjawisko, albo takowych nie da się wskazać w jednoznaczny sposób. W konfrontacji z narzędziami o bardziej skomplikowanej konstrukcji (...

82,76
To ponad 15% taniej!

Ekonometria i badania operacyjne / Wprowadzenie do ekonometrii

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Ekonometria i badania operacyjne: Podręcznik jest bardzo dobrym wprowadzeniem do korzystania z metod ilościowych w ekonomii, finansach, zarządzaniu i marketingu. Wprowadzenie do ekonometrii: W obecnej, unowocześnionej edycji podstawowe zagadnienia ekonometryczne zostały przedstawione w sposób wyczerpujący. Zestawiono informacje teorety...

58,62
To ponad 15% taniej!

Ekonometria i badania operacyjne. Podręcznik dla studiów licencjackich

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Podręcznik łączący wykład współczesnej ekonometrii z tematyką badań operacyjnych, makromodelowania i przepływów międzygałęziowych. Jest przeznaczony dla studentów studiów licencjackich wszystkich kierunków ekonomicznych w szkołach wyższych. Atutami książki są: szeroki zakres tematyczny dostosowany do programu nauczania, większy...

46,64
To ponad 15% taniej!

Badania operacyjne w przykładach i zadaniach

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Szóste, rozszerzone wydanie cieszącego się dużą popularnością podręcznika akademickiego! Zmiany podręcznika są podyktowane potrzebą podążania za rozwojem procedur usprawniających i wspomagających podejmowanie decyzji w procesach zarządzania. Decydenci często zmuszeni są działać w sytuacjach określanych jako niepewne oraz przy braku peł...

45,05
To ponad 8% taniej!

Badania operacyjne z wykorzystaniem WinQSB

Wydawnictwo C.H. Beck

W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia badań operacyjnych, dotyczących problemów decyzyjnych w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, ekonomiki i organizacji produkcji. Są to: programowanie liniowe, zagadnienia transportowe, modele gospodarki zapasami, gry decyzyjne i analiza decyzji, łańcuchy Markowa. Każde z p...

50,12
To ponad 15% taniej!

Badania operacyjne w przykładach i zadaniach

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Zmiany podręcznika są podyktowane potrzebą podążania za rozwojem procedur usprawniających i wspomagających podejmowanie decyzji w procesach zarządzania. Decydenci często zmuszeni są działać w sytuacjach określanych jako niepewne oraz przy braku pełnej informacji. Dzieje się to w przypadku podejmowania decyzji nie tylko produkcyjnych czy...

27,53
To ponad 25% taniej!

Asymetryczne dostosowania cenowe na rynku paliw w Polsce

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Zaletą publikacji jest usystematyzowana prezentacja funkcjonowania światowego rynku ropy naftowej oraz rynku paliw płynnych w Polsce, a także omówienie zagadnień związanych z modelowaniem zjawisk asymetrycznych. W książce przedstawiono ekonometryczną analizę efektu asymetrii w procesie kształtowania cen oleju napędowego i benzyny bezoło...

24,62
To ponad 15% taniej!

Wzory i tablice. Metody statystyczne i ekonometryczne

Wydawnictwo CeDeWu

Zespół doświadczonych nauczycieli akademickich przygotował podręcznik ze statystyki opisowej. Publikacja ta jest adresowana zarówno do studentów, jak i praktyków. Wieloletnia praktyka autorek w nauczaniu statystyki wskazuje, że do prowadzenia rzetelnych analiz wspomaganych narzędziami statystycznymi konieczne jest nie tylko studiowanie ...

33,12
To ponad 15% taniej!

Ekonometria finansowa. Analiza rynku kapitałowego

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Podręcznik akademicki, w którym ekonometria finansowa jest rozpatrywana z punktu widzenia jej użyteczności w zakresie analiz giełdowych, w tym metod inwestowania. Rozdział pierwszy omawia metodologię badań ilościowych na rynku finansowym, drugi poświęcony jest opisowi mechanizmów oraz dostępności danych przedstawiających w sposób ilości...

41,62
To ponad 15% taniej!

Ekonometria Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Książka jest jedynym na polskim rynku podręcznikiem, który w przystępny sposób: prezentuje program GRETL, jego instalację oraz sposób i możliwości użytkowania, omawia metody ekonometryczne prezentowane w programie GRETL wykorzystywane w nauczaniu ekonometrii oraz prognoz i symulacji, upowszechnia nowy sposób nauczania metod...

32,26
To ponad 25% taniej!

Wprowadzenie do matematyki finansowej. Modele z czasem dyskretnym

Wydawnictwo WNT

Książka jest poświęcona podstawowym metodom matematycznym, stosowanym we współczesnej teorii rynków finansowych, w szczególności optymalizacji portfela inwestycji oraz wycenie instrumentów pochodnych. Omówiono tu modele rynku finansowego z czasem dyskretnym i o skończonej przestrzeni probabilistycznej - zarówno jedno- jak i wielookresow...

32,26
To ponad 25% taniej!

Wprowadzenie do matematyki finansowej. Modele z czasem dyskretnym

Wydawnictwo WNT

Książka jest poświęcona podstawowym metodom matematycznym, stosowanym we współczesnej teorii rynków finansowych, w szczególności optymalizacji portfela inwestycji oraz wycenie instrumentów pochodnych. Omówiono tu modele rynku finansowego z czasem dyskretnym i o skończonej przestrzeni probabilistycznej - zarówno jedno- jak i wielookresow...

38,61
To ponad 8% taniej!

Statystyka Ekonometria Prognozowanie Ćwiczenia z Excelem 2007 + CD

Wydawnictwo Placet

Książka zawiera ćwiczenia obejmujące minimum programowe przedmiotów realizowanych na studiach ekonomicznych: statystyki, ekonometrii oraz prognozowania i symulacji. Jako narzędzie wybrany został arkusz kalkulacyjny Excel ze względu na powszechną znajomość obsługi oraz dostępność. Ponadto Excel, zmuszając do zaprogramowania zadania, w fa...

49,65
To ponad 8% taniej!

Ekonometria przestrzenna II Modele zaawansowane

Wydawnictwo C.H. Beck

Książka jest kontynuacją wydanej w 2010 r. monografii pt. Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych. Zawiera prezentacje i przykłady zastosowań współczesnych zaawansowanych metod i modeli ekonometrycznych stosowanych do analiz na podstawie danych zlokalizowanych: jakościowych - modele regresji przestrze...

39,07
To ponad 15% taniej!

Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN

Wydawnictwo CeDeWu

Szczerze imponuje mi trafność i pełność opisu w tej pracy. W żadnym innym jezyku nie wydano w postaci książkowej dotąd tak pełnego opracowania omawianych funkcji pozwalających zastosowaa metody ekonometrii i statystyki przestrzennej w praktyce. Książke można z pożytkiem wykorzystać nie tylko w opracowaniach ekonomicznych, ale także w in...

63,45
To ponad 8% taniej!

Ekonometria przestrzenna III. Modele wielopoziomowe - teoria i zastosowania

Wydawnictwo C.H. Beck

Publikacja poświęcona jest omówieniu zasad modelowania wielopoziomowego z perspektywy analizy danych zlokalizowanych przestrzennie. Wykład dotyczący podstaw budowy i estymacji tradycyjnych modeli wielopoziomowych został uzupełniony prezentacją przestrzennych uogólnień tej klasy modeli. Możliwości wykorzystania modeli wielopoziomowych i ...

49,65
To ponad 8% taniej!

Statystyka przestrzenna. Metody analizy struktur przestrzennych.

Wydawnictwo C.H. Beck

Książka Statystyka przestrzenna. Metody analizy struktur przestrzennych poświęcona jest metodom statystycznym umożliwiającym analizę i wizualizację danych geograficznych oraz innych informacji zlokalizowanych przestrzennie. Zaprezentowane w niej zostały: pojęcia i definicje stosowane w analizach przestrzennych, metody pomiaru i...

38,22
To ponad 15% taniej!

Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji

Wydawnictwo CeDeWu

Problematyka stanowiąca przedmiot rozważań zawartych w książce jest niezwykle aktualna i bardzo trudna, a jej znaczenie będzie systematycznie rosło w warunkach gospodarki rynkowej i stale wzrastającej konkurencji. Autorzy zajęli się w pracy modelowaniem prognozowania upadłości polskich przedsiębiorstw na przestrzeni ostatnich 10 lat, ko...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej