1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Historia krajów i krain

Historia krajów i krain
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

33,88
To ponad 15% taniej!

Norwegia Zarys systemu ustrojowego

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Za co Norwegowie kochają "ten kraj"? Czym zasłużył na ich miłość i zewnętrzne poszanowanie? Jak funkcjonuje po ponad 200 latach wdrażania konstytucji eidsvollskiej? Co "zgrzyta" w norweskim systemie ustrojowym i co warto zmienić? Jakie dylematy stają przed Norwegią i Norwegami w drugiej dekadzie XX stulecia?

31,47
To ponad 25% taniej!

Skandynawia powojenna w cieniu państwa opiekuńczego (1944-1975)

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UAM

Książka stanowi pierwsze syntetyczne opracowanie, nie tyko na polskim rynku wydawniczym ale i zachodnioeuropejskim, przedstawiające dzieje polityczne siedmiu państw i społeczeństw skandynawskich (Danii, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Islandii, Wysp Owczych i Grenlandii) od zakończenia II wojny światowej do połowy lat 70-tych XX wieku. W ...

33,64
To ponad 25% taniej!

Hen. Na północy Norwegii

Wydawnictwo Czarne

Północ Norwegii to surowy klimat, garstka ludzi, tysiące reniferów, lodowate morze i wicher, który mąci świadomość. Dla bohaterów tej książki Finnmark, region przez wieki utożsamiany z ultima Thule, to centrum świata i niekończąca się opowieść. Najdalszą północ Europy Ilona Wiśniewska ogląda matowymi oczami umierającego starca, wsłuchuj...

45,02
To ponad 15% taniej!

Skandynawskie uwarunkowania kulturowe w procesach zarządzania

Wydawnictwo CeDeWu

W książce przedstawiono, w przystępny sposób, jak zarządzanie i kultura przenikają się nawzajem, jakie występują między nimi zależności i jak można je wykorzystać z pożytkiem dla siebie. Choć przedstawione zjawiska i prawidłowości zostały umieszczone w kontekście biznesowym, odnoszą się w równym stopniu do relacji pozazawodowych oraz ak...

59,47
To ponad 15% taniej!

Scandinavica Opera selecta Vol. III

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

W roku 2011 z inicjatywy i staraniem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ukazał się drukiem t. I Opera selecta zawierający wybór prac Profesora poprzednio publikowanych i kilku nowych w języku niemieckim, noszących tytuł Polen und Preussen von. 15 bis 18. Jahrhundert. Bestandaufnahme und Perspektiven. Tom II ...

33,88
To ponad 15% taniej!

Bezpieczeństwo funkcjonalne państw regionu Europy Północnej

Wydawnictwo Aspra

W czasach współczesnych większość państw przywiązuje dużą wagę nie tylko do bezpieczeństwa własnego terytorium, zachowania integralności terytorialnej, suwerenności, lecz także - a może nawet zwłaszcza - do szeroko rozumianego bezpieczeństwa swoich mieszkańców. Zabezpieczenie potrzeb egzystencjalnych ludzi, działania transportu publiczn...

29,97
To ponad 25% taniej!

A propos inferna Tradycje wynalezione i dyskursy nieczyste w kulturach modernizmu skandynawskiego

Wydawnictwo Universitas

Od początku XX w. dominujący dyskurs interpretacyjny utożsamia kultury modernizmu skandynawskiego z postępem, optymizmem, emancypacją, równouprawnieniem i spełnioną utopią społeczną. Książka A propos Inferno ukazuje inne oblicze literatury i kultury północy Europy. Miejsce centralne zajmują w niej figury zejścia, ruch ku dołowi wiodący ...

25,96
To ponad 25% taniej!

Miecze Wikingów

Wydawnictwo Rytm

"Miecze Wikingów", książka Andrzeja Zielińskiego próbuje przynieść odpowiedź na pytanie, czy wikingowie trafili na ziemie polskie ? Spór o ich obecność trwa już dwa wieki. Zapoczątkował go jeden z twórców Konstytucji 3 Maja - Tadeusz Czapski, sugerując uczestnictwo Normanów w tworzeniu najstarszej polskiej państwowości. Natychmiast spot...

29,90
To ponad 25% taniej!

Czy wikingowie stworzyli Polskę

Wydawnictwo Iskry

Według najnowszych odkryć archeologicznych i ich historycznych interpretacji państwo polskie powstało w wyniku militarnego przewrotu, dokonanego przez skandynawskich Waregów przybyłych z Rusi Kijowskiej w początkach X wieku, wspieranych przez wikingów z Pomorza, w szczególności z Wolina. Czy więc dotychczasowa wersja zapisana w kronikac...

8,90
To ponad 25% taniej!

Poznaj świat Wikingowie i barbarzyńcy

Wydawnictwo Ibis

To fascynująca seria książek, które przenoszą nas w czasie i przestrzeni. To podróże do antycznych miejsc, spotkania ze znanymi postaciami oraz przywoływanie pamiętnych dla ludzkości zdarzeń.

8,90
To ponad 25% taniej!

Poznaj świat Wikingowie i barbarzyńcy

Wydawnictwo Ibis

To fascynująca seria książek, które przenoszą nas w czasie i przestrzeni. To podróże do antycznych miejsc, spotkania ze znanymi postaciami oraz przywoływanie pamiętnych dla ludzkości zdarzeń.

29,37
To ponad 25% taniej!

Stosunki polsko-szwedzkie a wektory współczesnych przemian kulturowo-cywilizacyjnych

Wydawnictwo Adam Marszałek

Stosunki polsko-szwedzkie kształtujące w dużym stopniu relacje między obywatelami obu krajów, są istotnym stymulatorem decyzji oraz postaw i zachowań w sferze migracyjno-polonijnej. Przybierały one różny charakter, nie zawsze przeważała współpraca, często dominował szczęk oręża. Obecnie niesnaski należą do odległej przeszłości i znaczni...

37,47
To ponad 25% taniej!

Historia Karola XII

Wydawnictwo Napoleon V

Polska ze swym ustrojem politycznym, społecznym i ekonomicznym - zwłaszcza wobec skażenia obyczajów i upadku charakterów - dotąd tylko mogła być groźną dla sąsiadów, dopóki oni sami byli słabi. Stąd druga wojna szwedzka stanowi bodajże najważniejszy moment w jej dziejach. Klęska Karola XII na polach Połtawy to początek potęgi dzisiejsze...

21,72
To ponad 25% taniej!

Język w zagrożeniu

Wydawnictwo Universitas

Monografia, oparta na szeroko zakrojonych badaniach środowiska polskich dzieci w Szwecji, przynosi obraz społecznych uwarunkowań zachowania języka i kultury rodziców przez drugie pokolenie emigrantów. Przedmiotem zainteresowania autora jest jednak przede wszystkim próba rozpoznania mechanizmów lingwistycznych rządzących przyswajaniem pr...

17,57
To ponad 20% taniej!

Wikingowie Zabawy z historią. jedz pisz baw się i ubieraj jak Wikingowie

Wydawnictwo Aksjomat

Zapraszamy do świata wikingów! Załóż hełm jarla, napisz swoje imię pismem runicznym, ufarbuj materiał tak, jak robiono to 1000 lat temu. Spróbuj wikińskiego soku jabłkowego, zagraj w grę hnef-tafl, a potem zrób przynoszący szczęście amulet. Seria książek "Zabawy z historią" - to mnóstwo informacji i propozycje ciekawych zabaw i zadań, k...

22,02
To ponad 25% taniej!

Szlak Norden Modernizacja po skandynawsku

Wydawnictwo Elipsa Dom Wydawniczy

Przedmiotem książki jest nordycki model państwa dobrobytu - rozpatrywany tu w większym stopniu jako fenomen społeczno-ekonomiczny niż polityczno-ustrojowy - widziany w perspektywie przemian i wyzwań, jakie niósł i niesie za sobą przełom XX i XXI wieku.

31,47
To ponad 25% taniej!

Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii. wydanie polsko - angielskie

Wydawnictwo Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków

Publikacja jest owocem dwuletniego projektu Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii (2009-2011), który stał się platformą wymiany doświadczeń pomiędzy polskimi i norweskimi przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie dziedzictwem, a także szansą na zainicjowanie bezpo...

31,21
To ponad 15% taniej!

Szwedzka polityka integracyjna wobec imigrantów

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Problem zasygnalizowany w tytule pracy odnosi się do przypadku integracji społecznej, która na tle doświadczeń krajów Zachodu okazuje się dosyć skuteczna. Założenia teoretyczne wypracowane w ciągu kilku dekad, weryfikowane przez rzeczywistość oraz łączone z dobrą organizacją i zarządzaniem, sprawiają, że szwedzka polityka integracyjna m...

25,17
To ponad 20% taniej!

Lokalna prasa norweska w dobie globalizacji

Wydawnictwo UMCS

Celem książki jest "pokazanie, jaką rolę pełni w dzisiejszym systemie komunikowania społecznego lokalna prasa, jaka jest jej obecność w kształtowaniu tożsamości lokalnej oraz w jaki sposób lokalne media mogą wpływać na >>oswojenie<< globalizacji, rozumiane jako zmniejszenie, ograniczenie negatywnych jej skutków". Autorka kon...

29,90
To ponad 25% taniej!

Outsiderzy integracji europejskiej Szwajcaria i Norwegia a Unia Europejska

Wydawnictwo Scholar

Dariusz Popławski, Joanna Starzyk-Sulejewska Outsiderzy integracji europejskiej. Szwajcaria i Norwegia a Unia Europejska Autorzy monografii podkreślili skomplikowany charakter aktualnych relacji obu państw z Unią, w ramach których pozycja outsidera wobec procesów integracji europejskiej staje się coraz bardziej uciążliwa. Norwegia cora...

46,17
To ponad 25% taniej!

Po dwóch stronach Bałtyku. Polityczno-gospodarcze stosunki polsko-szwedzkie w latach 1918-1932

Wydawnictwo ECE Europejskie Centrum Edukacyjne

Książka wypełnia lukę badawczą w zakresie badań nad polsko-szwedzkimi relacjami politycznymi oraz stanowi rozszerzenie i pogłębienie dotychczasowych ustaleń badawczych w kwestii kontaktów godpodaczych w latach 1918-1932. Był to czas, w którym polsko-szwedzkie stosunki dwustronne przeszły dużą metamorfozę. Wzajemny brak zaufania i zrozum...

33,72
To ponad 25% taniej!

Mitologia skandynawska w epoce Wikingów

Wydawnictwo Nomos

Świat mitycznych istot pogańskiej Skandynawii wydaje się być wiele bogatszy niż w innych mitologiach. Oprócz bogów dzielących się na dwa rody Asów i Wanów zaludniały go różne rodzaje Olbrzymów, Elfy, Karły, duchy, rozmaite nadnaturalne istoty żeńskie, herosi, demony, potwory, zwierzęta. Często nie wiemy nawet, co w przypadku jakiegoś ko...

21,72
To ponad 25% taniej!

Knut Wielki. Król Anglii, Danii i Norwegii (ok.. 995-1035)

Wydawnictwo Avalon

Prezentowana książka przedstawia życie i panowanie Knuta Wielkiego, króla Anglii, Danii i Norwegii. Knut wywodził się z duńskiej dynastii Jelling, był synem Swena Widłobrodego, który w 1013 r. podbił Anglię. Knut poszedł w ślady ojca i w 1017 r., po dwóch latach zmagań wojennych, został królem Anglii. W 1019 r., po śmierci swojego brata...

15,72
To ponad 25% taniej!

Język polski w Norwegii Na przykładzie badań przeprowadzonych w polskich szkołach w Oslo

Wydawnictwo Elipsa Dom Wydawniczy

Książka jest pierwszą próbą opisania języka polskiego młodzieży polskiej zamieszkałej w Norwegii, uczącej się w polskich szkołach w Oslo. Badania podsystemów fonetycznego, fleksyjnego, składniowego i leksykalnego ujmują język polski na wczesnym etapie kształtowania się dialektu polonijnego, ze względu na to, że norweskie skupisko poloni...

33,04
To ponad 25% taniej!

Młodzież szkolna wobec etyki pracy i jej kontekstu instytucjonalnego. Polsko-norweskie badania prównawcze

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Niniejsza publikacja stanowi rezultat badań empirycznych nad kształtowaniem się postaw młodzieży szkolnej wobec pracy i jej otoczenia instytucjonalnego. Została ona podzielona na dwie części. W pierwszej, teoretycznej Autorka przedstawia stan wiedzy i badań przeprowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin nauki, których dokonania ...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej