1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Historia krajów i krain

Historia krajów i krain
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

15,72
To ponad 25% taniej!

Nieszczęście bycia Grekiem

Wydawnictwo Książkowe Klimaty

Nieszczęście bycia Grekiem jest z założenia zapewne książką satyryczną, ale nie wiadomo, w których momentach autor przestaje żartować. Na szczęście dla nas, czytelników spoza Grecji, nie można jej traktować jako zbioru prawd objawionych, ale raczej jako listę anegdot i tropów, przydatnych w myśleniu i mówieniu o współczesnej Grecji. K...

37,46
To ponad 25% taniej!

Swiss Made. Nieznana historia szwajcarskiego sukcesu

Wydawnictwo Agora

Jak doszło do tego, że niewielki, wciśnięty pomiędzy górskie pasma kraj zdobył pozycję światowego lidera w tak wielu dziedzinach: bankowości, logistyce, branży spożywczej, chemicznej czy turystycznej? Ta książka z precyzją mechanizmu szwajcarskiego zegarka opisuje niebywałą przedsiębiorczość i innowacyjność społeczeństwa, które mówi trz...

29,90
To ponad 25% taniej!

Księga Welesa

Wydawnictwo Triglav

"Księga Welesa" Zagadkowe tabliczki - tajemnicze pismo Słowian. BIBLIA SŁOWIAN i SŁOWIAŃSKIE WERSETY dla jednych, FAŁSZERSTWO niedoskonałe dla innych, w tłumaczeniu pisarza - SKANDALISTY Witolda Jabłońskiego. Przedstawiamy pierwsze w Polsce wydanie "Księgi Welesa", która w Rosji i na Ukrainie doczekała się już wielu edycji. Dla niejedne...

24,33
To ponad 20% taniej!

Od Lechowego Pola (955) do Mediolanu (1158) w służbie monarchów Rzeszy. Relacje czeskich źródeł narracyjnych o wyprawach Przemyślidów

Wydawnictwo UMCS

Celem niniejszej pracy jest pogłębienie pewnych aspektów naszej wiedzy o integracji Czech ze średniowiecznym Cesarstwem Rzymskim we wcześniejszym średniowieczu, przed powstaniem instytucjonalnej monarchii Przemyślidów. Początek analizy wyznaczają pierwsze doniesienia o obecności w szeregach armii niemieckiej posiłków czeskich, co miało ...

34,78
To ponad 15% taniej!

Znaki szczególne. Językowe i wokółjęzykowe problemy bułgarskiego Odrodzenia

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dlaczego Bułgarzy nazywają język staro-cerkiewno-słowiański starobułgarskim? Od kiedy św.św. Cyryl i Metody są Bułgarami? Czy ziemie bułgarskie mogą leżeć poza Bułgarią, a język macedoński - być alternatywną normą bułgarszczyzny? I czy Bułgarzy to Słowianie? Te i podobne pytania, które stawiają dziś nie tylko postronni obserwatorzy wspó...

28,47
To ponad 25% taniej!

Zwycięzcy i przegrani w dziejach średniowiecznych i wczesnonowożytnych Czech i Polski

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Tom, którego lekturę ośmielamy się Państwu zaproponować, stanowi pokłosie konferencji, która została zorganizowana przez Komisję Dziejów Czech i Stosunków Polsko-Czeskich Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk. Nie mogło się obyć bez spojrzenia na omawiany problem poprzez historiografię, i to zarówno tę dawną, jak i znacznie...

34,47
To ponad 25% taniej!

Monety zamek nagrobek. Książę Karol I z Podiebradów (1476-1536) między dziedzictwem przodków a dokonaniami potomków

Wydawnictwo Atut

Książka autorstwa pięciu badaczy dotyczy księcia Karola I, pana Ziębic i Oleśnicy oraz hrabiego kłodzkiego, wnuka króla Czech Jerzego. Karol ukazany tu został w kontekście dziedzictwa swego ojca Henryka I Starszego i zawiłości swoich czasów, ale głównie - przez swoje dokonania mecenasowskie, jakim są zamek w Ząbkowicach Śląskich oraz me...

34,92
To ponad 8% taniej!

Ja Olga Hepnarova

Wydawnictwo Afera

10 lipca 1973, aleja Obrońców Pokoju w Pradze. Olga Hepnarová, lat 22, wjeżdża ciężarówką w pełen ludzi przystanek tramwajowy. Ofiary śmiertelne, ciężko ranni, panika i chaos. Mundurowi zasypują sprawczynię wypadku pytaniami: - Hamulce się zacięły czy co? Na Boga, zasnęła pani za kierownicą?! Hepnarová spokojnie odpowiad...

47,22
To ponad 25% taniej!

Czechy i Polska między Wschodem i Zachodem średniowiecze i wczesna epoka nowożytna

Wydawnictwo DiG

Polacy i Czesi zaliczani są do grupy Słowian Zachodnich. Historia obu narodów pokazuje jednak, że odgrywały w niej rolę zarówno wpływy ze Wschodu, jak i Zachodu. Ta książka jest właśnie próbą charakterystyki tych wpływów i ich oceny w średniowieczu i epoce nowożytnej. Grupa kompetentnych autorów dokonała analizy różnych zjawisk z zakres...

14,93
To ponad 25% taniej!

Węgierska rewolucja 1956 Pamiętnik dwunastolatka

Wydawnictwo IPN

W węgierskiej historii jest niewiele tak wyróżniających się, a jednocześnie mających wpływ na światowe dzieje wydarzeń, jak rewolucja 1956 r. Jeśli szukamy porównania, to najbliżej jej do Wiosny Ludów - w roku 1956 nieprzypadkowo podążano za wzorcem węgierskich walk o niepodległość z lat 1848-1849, legitymował on bowiem zbrojne starcia ...

16,96
To ponad 15% taniej!

Zwycięskie Bitwy Polaków Tom 63 1809 Zamość

Wydawnictwo Edipresse-Kolekcje

"Zwycięskie Bitwy Polaków " to wyjątkowa seria poświęcona chwale polskiego oręża. W kolekcji autorzy starają się przedstawić czytelnikom te wydarzenia, z których jesteśmy szczególnie dumni - nasze zwycięskie boje. Bitwy znane i zapomniane, warte przypomnienia, w których doskonale widoczny jest kunszt polskiej sztuki militarnej. Kolejn...

28,47
To ponad 25% taniej!

Wadowice 1772-1914 studium przypadku miasta galicyjskiego Tom 1

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Książka w sposób monograficzny ukazuje transformację społeczno-gospodarczą Wadowic w okresie przynależności miasta do monarchii habsburskiej. W wielu przypadkach konieczne było odwoływanie się do procesów, które miały charakter ogólnogalicyjski. Dla przykładu wymienię tylko: transformację demograficzną, industrializację, wzrost aktywnoś...

31,47
To ponad 25% taniej!

Ustrój polityczny Turcji w latach 1918-1960

Wydawnictwo DiG

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Tadeusza Maciejewskiego, Kierownika Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Gdańskiego: "Temat rozprawy został dobrany niezwykle trafnie. Problematyka określona tytułem monografii nie została bowiem jak dotychczas objęta badaniem naukowym. Znakomicie się zatem stało, że autor ją podjął i k...

25,47
To ponad 25% taniej!

Obcy czy obywatele? Słowianie a przemiany konstytucyjne w monarchii habsburskiej w latach 1860-1861

Wydawnictwo Libron

Monografia trojga autorów ma charakter książki rewidującej kanoniczny obraz zmian konstytucyjnych lat 1860-1861, utrwalony w poszczególnych historiografiach narodowych. Jej główne zalety to oryginalne ujęcie tematu, bogata dokumentacja źródłowa, zróżnicowane w zależności od charakteru materiału założenia badawcze. Trzeba od razu zaznacz...

30,21
To ponad 20% taniej!

Tożsamości zbiorowe Białorusinów

Wydawnictwo UMCS

Przedstawiana tu praca jest zbiorem tekstów omawiających tożsamości zbiorowe Białorusinów, przede wszystkim jednak tożsamości posiadające wyraźny kontekst narodowy i etniczny bądź też wprost narodową tożsamość naszych wschodnich sąsiadów. Zaprezentowane zostały w niej różne punkty widzenia na tytułową problematykę pracy, omówione różne ...

48,69
To ponad 20% taniej!

O polska rację stanu w Austrii. Polacy w życiu politycznym Austrii w okresie monarchii dualistycznej 1867-1918

Wydawnictwo UMCS

Diaspora polska w rdzennej Austrii w latach 1867-1918 Polacy w naczelnych organach administracji państwowej Polacy w austriackim parlamencie Koncepcje polskiej racji stanu w Austrii

29,90
To ponad 25% taniej!

Outsiderzy integracji europejskiej Szwajcaria i Norwegia a Unia Europejska

Wydawnictwo Scholar

Dariusz Popławski, Joanna Starzyk-Sulejewska Outsiderzy integracji europejskiej. Szwajcaria i Norwegia a Unia Europejska Autorzy monografii podkreślili skomplikowany charakter aktualnych relacji obu państw z Unią, w ramach których pozycja outsidera wobec procesów integracji europejskiej staje się coraz bardziej uciążliwa. Norwegia cora...

35,85
To ponad 8% taniej!

Brytyjsko-islandzkie wojny dorszowe 1958-1976

Wydawnictwo Stara Szuflada

Dzieje tak zwanych "wojen dorszowych", czyli brytyjsko-islandzkich zatargów o łowiska, które na niemal dwie dekady zrujnowały relacje nie tylko polityczne i gospodarcze, ale również społeczne między dwoma wyspiarskimi nacjami, są w dziejach współczesnej Europy wydarzeniem bez precedensu. Oto bowiem naród, który w momencie wybuchu pierws...

29,42
To ponad 15% taniej!

Pamięć mit tożsamość. Słowackie procesy autoidentyfikacyjne w okresie odrodzenia narodowego

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Autor postanowił zmierzyć się z problematyką pozornie już niemal wyeksploatowaną, sięgając po temat, który doczekał się największej liczby różnorakich opracowań. (...) Stanął zatem przed odważnym wyzwaniem, zainspirowany, czego nie ukrywa, Znameni zrodu - pracą czeskiego badacza Vladimira Macury, który w latach osiemdziesiątych XX wieku...

35,67
To ponad 15% taniej!

Kategoria bezpieczeństwa w regulacjach konstytucyjnych i praktyce ustrojowej państw grupy wyszehradzkiej

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

"Recenzowana publikacja jest efektem badań, które zostały przeprowadzone w ramach międzynarodowego grantu związanego z projektem Security in V4 constitutions and political practices (Standard Grant No. 21510444, IVF). [...] Z racji tego, że tematyka powyższa staje się coraz bardziej eksponowana w polityce państw regionu przyjąć trzeba,...

28,53
To ponad 20% taniej!

Z tajnych biuletynów MSZ II Rzeczypospolitej. Rumunia, Państwa Naddunajskie i bałkańskie w latach międzywojennych

Wydawnictwo UMCS

Od jesieni 1921 r. Sekretariat Departamentu Dyplomatycznego Polskiego MSZ rozpoczął wydawanie ściśle tajnego tygodniowego biuletynu "Sytuacja Międzynarodowa". Biuletyn wysyłano do poszczególnych komórek w centrali MSZ, do wszystkich placówek dyplomatycznych RP i niektórych konsulatów oraz do Prezydium Rady Ministrów. Tematyka tego biule...

41,62
To ponad 15% taniej!

Transformacja systemowa w Polsce i krajach postkomunistycznych

Wydawnictwo Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora

Kolejny zbiór artykułów i studiów poświęcony przemianom polityczno-społecznym po roku 1989. Publikacja zawiera 27 studiów. Można z nich wyodrębnić kilka wyraźnych grup tematycznych: - zagadnienia ogólne, teoretyczne transformacji w państwach postkomunistycznych; - transformacja systemowa w Polsce; - komunikaty z prowadzonych badań, przy...

28,47
To ponad 25% taniej!

Tożsamość narodowa Czechów w świetle piśmiennictwa czeskiego do XVIII wieku

Wydawnictwo Atut

O to, kim są Czesi, spierało się i nadal spiera wielu historyków, filozofów, polityków. Spór o nowoczesną czeskość poprzedzają polemiki towarzyszące narodzinom i procesowi dojrzewania tożsamości czeskiej. Ich dokumentem są tzw. apologie języka ojczystego, które w czeskiej tradycji piśmienniczej obecne są od wieków i które zwyczajowo naz...

26,85
To ponad 20% taniej!

Ochrona praw grup narodowościowych w Republice Austrii

Wydawnictwo UMCS

Praca ta ma formę monografii problemowej poświęconej historii oraz problemom ochrony głównych grup narodowościowych zamieszkujących obecnie państwo austriackie. Autorka zajmuje się w swojej pracy sześcioma grupami oficjalnie uznanymi przez władze austriackie - należą do nich Słoweńcy, Chorwaci, Węgrzy, Romowie, Czesi i Słowacy. Pisze ta...

29,11
To ponad 25% taniej!

Współpraca czy konflikt PAństwo unia i kobiety

Wydawnictwo WAiP

Wyniki badań poświęconych "genderowemu" aspektowi rozszerzenia Unii Europejskiej. Analiza, oparta na porównawczych, międzynarodowych badaniach przeprowadzonych w latach 2002-2005 w Polsce i Czechach, dotyczy` historii i opinii kobiet, polityków i przedstawicieli UE zaangażowanych w proces negocjacji. Jest unikalną "dokumentacją" proces...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej