1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Historia krajów i krain

Historia krajów i krain
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

36,72
To ponad 25% taniej!

Historia Hiszpanii

Wydawnictwo Universitas

Pasjonująca synteza dziejów wielkiego narodu europejskiego - łączy naukowy rygor z popularyzatorską ambicją, pragnieniem dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców zainteresowanych przeszłością krainy rozciągającej się za Pirenejami. Autorzy zgłębiają historię kraju, który wydał geniuszy światowej kultury, włączył w obręb chrześcijańs...

38,56
To ponad 25% taniej!

Pierwsza hiszpańska demokracja. Druga Republika (1931-1936)

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Stanley G. Payne opisuje dzieje Drugiej Republiki Hiszpańskiej, czyli lata 1931-1936. Był to okres prób demokratyzacji i reform w Hiszpanii w okresie międzywojennym. Zdaniem Payne'a próby te były jednymi z największych (tzn. obejmujących wiele obszarów życia) i najważniejszych w Europie, w omawianym okresie. Autor pokazuje próby reform ...

41,62
To ponad 15% taniej!

Hiszpania w czasach Wizygotów 409-711

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Książka porusza temat rzadko obecny w monografiach historycznych, a niezwykle ważny dla dziejów starożytnej i wczesnośredniowiecznej Europy - panowanie zachodniego odłamu Gotów na terenach Półwyspu Iberyjskiego i w zachodniej części kontynentu europejskiego. Autor wykorzystuje wieloletnie badania archeologiczne oraz źródłowe. Książka rz...

18,72
To ponad 25% taniej!

Rewolucja pokojowa

Wydawnictwo Capital

"Rewolucja Pokojowa" to sztandarowe dzieło Salazara, napisane z myślą o systematycznym wyłożeniu zasad rewolucji narodowej dokonanej w Portugalii, to też zwięzły program zmian jakie musiały się dokonać, aby zerwać z błędami partyjniactwa, lewicowych doktryn i dyktatu międzynarodowych organizacji. "Dyktatura ma mniej, niż jakakolwiek in...

31,47
To ponad 25% taniej!

Imperium i nostalgia. Styl późny w kulturze portugalskiej

Wydawnictwo DiG

W Kainie, ostatniej wydanej za życia książce, portugalski noblista Jose Saramago podsuwa wizję ludzkości policentrycznej, wywodzącej się z wielu aktów stworzenia i kroczącej ku wielu różnym kresom historii: ludzie wygnani z raju nie obejmują zatem świata w posiadanie, lecz trafiają do obcych jako pierwsi uchodźcy. Ta dekonstruująca Księ...

59,38
To ponad 15% taniej!

Historia literatury hiszpańskiej

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Książka jest długo oczekiwaną i jedyną na polskim rynku aktualną syntezą historii literatury hiszpańskiej. Autorka w ciekawy i chronologiczny sposób przedstawia najważniejsze epoki literackie w odniesieniu do Hiszpanii - autorów, dzieła oraz gatunki literackie - nie pomijając odpowiedniego kontekstu społeczno-politycznego oraz powiązań ...

47,14
To ponad 25% taniej!

Nic bez Boga. Nic wbrew Tradycji. Kosmowizja polityczna tradycjonalizmu karlistowskiego w Hiszpanii

Wydawnictwo von Borowiecky

Podstawą ich działania, politycznej aktywności był i jest kwadrylemat: Dios, Patria, Fueros, Rey. Byli i są wierni Bogu, Ojczyźnie, Prawom i Wolnościom Realnym, Królowi. Tylko podkreślanie roli króla, legitymizmu i legalizmu jako zagadnień związanych z panowaniem królewskim, z prawowitością władzy królewskiej odróżnia ich od klasycznych...

42,27
To ponad 25% taniej!

Polonia y Espana primeras costituciones

Wydawnictwo Werset

Bez wątpienia wspólna refleksja i porównawcze badania nad rzeczywistością historyczną w Polsce i Hiszpanii mogą mieć wielką wartość w kontekście dziejów obu krajów, które między innymi współtworzą dziś Unię Europejską. Z drugiej strony instytucjonalna współpraca pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Instytutem Cervantesa, uniwers...

63,72
To ponad 25% taniej!

Cesarz Karol V Powstanie światowego imperium

Wydawnictwo Napoleon V

W historii pojawiają się osoby o ponadludzkiej energii produktywnej. Tworzą one coś dzięki własnej żywiołowej sile i na nadchodzące stulecia kładą podwaliny pod prawa myśli oraz działania. Nie należał do nich cesarz Karol V. Można go zaliczyć do innej grupy: tych zwanych wielkimi, gdyż skoncentrowały się w nich odwieczne siły historii, ...

33,64
To ponad 25% taniej!

Wojna domowa w Hiszpanii 1936-1939

Wydawnictwo Poznańskie

Wojnę domową w Hiszpanii uważa się powszechnie za prolog II wojny światowej, głównie z powodu wykorzystania na polu walki nowych taktyk i typów broni. Półwysep Iberyjski stał się poligonem doświadczalnym dla wojsk faszystowskich i republikańskich. Po raz pierwszy strategia toczenia wojny oparta została na użyciu czołgów i lotnictwa, a b...

51,72
To ponad 25% taniej!

W przedsionku niebios. Sztuka w Hiszpanii doby El Greca

Wydawnictwo AA

Oddawana do rąk czytelników książka na temat sztuki hiszpańskiej w czasach El Greca powstała dzięki zaangażowaniu i pod kierownictwem naukowym prof. Andrzeja Witko, to pozycja ogromnie interesująca nie tylko dla odbiorców polskich, ale w ogóle dla wszystkich hispanistów, a nawet dla czytelnika hiszpańskiego. Prof.. Benito Navarrete Prieto

59,97
To ponad 25% taniej!

Historia wojny na Półwyspie Iberyjskim 1807-1814 Tom 1

Wydawnictwo Napoleon V

Po roku od ukończenia pracy nad pierwszą częścią pierwszego tomu, wydawnictwo NapoleonV oddaje drugą część pracy oksfordzkiego profesora o wojnie w Hiszpanii. W niniejszym dziele autor przedstawia wydarzenia w Katalonii, by następnie odejść na chwilę od walk i zająć się historią polityczną konfliktu. Omawia strukturę i niewydolność Jun...

31,42
To ponad 15% taniej!

45,72
To ponad 25% taniej!

Między ołtarzem a tronem. Państwo i Kościól w Hiszpanii w latach 1931-1953

Wydawnictwo Neriton

W 1931 roku, w chwili upadku monarchii liberalnej, Hiszpania była państwem katolickim. W 1953 roku w chwili zawarcia konkordatu przez gen. Franco była ponownie w pełni ukształtowanym państwem wyznaniowym, ale już o charakterze autorytarnym. Jednak w ciągu 22 lat oddzielających te daty Hiszpania przeszła przez próbę modernizacji kraju p...

28,32
To ponad 25% taniej!

Rozliczalność w badaniach jakości demokracji. (na przykładzie Polski i Hiszpanii)

Wydawnictwo Elipsa Dom Wydawniczy

Ostatnio w badaniach nad systemami demokratycznymi pojawił się nowy termin - pojęcie jakości demokracji. Jednym z głównych elementów większości konceptualizacji jakości demokracji, tak w ujęciu ilościowym, jak i jakościowym jest rozliczalność. Termin ten używany jest chętnie, nie tylko przez badaczy zajmujących się jakością demokracji, ...

23,97
To ponad 25% taniej!

Gibraltar

Wydawnictwo Trio

Gibraltar to stroma wapienna skała i wąski pasek terenów ją otaczających. Odcięty granicą państwową, przebiegającą w poprzek przesmyku prowadzącego na Półwysep Iberyjski, początkowo była tylko fortecą podporządkowana angielskiemu dowództwu wojskowemu. Z czasem rozrósł się a jego ludność uzyskała instytucje demokratyczne, a wraz z Wielką...

42,38
To ponad 15% taniej!

Rynek pracy w regionie Morza Śródziemnego

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Obserwując przemiany zachodzące w Grecji, Hiszpanii i Portugalii, można dojść do wniosku, że to właśnie rynek pracy jak w lustrze odbija sukcesy i porażki procesu integracji europejskiej, jest on bowiem najbardziej wrażliwym ekonomiczno-społecznym obszarem, w którym ogniskują się te zjawiska. Proponowana czytelnikom książka stara się p...

15,72
To ponad 25% taniej!

Przełomy państwa współczesnego. Przypadek Szkocji i Katalonii

Wydawnictwo Elipsa Dom Wydawniczy

Przedłożone czytelnikowi opracowanie jest autorskim rozumieniem wybranej rzeczywistości przemian zachodzących obecnie w europejskiej przestrzeni politycznej. Świadomie więc wyselekcjonowano te wątki, które zbliżają do odpowiedzi na szereg nurtujących pytań, zaś inne zostały sprowadzone jedynie do uzasadnionego minimum. Nie jest to jedna...

35,22
To ponad 25% taniej!

Nieznani a bliscy. Historyczne i społeczne uwarunkowania recepcji polskiej imigracji przełomu XX i XXI wieku w Hiszpanii

Wydawnictwo Instytut Historii PAN

Czy rzeczywiście Hiszpanie i Polacy są tak do siebie podobni? Bez wątpienia ci pierwsi okazują tym drugim wiele spontanicznej sympatii, o czym wielokrotnie miała okazję przekonać się autorka - iberystka i historyczka - w czasie swoich podróży do Hiszpanii. Trzydzieści lat temu z okładem owa sympatia połączona była z zaskoczeniem, dziwił...

17,97
To ponad 25% taniej!

Polityka pojednania generała Franco po wojnie domowej w Hiszpanii

Wydawnictwo LTW

"Książka Aleksandra Stępniaka jest pierwszą, moim zdaniem, próbą zmierzenia się przez polskiego badacza z jednym z najbardziej fundamentalnych problemów dotyczących dwudziestowiecznych dziejów Hiszpanii. Po straszliwej wojnie domowej reżim frankistowski musiał odbudować więzi społeczne, aby państwo mogło nadal funkcjonować. Próba pojedn...

35,97
To ponad 20% taniej!

Edukacja w zakresie przedsiębiorczości. Doświadczenia Polski i Hiszpanii

Wydawnictwo Difin

Głównym przesłaniem książki jest konieczność wzmocnienia roli edukacji w zakresie przedsiębiorczości w programach nauczania akademickiego. Opracowanie ma stanowić wkład do dyskusji nad rolą edukacji w zakresie kształcenia umiejętności przedsiębiorczych w polskich warunkach społeczno-gospodarczych. Ponadto, książka ma na celu ukazanie zw...

24,34
To ponad 25% taniej!

Radio Madryt 1949-1955

Wydawnictwo LTW

Praca Magdaleny Bogdan Radio Madryt 1949-1955 jest opowieścią o polskiej sekcji Radio National de Espana, przed powołaniem Radia Wolna Europa, najważniejszego wolnego głosu wychodźstwa skierowanego do Kraju. Autorka wykorzystała źródła hiszpańskojęzyczne, emigracyjne i krajowe, w tym Codzienne Biuletyny Działu Odbioru Audycji z Zagranic...

26,66
To ponad 15% taniej!

Inkwizycja hiszpańska

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inkwizycja w ujęciu Helen Rawlings nie stanowi jedynie organizacji powołanej do walki z tzw. wielkimi (judaizmem, islamem, protestantyzmem) oraz małymi (bluźnierstwami, bigamią, prostytucją, przesądami) herezjami. Została tu również ukazana jej znacząca rola w procesie kształtowania instytucji nowożytnego państwa hiszpańskiego [...]. Ta...

36,68
To ponad 8% taniej!

Camino de Santiago. Przewodnik dla pielgrzymów

Wydawnictwo WAM

Najdokładniejszy i najbardziej kompletny polski przewodnik po Camino de Santiago Zawiera wszystkie informacje potrzebne do zaplanowania i przejścia francuskiej drogi św. Jakuba z Saint Jean Pied-de-Port do Santiago de Compostela - Szczegółowy opis drogi zakręt po zakręcie - Czytelne i dokładne mapy - Kilka wariantów przebiegu szlaku -...

37,43
To ponad 25% taniej!

Edukacja i nierówności społeczne. Studium porównawcze na przykładzie Anglii, Hiszpanii i Rosji

Wydawnictwo Impuls

Książka Edukacja i nierówności społeczne. Studium porównawcze na przykładzie Anglii, Hiszpanii i Rosji stanowi wyraz zainteresowań badawczych autora - zorientowanych wokół problematyki zróżnicowania społecznego i roli szkolnictwa w procesach stratyfikacji społecznej. Jej podłoże teoretyczne stanowią koncepcje z zakresu socjologii edukac...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej