1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Historia krajów i krain

Historia krajów i krain
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

33,88
To ponad 15% taniej!

Uwodziciele władzy. Geneza i organizacja dworu Ludwika XIV.

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Jedyna polska książka poświęcona genezie i organizacji słynnego dworu w Wersalu Autor, niezwykle rzetelnie i obficie korzystając z wydanych źródeł i literatury przedmiotu, w uporządkowany sposób omawia genezę i organizację dworu Ludwika XIV, mieszczącego się w budynkach pałacowych Wersalu. Ukazuje rozwój instytucji dworskiej, w tym je...

48,72
To ponad 25% taniej!

Historia konsulatu i Cesarstwa Tom 5 Część 1

Wydawnictwo Napoleon V

Reedycja polskiego wydania książki napisanej w połowie XIX wieku przez francuskiego autora - Adolphe Thiersa. Zawarł on na łamach swojego dzieła to, co czuły wówczas miliony Francuzów: wspomnienie o potędze i marzenie o niej, tęsknotę za dniami, gdy uwaga całej Europy skierowana była na Paryż, a zwłaszcza za człowiekiem, który poprowadz...

63,72
To ponad 25% taniej!

Kondeusz Wielki Życie Ludwika II Burbona księcia Condé

Wydawnictwo Napoleon V

"Cudowny i wspaniały był wjazd pana księcia d'Engiem do Bourges w długo oczekiwanym dniu jego chrztu". Tak opisane zostało pierwsze publiczne pojawienie się Ludwika Burbona, księcia d'Enghiem, który w następnych stuleciach znany był jako "Wielki Kondeusz". Lista imponujących tytułów, które zdobył w późniejszych latach podane zostały prz...

26,32
To ponad 15% taniej!

Wybory parlamentarne we Francji 1789-1914. Problem reprezentatywności wyboru

Wydawnictwo Aspra

Czy parlament powinien być wiernym odzwierciedleniem tworzącego go elektoratu? Wydaje się, że tak, gdyż bez tego nie ma pełnej demokracji. Tymczasem historia Francji lat 1789-1914 pokazuje, że wyborom parlamentarnym daleko było do politycznej sielanki: majstrowano przy ordynacjach wyborczych, administracja rządowa angażowała się w kampa...

26,85
To ponad 20% taniej!

Visages de la Vieillesse. dans les Litteratures Francaise et Francophone

Wydawnictwo UMCS

Le but de la presente monographie est de s'interroger sur la presence, le sort et les fonctions des personnages ages dans les litteratures francaise et francophone, au cours des siecles et dans differents genres litteraires - pour en degager les differents visages de la vieillesse.

28,32
To ponad 25% taniej!

Ustrój polityczny Francji współczesnej

Wydawnictwo Elipsa Dom Wydawniczy

Ustój polityczny Francji cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem nauki prawa konstytucyjnego oraz politologii, zwłaszcza w tym jej punkcie, w którym ocenie poddawane są instytucje i systemy polityczne. Nie może być zresztą inaczej gdyż Francja, choćby przez wzgląd na kilkanaście konstytucji jakie było jej udziałem w ostatnich dwustu la...

25,73
To ponad 8% taniej!

Śląsk w dobie kampanii napoleońskich

Wydawnictwo Śląsk

Celem studium jest przybliżenie dziejów Śląska w burzliwej epoce kampanii napoleońskich, które odcisnęły swoje piętno także na dziejach tej ziemi. W pierwszym, wprowadzającym artykule przedstawiono wydarzenia wojenne na Śląsku w latach 1806/1807 i w 1813 roku oraz skutki, jakie przyniosły. Rozwinięciem podjętych zagadnień jest omówienie...

7,47
To ponad 25% taniej!

Referendum jako narzędzie polityki. Francuskie doświadczenia ustrojowe

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Instytucja referendum cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, zarówno ze strony nauki prawa konstytucyjnego, jak i politologii. Można wręcz powiedzieć, że obecnie zauważalna jest pewnego rodzaju moda na podejmowanie różnorodnych zagadnień oscylujących wokół referendum, jak i szerzej - demokracji bezpośredniej. [...] W efekcie mogłoby ...

20,97
To ponad 25% taniej!

Radykałowie francuscy. Koncepcje i działalność polityczna w XX wieku

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Dr Monika Ślufińska - adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się między innymi problematyką życia społeczno-politycznego Francji. Autorka publikacji z zakresu polskiej i francuskiej myśli politycznej. Autorka [...] dobrze i ze wszystkimi niuansami uchwyciła specyfikę do...

40,77
To ponad 15% taniej!

Prowansja w pismach polskich romantyków

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

Książka Magdaleny Kowalskiej przynosi - nieobecne dotąd w literaturze przedmiotu - panoramiczne ujęcie całego splotu związanych z Prowansją zagadnień w literaturze polskiej - i nie tylko polskiej. Dostarcza ważnych informacji o regionie, jego historii i kulturze oraz związanej z nim literaturze i sztuce, a działanie Autorki wielokrotnie...

38,22
To ponad 15% taniej!

Polityka mieszkaniowa we Francji na przełomie XX i XXI wieku

Wydawnictwo Aspra

Przedmiotem pracy jest francuska polityka mieszkaniowa na przełomie XX i XXI wieku w aspekcie wymiaru mieszkania jako dobra publicznego. Osią rozważań będzie próba weryfikacji wizji mieszkania we Francji, która obecnie jest w dyskursie politycznym, z praktyką francuskiej polityki mieszkaniowej. Celem prowadzonej analizy jest zbadanie se...

33,72
To ponad 25% taniej!

Taktyka ciężkiej kawalerii i dragonów w epoce napoleońskiej

Wydawnictwo Napoleon V

Na polach bitewnych wojen napoleońskich ciężka kawaleria pełniła funkcję maczugi i zazwyczaj pozostawała w rezerwie aż do decydującego momentu. Nie wszystkie armie były w stanie pokryć koszty utrzymania licznej ciężkiej kawalerii, lecz w tych, które mogły to zrobić - zwłaszcza w Wielkiej Armii samego Napoleona - jej skuteczność jako czy...

31,47
To ponad 25% taniej!

Obywatelki. Kobiety w przestrzeni publicznej we Francji przełomu wieków XVIII i XIX

Wydawnictwo Universitas

Tomasz Wysłobocki zaprasza czytelnika do fascynującej podróży po wydarzeniach rewolucji francuskiej widzianych z perspektywy kobiet oraz myślicieli francuskiego oświecenia, którzy się nad "kwestią kobiecą" pochylali. Na podstawie tekstów z epoki (wspomnień, raportów, traktatów, "kajetów skarg" ) od 1789 roku aż do uchwalenia Kodeksu Cyw...

59,97
To ponad 25% taniej!

Historia wojny na Półwyspie Iberyjskim 1807-1814 Tom 1

Wydawnictwo Napoleon V

Po roku od ukończenia pracy nad pierwszą częścią pierwszego tomu, wydawnictwo NapoleonV oddaje drugą część pracy oksfordzkiego profesora o wojnie w Hiszpanii. W niniejszym dziele autor przedstawia wydarzenia w Katalonii, by następnie odejść na chwilę od walk i zająć się historią polityczną konfliktu. Omawia strukturę i niewydolność Jun...

22,40
To ponad 25% taniej!

Dobre drzewo. Opowieść o Ludwiku i Zelii Martin, rodzicach św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Wydawnictwo Karmelitów Bosych

Małżeństwo Martin ukazuje nam ponadczasowe cechy wspaniałych małżonków i rodziców: ich cierpienie i codzienny trud, które są wpisane w ludzkie życie, wskazują poprzez codzienność drogę do świętości. Książka może stać się pomocna dla wielu współczesnych małżonków w podejmowaniu życiowych decyzji.

51,34
To ponad 25% taniej!

Złoty wiek konwersacji

Wydawnictwo Oficyna Naukowa

Książka ta opowiada historię pewnego ideału, ostatniego, z którym francuska arystokracja ancien regime'u miała się całkowicie utożsamić, ostatniego, który pozwolił jej raz jeszcze uczynić z siebie symbol i wzorzec całego narodu. Ideału towarzyskiego spod znaku elegancji i uprzejmości, który przeciwstawiał logice siły i okrucieństwa inst...

29,97
To ponad 25% taniej!

Obraz ludów bałkańskiego wybrzeża Adriatyku we Francji epoki Oświecenia

Wydawnictwo Nauka i Innowacje

Jest to nowatorska rozprawa ukazująca pełny obraz oraz mechanizmy kształtowania się wizerunku ludów Chorwacji, Dalmacji, Czarnogóry i Albanii we Francji epoki Oświecenia. Praca powstała na różnorodnej, wielojęzycznej bazie źródłowej dzięki czemu ma charakter interdyscyplinarnej, antropologicznej syntezy. Praca porusza problem nieobecny ...

33,88
To ponad 15% taniej!

Włochy w literaturze francuskiej okresu romantycznego

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

W Koloseum - zwłaszcza porą nocną - lękano się spotkać nie z archeologiem, lecz ze skrytobójczym sztyletem zbira, konstatował Mieczysław Brahmer w rozprawie Włochy w literaturze francuskiej okresu romantycznego. Jego książka, wznowiona po ponad osiemdziesięciu latach, powinna stać się lekturą badaczy literatury polskiej i literatur rom...

29,42
To ponad 15% taniej!

Prasa regionalna na nowe czasy. Historia sukcesu francuskiego przedsiębiorstwa prasowego Ouest-France.

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Częste dzisiaj pytanie, czy cywilizacja obrazu i emocji, oparta na przekazie multimedialnym, zastąpi niebawem galaktykę Gutenberga, opartą na piśmie i pogłębionej refleksji, dotyczy zwłaszcza młodego pokolenia, dorastającego w świecie zglobalizowanej informacji. Prasa drukowana nadal jednak pozostaje ważnym elementem życia społecznego. ...

33,57
To ponad 25% taniej!

Stany Zjednoczone w polityce zagranicznej Francji w okresie pozimnowojennym

Wydawnictwo Adam Marszałek

Temat książki obejmuje analizę stosunków amerykańsko-francuskich w okresie pozimnowojennym, za którego początek uznaje się rok 1989. Przełom lat 80. i 90. stworzył nowe możliwości, ale i nowe wyzwania przed francuską polityką zagraniczną wobec Stanów Zjednoczonych. [...] Celem badawczym pracy jest ukazanie roli Stanów Zjednoczonych w p...

41,62
To ponad 15% taniej!

Polska Francja 1970-1980. Relacje wyjątkowe?

Wydawnictwo Aspra

Przedstawiana monografia stawia sobie za zadanie dokonanie analizy głównych wątków stosunków między Warszawą a Paryżem w latach 1970-1980. Cezura początkowa wynika przede wszystkim z przekonania (które staramy się dogłębnie udokumentować), iż to właśnie od 1970 r., a zwłaszcza po zmianie ekipy władzy w Polsce, rozpoczął się proces kszta...

31,47
To ponad 25% taniej!

Polska w oczach francuskich kół rządowych w latach 1924-1939

Wydawnictwo Dialog

Książka jest pionierską próbą odpowiedzi na pytanie, co naprawdę o Polsce międzywojennej myślały francuskie elity polityczne w latach 20-tych XX wieku. Na podstawie nigdy wcześniej nie wykorzystywanych, często poufnych materiałów źródłowych, autorka dokonała analizy opinii o polskim ustroju państwowym, wojskowym, społeczeństwie i gospod...

26,66
To ponad 15% taniej!

Samotność w literaturze średniowiecznej Francji. Literatura narracyjna XII-XIII wieku

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Książka Katarzyny Dybeł zaskakuje przede wszystkim oryginalnością pomysłu: w obszernej literaturze krytycznej poświęconej francuskiej twórczości narracyjnej "klasycznego" średniowiecza nie pojawiło się do tej pory żadne zbiorcze studium poświęcone powtarzającemu się wielokrotnie w tekstach motywowi samotności bohaterów epickich czy powi...

29,37
To ponad 25% taniej!

Od subie do choisie. Polityka imigracyjna Francji w latach 2002-2011: uwarunkowania, założenia, realizacja

Wydawnictwo Adam Marszałek

Niniejsza książka stanowi monografię oficjalnego stanowiska Francji w kwestiach migracyjnych w pierwszej dekadzie XXI wieku. W tym czasie założenia polityki imigracyjnej uległy przedefiniowaniu, zaś w ramach przyjętych rozwiązań prawnych stworzono system surowy i restrykcyjny, skupiający nowe przepisy pod hasłem tzw. immigration choisie...

38,61
To ponad 8% taniej!

Pobożny Ślązak idzie na wojnę z Francuzami 1870-1871

Wydawnictwo Stara Szuflada

Wojnę francusko-pruską analizowali i opisywali w swoich pamiętnikach politycy, żołnierze najwyższej i niższej rangi, lekarze wojskowi, niemieccy jak Daffner, literaci, korespondenci najważniejszych gazet Europy i świata. Niektórzy z nich, jak marszałek Moltke (starszy), byli głównymi aktorami dramatu. Inni, wśród nich kapelani wojskowi ...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej