Sport
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

17,97
To ponad 25% taniej!

Program nauczania wychowania fizycznego. dla II i III etapu edukacyjnego wraz z planami pracy; szkoła podstawowa i gimnazjum

Wydawnictwo fosze

Przedstawiony PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla II i III etapu edukacyjnego jest propozycją dojrzałą i bardzo interesującą. Widać wyraźnie, że Autor jest doskonale zorientowany w założeniach reformy edukacyjnej. Wie, jak powinno się konstruować programy edukacyjne. Ma dużą wiedzę w zakresie teorii i metodyki wychowania fizyczn...

18,57
To ponad 25% taniej!

Podstawowe problemy teorii wychowania fizycznego

Wydawnictwo Impuls

Podręcznik poświęcony jest problemom ogólnej teorii wychowania oraz szczegółowym zagadnieniom teorii wychowania i rozwoju fizycznego człowieka z naciskiem na edukację dzieci i młodzieży. Autor wyjaśnia kluczowe pojęcia, takie jak "wychowanie", "kształcenie", "edukacja", "kultura fizyczna". Analizuje czynniki, środki i warunki występując...

28,32
To ponad 25% taniej!

Lekcje wychowania fizycznego w gimnazjum poradnik metodyczny

Wydawnictwo fosze

Gimnastyka podstawowa Gimnastyka artystyczna Lekkoatletyka Zespołowe gry sportowe Sporty zimowe Gry drużynowe

25,17
To ponad 25% taniej!

Autorski program nauczania wychowania fizycznego. Postawa. Aktywność. Wiedza. Umiejętności. Sprawność.

Wydawnictwo fosze

Dla I, II, III i IV etapu edukacji wraz z rocznymi planami pracy, konspektami zajęć i przedmiotowymi systemami oceniania. Program jest zgodny z nowa podstawą programową.

22,32
To ponad 25% taniej!

Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej Poradnik metodyczny. Koncepcja edukacji fizycznej Zdrowie - Sport - Rekreacja

Wydawnictwo Impuls

Koncepcja edukacji fizycznej "Zdrowie, Sport, Rekreacja", to programy nauczania wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych. Jest to jedyny obecnie na rynku edukacyjnym spójny program kształcenia w zakresie wychowania fizycznego dla wszystkich etapów edukacji przygotowany w oparciu o nową podstawę programową wprowadzoną do re...

28,47
To ponad 25% taniej!

Koncepcja wychowania fizycznego dla wszystkich etapów edukacji. Zdrowie-Sport-Rekreacja.

Wydawnictwo Impuls

PORADNIK METODYCZNY IV ETAP EDUKACYJNY - SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE PROGRAM NAUCZANIA PLANY PRACY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Nowa podstawa programowa określona w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) zostaje wdrożona do szkół ponadgimnazjalnych od 01 września 2012 roku. N...

18,57
To ponad 25% taniej!

Metoda projektów w pracy nauczyciela wychowania fizycznego. Praktyczny przewodnik

Wydawnictwo Impuls

"Metoda projektów w pracy nauczyciela wychowania fizycznego" to publikacja napisana przez nauczyciela praktyka, dla innych nauczycieli. Zawarte w przewodniku informacje umożliwią każdemu nauczycielowi realizację zadań edukacyjnych metodą projektów. Przepisy prawa oświatowego wprowadzają obowiązek realizacji metody projektów przez uczni...

19,66
To ponad 25% taniej!

Planowanie zajęć Wychowania Fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej. z uwzględnieniem nowej podstawy programowej i programu "Mały Mistrz"

Wydawnictwo fosze

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej - zgłaszanym w trakcie szkoleń teoretycznych, a także praktycznych, autor przygotował program nauczania wychowania fizycznego dla klas I-III szkoły podstawowej wraz z rocznymi planami pracy, obejmującymi realizację wszystkich godzin wychowania fizycznego przewidzianyc...

22,02
To ponad 25% taniej!

Podstawy metodyki współczesnego wychowania fizycznego

Wydawnictwo fosze

Jest to podręcznik z metodyki wychowania fizycznego, które wychodzi naprzeciw problemom teoretycznym i praktycznym. W wychowaniu fizycznym pojawiają się nowe koncepcje , poglądy, myśli czy teorie. Wszystko to wymaga systematycznego ujęcia i opracowania, tak aby kształcenie na kierunku wychowanie fizyczne miało aktualny wymiar oraz char...

28,47
To ponad 25% taniej!

Koncepcja edukacji fizycznej Zdrowie-Sport-Rekreacja Poradnik metodyczny. Szkoła ponadgimnazjalna

Wydawnictwo Impuls

Koncepcja edukacji fizycznej "Zdrowie, Sport, Rekreacja" autorstwa Urszuli Kierczak, to program do nauczania wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych. Jest to jedyny obecnie na rynku edukacyjnym spójny program kształcenia w zakresie wychowania fizycznego dla wszystkich etapów edukacji przygotowany w oparciu o nową podstawę...

26,07
To ponad 25% taniej!

Koncepcja edukacji fizycznej Zdrowie Sport Rekreacja Gimnazjum.. Program nauczania i propozycje zajęć fakultatywnych. Poradnik metodyczny.

Wydawnictwo Impuls

Poradnik zawiera program nauczania wychowania fizycznego, napisany w oparciu o nowa podstawę programową (01.09.2009 r.) wraz z propozycjami zajęć fakultatywnych. W poradniku znajdują się także gotowe propozycje podstawowej dokumentacji pracy nauczyciela - rozkład materiału oraz standardy wymagań wraz z zasadami oceniania. Pod...

91,05
To ponad 8% taniej!

Rozgrzewka. Podstawy fizjologiczne i zastosowanie praktyczne

Wydawnictwo PZWL

W publikacji czytelnik znajdzie najnowsze rozwiązania stosowane we współczesnej rozgrzewce i jej wpływ na wysiłek meczowy i treningowy. Uzyska także odpowiedzi na wiele kluczowych pytań, między innymi: jak osiągnąć próg psychomotoryczny zmęczenia, czy należy stosować ćwiczenia rozciągania statycznego w rozgrzewce przed meczem i treningi...

26,07
To ponad 25% taniej!

Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego. Podręcznik dla nauczycieli i studentów

Wydawnictwo Impuls

Książka ma na celu nie tylko zwrócić uwagę Czytelnikowi na najistotniejsze problemy współczesnej szkolnej edukacji fizycznej, które pośrednio lub bezpośrednio mogą wpływać na jakość kultury fizycznej, ale także ułatwić szkołom i nauczycielom wdrażanie nowej podstawy programowej wychowania fizycznego. Książka obejmuje bardzo istotne obsz...

28,47
To ponad 25% taniej!

Koncepcja edukacji fizycznej 4-6 Poradnik metodyczny. Zdrowie - Sport - Rekreacja Szkoła podstawowa

Wydawnictwo Impuls

II Etap edukacyjny Program nauczania Plany pracy Przedmiotowy system oceniania Koncepcja edukacji fizycznej "Zdrowie, Sport, Rekreacja" autorstwa Urszuli Kierczak, to program do nauczania wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych. Jest to jedyny obecnie na rynku edukacyjnym spójny program kształcenia w zakresie wychowania ...

22,47
To ponad 25% taniej!

Zdrowie i kultura fizyczna na przestrzeni dziejów

Wydawnictwo Impuls

Kalokagathia, czyli ideał pięknego życia, zdefiniował czasy antyczne. Nie mogło być inaczej, skoro dla Greków piękno złączone było nierozerwalnym węzłem z dobrem: to, co piękne, było zarazem dobre i cnotliwe, i odwrotnie. Nic zatem dziwnego, że w kwestii wychowania paideia i etyka podały sobie ręce - harmonijnie rozwinięte, kipiące zdro...

20,77
To ponad 20% taniej!

Pokonać dyspraksję. Prosty program ćwiczeń poprawiających umiejętności ruchowe w domu i w szkole

Wydawnictwo Harmonia

W ciągu ostatniego stulecia u niektórych dzieci obserwuje się utratę umiejętności ruchowych. Dzieci te mogą wpadać na meble, mieć trudności z pisaniem i rysowaniem, a także szybko zyskiwać łatkę niezdarnych czy nawet niegrzecznych. Prosty program ćwiczeń, opracowany przez Goeffa Platta, pomaga dzieciom z dyspraksją przezwyciężyć trudno...

7,47
To ponad 25% taniej!

Uwagi krytyczne o wychowaniu fizycznym i kształceniu nauczycieli

Wydawnictwo Impuls

"Tekst jest napisany błyskotliwie. Autor stosuje wiele porównań i odniesień do innych dyscyplin nauki i praktyki społecznej. W mistrzowski sposób ukazuje paradoksy i stereotypy myślenia nie tylko codziennego, wyjaśniając zgrabnie różnice i tożsamości relatywnego, potocznego odbioru i interpretacji spraw tylko pozornie oczywistych. Przed...

26,22
To ponad 25% taniej!

Codzienność doświadczeń zdrowotnych a tożsamość zawodowa nauczycieli kultury fizycznej

Wydawnictwo Impuls

Nadanie tytułu pracy podyktowane jest tym, że narrację badanych w całości przenika kategoria codzienności, która zdaniem P.L. Bergera i T. Luckmanna "[...] jest zorganizowana wokół "tutaj" mojego ciała oraz "teraz" mojej teraźniejszości", co oznacza, iż jest doświadczana "[...] w różnych stopniach bliskości i oddalenia, zarówno w sensie...

18,37
To ponad 20% taniej!

Zarys psychomotoryki. Główne nurty psychomotorycznego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży

Wydawnictwo Harmonia

W książce znajdują się opisy najważniejszych teorii psychomotorycznych oraz przykłady ich praktycznego zastosowania. Psychomotoryka zajmuje się zależnością pomiędzy ruchem a uczeniem się. Aktywuje procesy motywacyjne, dzięki którym pokonujemy wyzwania codzienności. Pozwala: nauczyć się oceniać samego siebie, zdobyć pewność siebie, dod...

11,97
To ponad 20% taniej!

Zarys psychomotoryki. Główne nurty psychomotorycznego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży

Wydawnictwo Harmonia

W książce znajdują się opisy najważniejszych teorii psychomotorycznych oraz przykłady ich praktycznego zastosowania. Psychomotoryka zajmuje się zależnością pomiędzy ruchem a uczeniem się. Aktywuje procesy motywacyjne, dzięki którym pokonujemy wyzwania codzienności. Pozwala: nauczyć się oceniać samego siebie, zdobyć pewność siebie, dod...

14,93
To ponad 25% taniej!

Gimnastykę korekcyjną można polubić

Wydawnictwo fosze

Niniejsza książka jest skierowana przede wszystkim do rodziców dzieci z wadami postawy oraz do wszystkich cierpiących na choroby kręgosłupa. Można w niej znaleźć zestawy ćwiczeń zapobiegających wadom postawy, a także przydatne dla każdego nauczyciela wychowania przedszkolnego scenariusze bajek zachęcających do ćwiczenia najmłodsze dziec...

50,12
To ponad 15% taniej!

Edukacja zdrowotna Podręcznik akademicki

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Podręcznik przedstawia teorię i metodykę współczesnej edukacji zdrowotnej. Omawia głowne definicje, podejścia i koncepcje zdrowia oraz sposoby promocji prozdrowotnego stylu życia. Przybliża też historię, ewolucję i podstawy teoretyczne dyscypliny. Ponadto książka zawiera przykłady ćwiczeń i scenariuszy zajęć, narzędzia do ewaluacji wyni...

34,01
To ponad 8% taniej!

Edukacja zdrowotna. Poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Wydawnictwo Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP

Poradnik zawiera podstawowe informacje dotyczące współczesnej koncepcji i metodyki edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży oraz aktualnego jej statusu i organizacji w szkole. Jest przeznaczony dla nauczycieli wychowania fizycznego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Może być także przydatny dla nauczycieli innych przedmiotów, wychowaw...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej