1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Biologia, Chemia, Fizyka, Astronomia

Biologia, Chemia, Fizyka, Astronomia
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

11,22
To ponad 25% taniej!

Humanistyka z widokiem na Uniwersytet

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UAM

W publikacji przedstawiono interesujące i zaangażowane wypowiedzi osób bezpośrednio związanych z polską humanistyką na temat jej aktualnej kondycji, szczególnie w przestrzeni akademickiej. Praca nie wpisuje się w nurt myślenia o "kryzysie humanistyki", ale wychodząc od pewnej niepokojącej diagnozy, za cel stawia konstruktywną refleksję ...

22,88
To ponad 8% taniej!

Dlaczego wiara w naukę nas ogłupia?

Wydawnictwo WAM

Wystarczy jeść więcej owoców, a od razu zmniejszy się ryzyko zachorowań. Lampka czerwonego wina chroni przed zawałem, a codzienny spacer na świeżym powietrzu wydłuża życie. Dzisiaj takie oczywistości i slogany przyobleka się w naukowe szaty. Bo kiedy słowa padną z ust eksperta, wszystko brzmi poważnie i przekonująco. Jednak nieustannie ...

37,40
To ponad 25% taniej!

Książka o Niczym

Wydawnictwo Copernicus Center Press

Co to jest Nic? Czym była próżnia dla Greków, a czym jest dla współczesnej kosmologii? Czy zero Babilończyków, Hindusów i Majów to jedno i to samo zero? John Barrow, brytyjski kosmolog i autor wielu znanych książek popularnonaukowych, tym razem poświęcił się Niczemu. Błyskotliwa, napisana z humorem i erudycją książka prowadzi Czytelnika...

43,47
To ponad 25% taniej!

Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności. Między ideą a praktyką

Wydawnictwo Impuls

Pogłębianie się specjalizacji naukowej wywołuje naturalna potrzebę ujmowania wyników badań szczegółowych w szerszej, interdyscyplinarnej perspektywie. Wskazuje się bowiem, że dociekania wykraczające poza granice instytucjonalne i zwyczajowo utrwalonych dyscyplin naukowych umożliwiają ukazywanie związków między szczegółowymi wynikami i b...

33,64
To ponad 25% taniej!

Granice nauki

Wydawnictwo Copernicus Center Press

Czy matematyka jest poezją? Jak szukać sensu we wszechświecie? Gdzie leżą granice czasu, przestrzeni i prawdopodobieństwa? W swojej najnowszej książce Michał Heller zastanawia się nad trzema zasadniczymi zagadnieniami: czym jest nauka i czemu zawdzięcza ona swoje sukcesy? Jak teorie naukowe mają się do rzeczywistości? Jak...

11,22
To ponad 25% taniej!

Katalog rozpraw doktorskich i habilitacyjnych 2001-2010

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Od roku 1989 zespół Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego systematycznie publikuje katalogi rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Podstawowe kryterium to tradycyjny podział na wydziały, aczkolwiek za równie ważny należy uznać dodatkowy podział o na poszczególne dyscypliny naukowe, w obrębie których powstawały doktoraty i habilitacje. Zap...

33,88
To ponad 15% taniej!

Idea uniwersytetu Reaktywacja

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wybitni polscy uczeni z różnych dyscyplin podejmują krytyczną dyskusję na temat słabości polskich uniwersytetów. Wspólnym mianownikiem zawartych w tomie artykułów jest diagnoza i kierunek terapii. Źródło kryzysu to zdaniem większości autorów opanowanie uniwersytetu przez całkowicie sprzeczną z istotą tej instytucji kulturę korporacyjną,...

52,47
To ponad 25% taniej!

Historia humanistyki. Zapomniane nauki

Wydawnictwo Aletheia

Rens Bod jest autorem pierwszej w historii humanistyki historii humanistyki. Ta niezwykła książka, empiryczne badanie duchowych dokonań od Chin przez Europę po Afrykę, dowodzi kilku fundamentalnych kwestii. Autor, profesor "digital humanities" na uniwersytecie w Amsterdamie, reprezentuje dobrze udokumentowany własnymi badaniami pogląd, ...

36,68
To ponad 8% taniej!

Koniec wiary Religia, terror i przyszłość rozumu

Wydawnictwo Błękitna Kropka

Sam Harris proponuje w Końcu wiary zaskakującą analizę zderzenia rozumu i religii we współczesnym świecie. Zaprasza na sugestywną wycieczkę po historii naszej gotowości do rezygnacji z rozumu na rzecz religijnych wierzeń - nawet wtedy, gdy wierzenia te są inspiracją dla najstraszliwszych okrucieństw. Choć Harris ostrzega przed wdzierani...

26,22
To ponad 25% taniej!

Etyczne aspekty działalności badawczej w naukach empirycznych

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Łatwo być uczciwym, gdy to się opłaci, trudniej - gdy trzeba za to zapłacić utratą majątku, lukratywnej posady, czy podziwu bliźnich. Dotyczy to także działalności naukowej. Książka ta jest przekrojowym spojrzeniem na problemy moralne, jakie mogą rodzić się w związku z prowadzeniem badań laboratoryjnych, z dokumentacją i publikacją wyni...

34,10
To ponad 25% taniej!

Epistemologia historyczna

Wydawnictwo Oficyna Naukowa

Czym jest i po co epistemologia historyczna? To pytanie stawia sobie w książce jeden z najważniejszych autorów tego podejścia do historii nauki, Hans-Jorg Rheinberger. W pierwszej części autor przedstawia historyzowanie epistemologii od Emila Du Bois-Reymonda poprzez Michela Foucaulta po Bruno Latoura. W drugiej egzemplifikuje swoje pod...

37,40
To ponad 25% taniej!

Elementy filozofii nauki

Wydawnictwo Copernicus Center Press

Książka przedstawia podstawowe nurty współczesnych dyskusji o istocie poznania naukowego. Omawia zarówno klasyczne stanowiska klasyków filozofii: Poppera, Bridgmana czy Khuna, jak i rozległą panoramę współczesnych teorii filozofii nauki, w których próbuje się akcentować wpływ czynników społeczno-kulturalnych na treść teorii przyrodnicz...

33,72
To ponad 25% taniej!

Konsiliencja. Jedność wiedzy

Wydawnictwo Zysk i S-ka

E.O. Wilson, uznawany za jednego z największych współczesnych naukowców, opowiada się za fundamentalną jednością całej wiedzy ludzkości i potrzebą odnalezienia zgodności tej wiedzy, zdolnej potwierdzić, że cały nasz świat jest zorganizowany według paru podstawowych praw natury leżących u podstaw każdej dziedziny nauki. Autor rzuca wyzwa...

29,22
To ponad 25% taniej!

Kolonizacja nauki i świata przez kapitał

Wydawnictwo Zysk i S-ka

Idea napisania niniejszej książki narodziła się w wyniku obserwacji dwóch paralelnych, jak się wydaje, procesów - stąd w podtytule znalazło się określenie "teoria światów równoległych". Z jednej strony jako czynny socjolog i naukowiec społeczny obserwuję narastającą od dłuższego czasu bardzo szkodliwą, moim zdaniem, modę na wprowadzanie...

28,91
To ponad 25% taniej!

Developments in Labour Law from a Comparative Perspective

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

The Labour Law Education Society, established in 2012, is one of the academic networks which were brought to life to study labour law from a comparative perspective. This monograph is a result of research made by LLES Members. In its contents latest issues of labour law are being presented. Hence, the essence of the presented studies wo...

33,72
To ponad 25% taniej!

Humanistyka i Obecność

Wydawnictwo Rebis

Książka stanowi próbę zdiagnozowania współczesnego kryzysu humanistyki, a zarazem odpowiedź na niego poprzez postulat uprawiania humanistyki perennis - humanistyki bazującej na stylu monastycznym, powracającej do horyzontu mądrościowego, niestroniącej od ugruntowanej, mocnej aksjologii, wreszcie uznającej istnienie wartości transcendent...

19,47
To ponad 25% taniej!

Dostojny uniwersytet?

Wydawnictwo Oficyna Naukowa Ewa Pajestka-Kojder

Książka Dostojny Uniwersytet? jest niezwykle ważna z punktu widzenia współczesnego systemu szkolnictwa wyższego, który przeżywa kryzys. Jest on, ze zrozumiałych względów, szczególnie odczuwany w Polsce, gdzie błędy w zarządzaniu systemem edukacji wyższej z przełomu XX i XXI wieku skutkują dzisiejszą trudną sytuacją, która jest widoczna ...

62,87
To ponad 15% taniej!

Dyscypliny humanistyczne i ekologia

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

W działaniach mających na celu powstrzymanie niszczenia i destrukcji środowiska przyrodniczego ważna rola przypada naukom humanistycznym. Z jednej strony dyscypliny te dają szerszą i pogłębioną analizę kulturowych, światopoglądowych, cywilizacyjnych uwarunkowań i przyczyn kryzysu ekologicznego, z drugiej jak żadne inne dysponują dużymi ...

33,57
To ponad 25% taniej!

Fabryki dyplomów czy universitas?. O "nadwiślańskiej" wersji przemian w edukacji akademickiej

Wydawnictwo Impuls

Oficyna wydawnicza IMPULS prezentuje drugi tytuł z nowej serii: "Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki", pod red. nauk. Marii Czerepaniak-Walczak pt. "Fabryki dyplomów czy universitas. 0 "nadwiślańskiej" wersji przemian w edukacji akademickiej". Problematyka kolejnych tekstów wskazujących na najbardziej, z naszego punktu widzenia, paląc...

26,14
To ponad 25% taniej!

Fascynacja Apokalipsą. Scenariusze końca świata - historyczne i obecne

Wydawnictwo Bellona

Przeświadczenie, że świat się kiedyś skończy, jest odwieczne. Od niepamiętnych czasów na świecie były wojny, na niebie pojawiały się komety, wybuchały epidemie i głód. W dawnych czasach te zjawiska uważano za niechybną zapowiedź zbliżającego się końca życia na Ziemi. Odkąd wiadomo, że kula ziemska nie jest jedyna we Wszechświecie, wielu...

33,88
To ponad 15% taniej!

Historia medycyny. jako przedmiot badań i nauczania w krakowskim środowisku uniwersyteckim w latach 1809-1914

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Druga połowa XIX stulecia to czas coraz wyraźniejszego wpływu myśli pozytywistycznej na historiografię, w tym historiografię medyczną. Pozytywizm, tak bliski przyrodo-znawstwu, wydawał się wręcz stworzony do badań historycznych nad dziejami medycyny. Był zatem przede wszystkim źródłem rozważań nad metodyką, pojęciami i definicyjnym ujęc...

44,90
To ponad 25% taniej!

Filozofia matematyki i informatyki

Wydawnictwo Copernicus Center Press

Filozofia matematyki rozwijana jest intensywnie zarówno w Polsce, jak i na świecie. Zajmują się nią uczeni reprezentujący różne dyscypliny. Choć bezpośrednio niepotrzebna właściwie dla uprawiania i rozwijania samej matematyki, jest przecież niezbędna dla lepszego zrozumienia tej dziedziny i jej miejsca pośród innych nauk. Ostatnio zauw...

33,12
To ponad 15% taniej!

Jak dobrze pisać Od myśli do tekstu

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Podręcznik łączący wiedzę z zakresu językoznawstwa i tekstologii z praktycznymi wskazówkami, jak pisać teksty różnych gatunków, ze zwróceniem szczególnej uwagi na teksty naukowe i popularnonaukowe. Głównym celem książki jest zoperatywizowanie wiedzy językoznawczej, tak aby stała się podstawą warsztatu pracy studenta, przyszłego dziennik...

19,66
To ponad 25% taniej!

Kościół i cywilizacja

Wydawnictwo Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Książka adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych historią Kościoła, katolicką doktryną społeczną oraz teorią cywilizacji. Zwłaszcza ci ostatni znajdą w niej interesujący materiał badawczy do pogłębienia studiów komparatystycznych nad koncepcjami cywilizacji i rozwoju cywilizacyjnego.

36,72
To ponad 25% taniej!

Księga Pamiątkowa Jubileuszu 200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu Tom II. Universitas litterarum Wratislaviensis 1811-1945

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Księga Pamiątkowa Jubileuszu 200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu pod redakcją Jana Harasimowicza jest w zamierzeniu czterotomową publikacją prezentującą nową, pełną syntezę dziejów uczelni. Jako pierwszy przedstawiamy czytelnikowi tom drugi, wiążący się najściślej z jubileuszem 2011 roku, a więc obejmujący lata 18...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej