1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Biologia, Chemia, Fizyka, Astronomia

Biologia, Chemia, Fizyka, Astronomia
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

29,90
To ponad 25% taniej!

Co nas czeka Krótki przewodnik po przyszłości

Wydawnictwo Carta Blanca

Mark Stevenson stawia sobie karkołomne pytanie: jak będzie wyglądał świat jego przyszłości. W jakiej rzeczywistości on, wykształcony trzydziestodziewięcioletni kawaler, będzie żył, mając lat osiemdziesiąt. Aby choć trochę zbliżyć się do odpowiedzi, autor spotyka się z apostołami nowych nurtów we współczesnej nauce i namawia ich wcieleni...

24,62
To ponad 15% taniej!

Dawni mistrzowie. Kultura humanistyczna w kręgu Akademii Krakowskiej doby renesansu

Wydawnictwo Homini

Książka ta jest zbiorem ośmiu studiów. Dwa z nich - pierwsze i ostatnie - publikowane są po raz pierwszy. Pozostałe są mniej lub bardziej przeredagowanymi wersjami artykułów ogłoszonych w ciągu ostatnich kilku lat. Cztery teksty dotyczą autorów działających w pierwszej fazie ruchu humanistycznego w kręgu Akademii Krakowskiej i skupione ...

26,97
To ponad 25% taniej!

Ciekawym wiedzieć i widzieć skutki czyli dzieje i znaczenie kolekcji przyrządów naukowych Stanisława augusta

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Lata panowania Stanisława Augusta to okres bujnego rozwoju nauki nowożytnej, w tym fizyki eksperymentalnej. To czas fascynacji nowo poznawanymi zjawiskami fizycznymi: próżnią, elektrycznością, magnetyzmem. Modne stały się wtedy publiczne pokazy fizyczne, tworzenie prywatnych zbiorów przyrządów. Fascynacji tej ulegli również władcy. Cho...

27,02
To ponad 8% taniej!

Przejście do Złotej Ery w 2032. Światowe prognozy ekonomiczne, klimatyczne, polityczne i duchowe

Wydawnictwo P&G Editors

Przejście do Złotej Ery w 2032 poprowadzi cię, byś mógł się zanurzyć w energiach wszechświata i zyskał zrozumienie zachodzących zmian. Nowe, ekscytujące, duchowe energie będą pojawiać się na naszej planecie...

112,40
To ponad 25% taniej!

Between Philosophy and Science

Wydawnictwo Copernicus Center Press

A ground-breaking collection of essays which tackles the philosophical issues at play in cosmology, physics, mathematics and neuroscience. Considering topics such as the presence of ontology in cosmological theory and physics, it also weighs up the philosophical issues connected with mathematical method, the neuroscience of emotions and...

29,72
To ponad 15% taniej!

Arystokraci i rzemieślnicy Synergia stylów badawczych

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

Źródeł nowoczesnej nauki daremnie szukać na uniwersytetach: XVII-wieczna rewolucja naukowa dokonała się poza ich murami, w obrębie domów eksperymentalnych organizowanych przez arystokratów. Nauka doświadczalna, którą projektowali, więcej miała wspólnego z ówczesną praktyką sądowniczą, przedstawieniem teatralnym czy rozrywkami dżentelmen...

53,97
To ponad 25% taniej!

Społeczna historia wiedzy

Wydawnictwo Aletheia

Brytyjski historyk Peter Burke (ur. 1937) od prawie półwiecza publikuje książki z zakresu historii kultury i historii społecznej. Specjalizuje się w epoce Europy "early modern", dosłownie: wczesnonowożytnej (lub wczesnonowoczesnej), która obejmuje okres "od Gutenberga do Diderota" i w naszym rozumieniu jest rozszerzoną epoką nowożytną. ...

33,12
To ponad 15% taniej!

Analiza zaufania w sieciach badawczo-rozwojowych

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Uwarunkowania zaufania w sieciach B&R Badania empiryczne - analiza zaufania w sieciach B&R

39,24
To ponad 15% taniej!

Academics of Jewish Heritage in the Modern History of the Jagiellonian University

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

The book Academics of Jewish Heritage in the Modern History of the Jagiellonian University is a collective work, anniversary commemorative publication connected with the 650th anniversary of the foundation of the Cracow Academy in 1364. The anniversary celebrations that fall in 2014 coincide with the celebration of 25 years of the Poli...

37,40
To ponad 25% taniej!

Czy fizyka i matematyka to nauki humanistyczne?

Wydawnictwo Copernicus Center Press

Czy prawdziwe jest powiedzenie, że wszystkie nauki dzielą się na fizykę i zbieranie znaczków? W takim razie co z matematyką? Zarówno wśród "zwykłych" ludzi, jak i wśród osób zajmujących się pracą naukową dominuje przeciwstawianie nauk ścisłych, czyli przede wszystkim matematyki i fizyki, naukom humanistycznym. Czasem czyni się to wywyżs...

25,47
To ponad 25% taniej!

Człowiek wewnętrzny a episteme

Wydawnictwo Eneteia

Zbiór rozpraw i szkiców filozoficznych o nauce jako procesie poznawczym. Znany filozof nauki rozpatruje w nim poznanie naukowe i wiedzę z perspektywy uwzględniającej archetypowe i uniwersalne pokłady ludzkiego wyposażenia poznawczego. Autorka kontynuuje i rozwija w tej publikacji problematykę wcześniej podjętą w książkach "Nauka a nieśw...

30,68
To ponad 25% taniej!

Biuletyn International Journal

Wydawnictwo Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

The International Journal of Information Technology and Intelligent Computing is a refereed international journal, published quarterly, providing a scientific exchange forum and an authoritative source of information in the field of various aspects of information technology and intelligent computing. We publish state-of-the-art surveys ...

22,47
To ponad 25% taniej!

Collegium Wróblewskiego

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

W centrum Krakowa, wśród najstarszych gmachów Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod adresem Olszewskiego 2, znajduje się siedziba Wydziału Prawa i Administracji, dawne Collegium Chemicum. Ulica, przy której stoi, swą nazwą upamiętnia wybitnego fizyka i chemika, Karola Olszewskiego (1846-1915), który jako pierwszy, przy współpracy z fizykiem...

149,97
To ponad 25% taniej!

Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie

Wydawnictwo Wysoki Zamek

Czy w Polsce międzywojennej istniała instytucja naukowa o większych osiągnięciach od Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie? Mimo iż istniało wówczas pięć uniwersytetów państwowych (Kraków, Lwów, Poznań, Warszawa i Wilno) i dwa prywatne (Lublin i Warszawa) oraz liczne wyższe szkoły profilowane, a państwo rozbudowywało przede wszystkim u...

22,47
To ponad 25% taniej!

Collegium Witkowskiego

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Budynek Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Gołębiej 13 nosi nazwę Collegium Witkowskiego. Jego patronem jest August Witkowski, jeden z najwybitniejszych polskich fizyków przełomu XIX i XX w. Przez ponad pół wieku gmach był siedzibą Zakładu Fizycznego, a następnie Instytutu Fizyki UJ. Z kolei od połowy lat 60. XX w. w budynku mieści s...

26,97
To ponad 25% taniej!

Collegium Nowodworskiego

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Dla wielu pokoleń studentów i absolwentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego oraz farmaceutycznego budynek Collegium Nowodworskiego, przy ul. św. Anny 12 pozostaje w pamięci jako symbol uczelni, w której studiowaliśmy, którą ukończyli i którą po latach wspominają z sentymentem, w odniesieniu do różnych pozytywnych i negatywny...

67,12
To ponad 15% taniej!

Akademie nauk uniwersytety organizacje nauki. Polsko-rosyjskie relacje w sferze nauki XVIII-XX w.

Wydawnictwo Aspra

Przedstawione w tym tomie artykuły i studia są rezultatem wieloletniej współpracy środowiska historyków działających w Komisji Historyków Polski i Rosji. Zainteresowania autorów odzwierciedlają w znacznym stopniu obszary badawcze, które skupiają na sobie uwagę historyków obu stron. Nie są to zawsze obszary tożsame. Jednak przeważnie są ...

35,41
To ponad 25% taniej!

Bóg, filozofia, uniwersytet. Wybrane zagadnienia z historii katolickiej trdycji filozoficznej

Wydawnictwo Pax

Jeden z najwybitniejszych żyjących filozofów amerykańskich stara się przekonać nas o niezbędności refleksji filozoficznej, która ma olbrzymie znaczenie dla toczonych dziś, niejednokrotnie z wielkim zapałem, sporów czy też wojen kulturowych. Adresuje ją zwłaszcza do młodych i wykształconych ludzi wierzących, którzy powinni coś wiedzieć o...

22,47
To ponad 25% taniej!

Collegium Broscianum

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Dzieje Collegium Broscianum to nie tylko historia instytucji, które się w nim mieściły, odbywanych tam wykładów (przykładowo zajęcia z futurologii prowadził Stanisław Lem) czy międzynarodowych konferencji naukowych [...]. To także fragment historii dwudziestowiecznego Krakowa. Miały tam bowiem miejsce wydarzenia, które obrazują w miniat...

22,47
To ponad 25% taniej!

Collegium Iuridicum

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Książka, którą oddajemy Czytelnikowi, jest - podobnie jak samo Collegium - wyjątkowa; jest także odmienna od pozostałych tomów serii poświęconych gmachom Uniwersytetu. Przede wszystkim dlatego, że na tle innych budynków ten przechodził chyba najbardziej skomplikowane przemiany - zarówno pod względem architektonicznym, jak i funkcji, któ...

22,47
To ponad 25% taniej!

Collegium Kazimierzowskie. Na granicy dwóch światów

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Książka dotyczy budynku, którego historia jedynie krótko związana jest z Uniwersytetem Jagiellońskim. Dlatego Autorzy słusznie zdecydowali, by dzieje budowli pokazać na szerszym tle, zwłaszcza że kamienica przy ul. Józefa (dawniej Żydowskiej) 19 stała na tytułowej granicy dwóch światów - Kazimierza chrześcijańskiego i żydowskiego. Z re...

89,97
To ponad 25% taniej!

Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego Sfery i cienie

Wydawnictwo Universitas

Spis treści/Contents Andrzej Nowakowski Rozmowa z cieniem / Conversation with a Shadow Stanisław Waltoś Collegium Maius - nieco historii, zbiory, ludzie, obyczaje Collegium Maius - a Littre History, a Collection, People and Customs Libraria Stuba Communis Pierwszy Skarbiec / Drugi Skarbiec The First Tresury/ The Secondo Tresury...

23,97
To ponad 25% taniej!

Collegium Minus

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

"Collegium Minus to kolejna publikacja z cyklu wydawniczego Historia budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego wydana z okazji 650-lecia istnienia uczelni. Dzięki barwnym opisom historii budynku, jego lokatoró i architektury pozwala poznać historię Kolegium Mniejszego, przez lata ukrytego w cieniu sąsiadujących Collegium Novum i Collegium M...

38,61
To ponad 20% taniej!

70 lat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studia z dziejów Uczelni

Wydawnictwo UMCS

Autorzy postawili sobie zadanie badawcze polegające na przedstawieniu procesu budowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i różnych aspektów jego funkcjonowania na przestrzeni siedmiu dekad istnienia. Pokazują pierwszy etap tworzenia uczelni w latach 1944-1949, który nierozerwalnie łączy się z osobą jej twórcy - rektora prof. Henryka R...

67,47
To ponad 25% taniej!

Uniwersytet Warszawski i fotografia 1839?1921. Ludzie, miejsca, wydarzenia. University of Warsaw and photography 1839-1921. People, places, events

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Dwujęzyczna (polsko-angielska) bogato ilustrowana publikacja stanowi próbę ukazania związków między dziejami Uniwersytetu Warszawskiego a rozwojem fotografii - wynalazku o fundamentalnym znaczeniu dla powstania nowej cywilizacji wizualnej. Przyjęty zakres chronologiczny obejmuje okres między rokiem 1839, kiedy w Paryżu ogłoszono wynale...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej