1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Biologia, Chemia, Fizyka, Astronomia

Biologia, Chemia, Fizyka, Astronomia
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

37,40
To ponad 25% taniej!

Apetyt na cuda. Przepis na uczonego

Wydawnictwo CiS

W roku 2006 po światowym sukcesie Boga urojonego Richard Dawkins stał się ikoną ruchów ateistycznych i sceptycznych. Ten sukces przyćmił nawet jego ważne dokonania naukowe i kluczową rolę, jaką w popularyzacji neodarwinizmu - i szerzej, naukowej wizji świata - odegrały jego poprzednie książki - od "Samolubnego genu" poprzez "Fenotyp roz...

28,53
To ponad 20% taniej!

Artes Humanae 1/2016. Problemy i perspektywy badawcze humanistyki

Wydawnictwo UMCS

"Artes Humanae" to czasopismo, które powstało z potrzeby poszukiwania owej wspólnoty ludzi, którzy zajmują się tymi samymi problemami z punktu widzenia różnych dziedzin nauk humanistycznych i społecznych. Czytając różne książki, patrząc na to samo zjawisko w różny sposób, mogą dzielić się wiedzą i inspirować, by powiększyć siebie nawzaj...

22,40
To ponad 25% taniej!

Filozofia nauki. Wprowadzenie

Wydawnictwo Petrus

Książka ta jest wprowadzeniem do filozofii nauki. Autor, międzynarodowy autorytet w dziedzinie filozofii, fizyki i kosmologii. Omawia nie tylko standardowe ujęcia filozofii nauki, wypracowane przez filozofów nauki w toku historii jej rozwoju, lecz również odwołuje się do tego, co rzeczywiście dzieje się we współczesnej nauce. ...

112,40
To ponad 25% taniej!

The Concept of Explanation

Wydawnictwo Copernicus Center Press

A collection of essays devoted to the problem of explanation in various disciplines of science and humanities: mathematics, physics, chemistry, biology, neuroscience, economics as well as theology. The issues covered include such topics as the interplay between explanation and understanding, the problem of a priori explanation, the l...

33,12
To ponad 15% taniej!

Zasady pisania tekstów naukowych. Prace doktorskie i artykuły

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Z uwagi na rosnące wymagania promotorów prac naukowych, recenzentów i wydawców oraz nasilającą się konkurencję między autorami, dążącymi do pomnożenia swego dorobku, znajomość zasad pisania tekstów naukowych stała się istotnym czynnikiem sukcesu każdego autora. Książka Beaty Stępień niewątpliwie może ułatwić jego osiągnięcie. z recenzj...

39,24
To ponad 15% taniej!

W poszukiwaniu uniwersytetu idealnego

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

"Współczesny uniwersytet rozwojowy musi być powiązany z państwem i biznesem w ramach partnerstwa, ale jednocześnie musi być od nich niezależny. Uczelnia nie może stać się zarówno urzędem państwowym, jak i przedsiębiorstwem. Dlatego też powinna korzystać z różnych źródeł finansowania, pamiętając o tym, że żadne z nich nie może mieć pozyc...

33,88
To ponad 15% taniej!

Źródła humanistyki europejskiej Tom 7

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Źródła Humanistyki Europejskiej, to czasopismo, którego celem jest dowodne ukazanie dzisiaj już nie tak oczywistego faktu, że literackie źródła współczesnej europejskiej humanistyki wciąż obficie czerpią lub nawiązują do starożytnej kultury greckiej, rzymskiej, żydowskiej i chrześcijańskiej. Ponadto przyjmowane są prace, które albo bezp...

33,88
To ponad 15% taniej!

Źródła humanistyki europejskiej Tom 8

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Źródła Humanistyki Europejskiej, to czasopismo, którego celem jest dowodne ukazanie dzisiaj już nie tak oczywistego faktu, że literackie źródła współczesnej europejskiej humanistyki wciąż obficie czerpią lub nawiązują do starożytnej kultury greckiej, rzymskiej, żydowskiej i chrześcijańskiej. Ponadto przyjmowane są prace, które albo bezp...

40,22
To ponad 8% taniej!

Zwroty badawcze w humanistyce. Konteksty poznawcze, kulturowe i społeczno-instytucjonalne

Wydawnictwo Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Książka poświęcona jest problematyce tzw. zwrotów, jakie w ostatnich dekadach dwudziestego wieku i w początkach obecnego objęły dyskursy teoretyczne i praktyki badawcze zachdnich nauk o kulturze. Podąża za nimi rodzima humanistyka, która - w różnym zakresie i z różnym stopniem intensywności - absorbuje problematykę i metody związane z n...

21,72
To ponad 25% taniej!

Piąty wymiar. Kulturowa socjologia wiedzy Norberta Eliasa

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Książka poświęcona socjologii wiedzy Eliasa, której głównymi czynnikami są władza i kultura. Autorka śledzi związki między nimi, by ukazać, jak wygląda współzależność władzy i kultury, czyli jak powstaje i jest wykorzystywana władza w procesie wytwarzania i podtrzymywania normatywności. Norbert Elias jest twór¬cą teorii procesu cy...

33,72
To ponad 25% taniej!

Nasz Uniwersytet. Wspomnienia pracowników Uniwersytetu Warszawskiego

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacja przygotowana z okazji dwóchsetlecia Uniwersytetu Warszawskiego zawiera wspomnienia kilkudziesięciu pracowników związanych z uczelnią od ponad 50 lat. Każdy z autorów prezentuje swój wydział i jego specyfikę, ale wspólnym elementem wielu opowieści są wydarzenia przełomowe zarówno w dziejach uczelni, jak i w skali całego kraju....

33,88
To ponad 15% taniej!

Autoportret z gołębnikiem w tle + CD. Profesorowie krakowskiej polonistyki o sobie

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pomysł tej książki zrodził się wiele lat temu. Ośmielona zachętami kilku naszych Profesorów pani Marzena Florkowska nagrała wywiady z kilkunastoma Profesorami ówczesnego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Są to swobodne rozmowy na temat pracy naukowej, dydaktyki, życiowych kolei losu. Po latach jako dziekan Wydzi...

33,57
To ponad 25% taniej!

Patologie organizacyjne w szkolnictwie wyższym w Polsce w latach 1990-2007

Wydawnictwo Adam Marszałek

Autor [...] odsłania skalę przejawów i konsekwencji rozbieżności między deklarowaniem wzrostu autonomii uczelni a rzeczywistym wyparciem jej z praktyki szkoły wyższej przez biurokratyczne sterowanie edukacją akademicką i kolonizowanie wyższego wykształcenia. W tym kontekście wskazuje skalę (akademickiej) myopii, krótkowzroczności polity...

52,23
To ponad 8% taniej!

Brief Candle in the Dark

Wydawnictwo Black Swan

In An Appetite for Wonder Richard Dawkins brought us his engaging memoir of the first 35 years of his life from early childhood in Africa to publication of The Selfish Gene in 1976, when he shot to fame as one of the most exciting new scientists of his generation. In Brief Candle in the Dark he continues his autobiography, following the...

74,97
To ponad 25% taniej!

Portrety Uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego po 1945, S?Ż

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Część trzecia (S-Ż) tomu trzeciego "Portretów Uczonych" zawiera eseje biograficzne poświęcone wybitnym postaciom, których najbardziej znacząca działalność naukowa i dydaktyczna przypadła po 1945 r. Mowa będzie zatem o osobach stopniowo, ale konsekwentnie odtwarzających Uniwersytet po zniszczeniach wojennych ora...

56,22
To ponad 25% taniej!

Portrety Uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego 1816−1915

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Tom pierwszy "Portretów Uczonych" zawiera eseje biograficzne poświęcone 51 wybitnym profesorom działającym lub rozpoczynającym swą działalność na UW w latach 1816-1915. Warto zaznaczyć, że w latach 1870-1915 zaborca ustanowił Cesarski Uniwersytet Warszawski, w którym zdecydowaną większość profesorów stanowili R...

44,97
To ponad 25% taniej!

Poczet Rektorów Uniwersytetu Warszawskiego

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacja wypełnia istotną lukę w naszej wiedzy o najważniejszych postaciach Uniwersytetu Warszawskiego. Brak było do tej pory pełnego opracowania wszystkich rektorskich biografii. W zestawieniach rektorów pomijano np. okres Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Autor wykonał ogromną pracę archiwalną, czerpiąc informacje m.in. z tec...

89,97
To ponad 25% taniej!

Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1816?1915

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Tom pierwszy "Dziejów Uniwersytetu Warszawskiego" obejmuje historię warszawskiej uczelni od momentu jej powstania w 1816 r. do wybuchu I wojny światowej. Autorzy, oprócz syntetycznej prezentacji dziejów instytucji, kreślą też plastyczne portrety społeczności pracowników i studentów UW oraz - co szczególnie isto...

74,97
To ponad 25% taniej!

Portrety Uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego po 1945, A?K

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Część pierwsza (A-K) tomu trzeciego "Portretów Uczonych" zawiera eseje biograficzne poświęcone wybitnym postaciom, których najbardziej znacząca działalność naukowa i dydaktyczna przypadła po 1945 r. Mowa będzie zatem o osobach stopniowo, ale konsekwentnie odtwarzających Uniwersytet po zniszczeniach wojennych or...

89,97
To ponad 25% taniej!

Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego po 1945

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Trzeci tom "Dziejów Uniwersytetu Warszawskiego" obejmuje okres od zakończenia II wojny światowej w 1945 r. aż do współczesności. Autorzy, oprócz syntetycznej prezentacji dziejów instytucji, kreślą też plastyczne portrety społeczności pracowników i studentów UW oraz - co szczególnie istotne, zważywszy na dramaty...

67,47
To ponad 25% taniej!

Portrety Uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego po 1945, L?R

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Część druga (L-R) tomu trzeciego "Portretów Uczonych" zawiera eseje biograficzne poświęcone wybitnym postaciom, których najbardziej znacząca działalność naukowa i dydaktyczna przypadła po 1945 r. Mowa będzie zatem o osobach stopniowo, ale konsekwentnie odtwarzających Uniwersytet po zniszczeniach wojennych oraz ...

74,97
To ponad 25% taniej!

Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1915?1945

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Drugi tom "Dziejów Uniwersytetu Warszawskiego" obejmuje okres od września 1915 r., gdy niemieckie władze okupacyjne reaktywowały Uniwersytet Warszawski z językiem polskim jako wykładowym, do zakończenia II wojny światowej w 1945 r. Autorzy, oprócz syntetycznej prezentacji dziejów instytucji, kreślą też plastycz...

56,22
To ponad 25% taniej!

Portrety Uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego 1915?1945, M?Ż

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Część druga (M-Ż) tomu drugiego "Portretów Uczonych" zawiera eseje biograficzne o wybitnych profesorach Uniwersytetu Warszawskiego działających głównie w okresie od wskrzeszenia polskiej uczelni w 1915 r. aż do końca okupacji niemieckiej w 1945 r. Początek tego przedziału czasowego to okres organizacji...

56,22
To ponad 25% taniej!

Portrety Uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego 1915?1945, A?Ł

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Część pierwsza (A-Ł) tomu drugiego "Portretów Uczonych" zawiera eseje biograficzne o wybitnych profesorach Uniwersytetu Warszawskiego działających głównie w okresie od wskrzeszenia polskiej uczelni w 1915 r. aż do końca okupacji niemieckiej w 1945 r. Początek tego przedziału czasowego to okres organizacji ucze...

89,97
To ponad 25% taniej!

Nauki ścisłe i przyrodnicze na Uniwersytecie Warszawskim

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Historia nauk ścisłych i przyrodniczych w Uniwersytecie Warszawskim przedstawiona w niniejszym tomie składa się z ośmiu części dotyczących dziejów badań i najważniejszych osiągnięć w astronomii, naukach biologicznych, chemii, fizyce, geografii, matematyce, naukach geologicznych i naukach medycznych. Ich autorami są znakomici badacze, zn...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej