1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Sztuka, Architektura, Fotografia, Film, Teatr, Kabaret

Sztuka, Architektura, Fotografia, Film, Teatr, Kabaret
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

29,22
To ponad 25% taniej!

Wokół sztuki sakralnej

Wydawnictwo Petrus

Pragnieniem autora jest, by niniejsza książka zainteresowała tych wszystkich, którym bliska jest sztuka, w tym także jej sakralne odniesienia. Skierowana jest jednak nie tylko do artystów, studentów, nauczycieli, wychowawców oraz duchownych lecz do szerokiej rzeszy ludzi, zainteresowanych sztuką, mających różne wrażliwości. Oby uwrażliw...

18,64
To ponad 25% taniej!

Niebiański portret Maryi

Wydawnictwo Rafael

Historia jednego z najbardziej niezwykłych wizerunków Matki Bożej, który - podobnie jak portret Madonny z Guadalupe - określany jest jako "nie ręką ludzką uczyniony". Po raz pierwszy w polskich księgarniach pojawia się publikacja przybliżająca niezwykłą historię Matki Bożej z Coromoto. Autorzy szczegółowo relacjonują zmagania naukowców...

26,97
To ponad 25% taniej!

Magia kultury

Wydawnictwo Petrus

Autor, to znakomity znawca kultury staropolskiej i kultury religijnej dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Przez stronice książki, pisanej z niespotykaną erudycją i znakomitym językiem, przewijają się i zanurzają jakby w alchemicznym alembiku zdarzenia z narodowych dziejów, jak i zagadkowy świat symboli chrześcijańskich np. świąt koś...

22,40
To ponad 25% taniej!

Malujemy ikony

Wydawnictwo RM

Sposób malowania ikon nie zmienił się od starożytności. Te religijne i symboliczne obrazy nadal powstają w wyniku zastosowania tradycyjnych technik malarskich i starych wypróbowanych metod pozłacania. Dzięki tej książce poznasz nie tylko historię ikon, ale przede wszystkim poszczególne etapy ich tworzenia. Dowiesz się, jakie wybrać mat...

29,90
To ponad 25% taniej!

Łzy Maryi nad Polską. Płaczące wizerunki Matki Bożej

Wydawnictwo AA

Matka płacze, kiedy widzi, że jej dzieciom zagraża jakieś zło duchowe lub fizyczne. Św. Jan Paweł II W historii Narodu Polskiego Matka Boża wielokrotnie przemawiała językiem łez. Są to jakby bezgłośne orędzia, wygłoszone w różnym czasie i w różnych okolicznościach. Odpowiedzią wiernych na Jej łzy były nawrócenia, pokutne pielgrzymki, m...

29,22
To ponad 25% taniej!

Figury obecności i nieobecności. Wprowadzenie do francuskiej dysputy o świętych obrazach i o roli sztuki w życiu Kościoła w epoce now

Wydawnictwo Universitas

Książka wprowadza czytelnika w dysputę na temat sztuki religijnej, prowadzoną we Francji od początku XVI do końca XVIII wieku z licznymi odwołaniami do starożytnej i średniowiecznej tradycji Kościoła gallikańskiego. W debatę tę angażowali się nie tylko teologowie katoliccy i protestanccy, ale także pisarze świeccy, początkowo wspierając...

37,47
To ponad 25% taniej!

Programy ideowe osiemnastowiecznych malowideł kościołów zakonnych na ziemiach południowo-wschodnich

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Dotychczas nie powstało syntetyczne opracowanie poświęcone malowidłom na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej, określające cechy stylowe oraz ikonografię przedstawień. Brak publikacji poświęconej malarstwu tych terenów stanowi lukę w badaniach nad polską sztuka nowożytną. Niniejsza praca to próba monograficznej prezentacji osiemnastowieczn...

37,47
To ponad 25% taniej!

Rzeźba hinduistyczna w Mathurze od II do IV w. n.e.. Ikonografia i forma

Wydawnictwo DiG

Mathura to jeden z najważniejszych i najbujniej rozwijających się ośrodków artystycznych w pierwszych wiekach naszej ery w Indiach północnych. Dzieła rzeźby religijnej, powstałe tam dzięki hojności fundatorów różnych wyznań, są niezwykle ważne w badaniach stawiających sobie pytanie o początki przedstawień bóstw hinduizmu. Wizerunki math...

14,90
To ponad 25% taniej!

Cracovia Sacra. Przewodnik pielgrzyma po Krakowie i okolicach

Wydawnictwo AA

W przewodniku opisano zabytki sakralne i znane miejsca kultu religijnego w Krakowie: od katedry wawelskiej, przez kościoły Starego Miasta i Kazimierza, klasztory i sanktuaria usytuowane w różnych częściach Krakowa (m.in. Tyniec, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Sanktuarium św.. Jana Pawła II) aż po najważniejsze świątynie...

26,97
To ponad 25% taniej!

Opuszczone dziedzictwo. O malowidłach w cerkwii św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Cerkiew św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej daje współczesnym unikalną szansę na odkrycie jeszcze jednej nieznanej karty własnych dziejów. Zapisana przed wiekami przez prawosławnych Rusinów, którzy współtworzyli wielonarodowe społeczeństwo Pierwszej Rzeczypospolitej, pozwala na rozszerzenie wiedzy na temat wspólnej tradycji i kultury, z...

28,87
To ponad 15% taniej!

Między pobożnością a przesądem. Matka Boska Piaskowa a fenomen cudownych wizerunków maryjnych w Polsce

Wydawnictwo Historia Iagellonica

Były zatem i są cudowne obrazy zwierciadłem, w którym przeglądają się Polacy, projekcją nie tyle tego, co się z nimi dzieje, lecz tego, co się w nich dzieje. Tego co tkwi w naszej słowiańskiej duszy, co jest najgłębiej nas konstytuującą tęsknotą. Tekst książki doktor Agnieszki Widackiej uważam za wartościowy a przy tym zgrabnie skrojon...

14,93
To ponad 25% taniej!

Ikona św Klary z Asyżu. symbolika i duchowość

Wydawnictwo Serafin

Książka przybliża symbolikę i duchowe znaczenie średniowiecznej ikony św. Klary z Asyżu, powstałej w niedługim czasie po śmierci Ksieni z San Damiano na prośbę jej pierwszej następczyni, Benedykty. Twórca dzieła, zwany Mistrzem od św. Klary, opierając się na powstałym w latach 1255-1257 życiorysie Świętej pióra Tomasza z Celano, obok po...

41,22
To ponad 25% taniej!

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego Część V Tom 2

Wydawnictwo Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków

Tom obejmuje obiekty sakralne kolejnych miejscowości z zachodniej części województwa brzeskolitewskiego, tym razem są to: Bereza Kartuska, Bogdziuki, Czernawczcyce, Dołhe, Drohiczyn Poleski, Dziady, Kamieniec Litewski, Linowo, Peliszcze, Prużana, Siehniewicze, Słobódka pod Prużaną, Szereszów.

37,47
To ponad 25% taniej!

Mity i symbole w indyjskiej sztuce i kulturze

Wydawnictwo Aletheia

Gdyby nie przedwczesna śmierć, Heinrich Zimmer (1890-1943) stałby się zapewne czołowym indologiem na skalę światową. Niniejsza książka reprezentuje ledwie fragment jego niedokończonych i projektowanych badań. Urodził się w Niemczech, a jego ojciec, o tym samym imieniu, też był indologiem. Heinrich Zimmer junior wykładał m.in. w Heidelbe...

44,97
To ponad 25% taniej!

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego Część 1 Tom 23

Wydawnictwo Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków

Tom 23. I części serii Materiały do Dziejów Sztuki Sakralnej na Ziemiach Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej stanowi uzupełnienie poprzednich 22 tomów inwentaryzacji terenowej. Podsumowuje ćwierć wieku pracy poświęconej dokumentowaniem historycznej i artystycznej spuścizny Kościoła rzymskokatolickiego na terenie dawnego województwa ruski...

37,47
To ponad 25% taniej!

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego Tom 22

Wydawnictwo Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków

Tom zawiera opracowania świątyń zabużańskiej części dawnej ziemi chełmskiej, przynależącej administracyjnie do województwa ruskiego dawnej Rzeczypospolitej, choć oddzielonej od niego terenem dawnego województwa bełskiego. Obiekty z tego terenu należały do dekanatu lubomelskiego diecezji chełmskiej, w XIX w. zostały wcielone do diecezji ...

17,60
To ponad 25% taniej!

Madonny Kresowe Suplement. i inne obrazy sakralne z Kresów w diecezjach Polski

Wydawnictwo TUM

Autor, który urodził się i wychował w Tarnopolskiem, od wielu lat zajmuje się popularyzacją historii i kultury Kresów. Książka oddawana obecnie do rąk Czytelników jest suplementem do dotychczas wydanych historii obrazów sakralnych z terenów Kresów. Interesującą treść wzbogacają liczne ilustracje oraz dwie mapki. W dwóch aneksach Autor ...

17,60
To ponad 25% taniej!

Madonny Kresowe część 2. i inne obrazy sakralne z Kresów w diecezjach Polski (poza Śląskiem)

Wydawnictwo TUM

Autor, który urodził się i wychował w Tarnopolskiem, od wielu lat zajmuje się popularyzacją historii i kultury Kresów. W dwóch aneksach Autor tabelarycznie zestawił rozmieszczenie kresowych wizerunków sakralnych do i po II wojnie światowej.

284,97
To ponad 25% taniej!

The wall paintings from the Monastery on Kom H in Dongola, Nubia III, Dongola III, PAM Monographs 3

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Książka prezentuje zespół 144 malowideł ściennych pochodzących z kompleksu klasztornego odkrytego przez polskich archeologów w Dongoli, stolicy chrześcijańskiego królestwa Makurii w średniowiecznej Nubii. Mimo że badania te odsłoniły dotychczas zaledwie część ogromnego klasztoru, pozwoliły na poznanie bogatego ikonograficznie i malarsko...

18,45
To ponad 20% taniej!

Comportamenti sociali negli ex-voto in Italia e nelle minoranze linguistiche piemontesi

Wydawnictwo UMCS

Książka przedstwaia poruszający opis, wręcz deszyfryzację, tysięcy postaw społecznych zawartych w malowanych wotach dziękczynnych (kobiety dziękują za zycie dzieci i mężów, mężczyźni przeważnie - za własne), a także w tradycji świąt mniejszości językowych we Włoszech. Za jej motto przewodnie mogą posłużyć słowa poezji Witolda Misiudy-Re...

36,72
To ponad 25% taniej!

Kościół świętych Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie

Wydawnictwo Ossolineum

Dzieje parafii Świętych Piotra i Pawła do końca lat 60. XVII wieku Architektura kościoła antokolskiego Wystrój sztukarsko-freskowy

32,97
To ponad 25% taniej!

Historia kultura i sztuka Dominikanów na Śląsku 1226-2013. W trzechsetlecie beatyfikacji bł. Czesława

Wydawnictwo Atut

Blisko 800 lat istnienia zakonu na Śląsku odcisnęło wyraźne piętno nie tylko na działalności naukowej czy duszpasterskiej, lecz także kulturalnej. Bogata spuścizna artystyczna Zakonu Kaznodziejskiego w Europie Środkowej jest coraz lepiej znana, czego nie można jednak powiedzieć, jeżeli chodzi o Śląsk. Nasza wiedza na ten temat jest frag...

23,18
To ponad 15% taniej!

Człowiek i Bóg w pieśni. Studium antropologiczno pedagogiczne

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Agnieszka Sojka - doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Pedagogiki UJ. Jej zainteresowania naukowe dotyczą pedagogiki kultury, w szczególności antropologiczno-aksjologicznych podstaw wychowania. “Książka zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ ma charakter twórczy, zapoczątkowuje badania nad aparaturą naukową pieśni r...

70,06
To ponad 25% taniej!

Naród bez państwa Czas zaborów Kościół na straży polskiej wolności Tom 3

Wydawnictwo Biały Kruk

Trzeci tom serii "Kościół na Straży Polskiej Wolności" to przejmująca opowieść o narodzie, który w brutalny sposób został pozbawiony swojej państwowości i przez 123 lata stawiał czoła zamiarom likwidacji polskiej kultury. Wydaje się nam, że znamy tę historię - przegrane powstania, zdrada (nieostatnia...) sojuszników, surowe represje za...

50,37
To ponad 20% taniej!

Cmentarze żydowskie w Międzyrzecu Podlaskim

Wydawnictwo UMCS

Książka stanowi próbę spojrzenia na społeczność żydowską Międzyrzeca Podlaskiego przez jej cmentarze - stary i nowy. Odpowiednie spojrzenie na cmentarz i odczytanie go jako "tekstu kultury" może przynieść bardzo interesujące efekty poznawcze. Zasadniczym przedmiotem i podstawą źródłową tej pracy są nagrobki, które poddano analizie w róż...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej