1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Językoznawstwo, Fonetyka, Gramatyka

Językoznawstwo, Fonetyka, Gramatyka
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

21,81
To ponad 20% taniej!

As estrategias gramaticais de expressao da iteratividade em portugues

Wydawnictwo UMCS

Celem niniejszej pracy jest opis gramatycznych środków wyrazu służących do wyrażania iteratywnej wartości aspektualnej we współczesnym języku portugalskim. Wydaje się nam, że przeprowadzona analiza pozwala na sformułowanie stwierdzenia, iż język portugalski, jeden z języków romańskich, dysponuje wieloma różnorodnymi środkami do wyrażani...

26,14
To ponad 25% taniej!

Niderlandzki nie gryzie Dla średnio zaawansowanych + CD. Poziom A2-B1

Wydawnictwo Edgard

Unikalny kurs do samodzielnej, aktywnej nauki języka niderlandzkiego dla wszystkich, którzy chcą rozwinąć znajomość języka na poziomie średnio zaawansowanym (A2-B1). Książka opiera się na unikalnej metodzie aktywnej nauki, która dzięki licznym ćwiczeniom trenuje wszystkie kompetencje językowe: znajomość słownictwa (także potocznego), t...

26,14
To ponad 25% taniej!

Arabski Gramatyka z ćwiczeniami. Dla początkujących i średnio zaawansowanych

Wydawnictwo Edgard

Arabski Gramatyka z ćwiczeniami to napisany przystępnym językiem podręcznik z ćwiczeniami i tabelami odmian. Wyczerpująco omawia najważniejsze zagadnienia gramatyki języka arabskiego i uczy posługiwania się nimi w praktyce. Podręcznik objaśnia najważniejsze zagadnienia, m.in. budowę i użycie podstawowych części mowy, wyrażanie ilości,...

33,88
To ponad 15% taniej!

Sposoby wzbogacania leksyki potocznej w języku czeskim i chorwackim

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Powszechnie dziś występującą i zauważalną tendencją w językach, nie tylko zresztą słowiańskich, jest dominacja języka potocznego nad staranną odmianą języka literackiego, czyli przewaga rzeczywistego uzusu nad abstrakcyjną preskrypcją. To rezultat, najkrócej rzecz ujmując, zmieniającej się świadomości językowej użytkowników języka w war...

22,47
To ponad 25% taniej!

Perso-Arabic loanwords in Hindustani. Part II. Linguistic study

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

This book constitutes the second part of the two-volume monograph edicated to the phenomenon of Perso-Arabic lexical borrowings in Hindustani (by some scholars also named Hindi-Urdu or Hirdu). It is a linguistic study of their adaptation, meant to demonstrate how the analyzed loanwords function in the contemporary system of the Hindusta...

18,28
To ponad 8% taniej!

Pomoc domowa w Norwegii. Helper Rozmówki polsko-norweskie

Wydawnictwo Kram

Książka przeznaczona jest dla wszystkich osób, które zamierzają wyjechać do Norwegii i pracować jako pomoc domowa. Przedstawia słownictwo pomocne przy wykonywaniu różnorodnych prac domowych, takich jak sprzątanie, pranie czy gotowanie, a także zwroty związane z życiem codziennym w rodzinie, z opieką nad dzieckiem, osobą starszą, a nawe...

33,88
To ponad 15% taniej!

Honoryfikatywność japońska

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zjawisko honoryfikatywności dotyczy umieszczenia przekazu w kontekście społecznym. Występuje ono w każdym języku, kontekście interakcji i wypowiedzi. Nie znosi to różnic w manifestacji rang honoryfikatywnych między różnymi językami oraz środowiskami ani też zmiennego i nieostrego charakteru pewnych opozycji. Opracowanie to dotyczy główn...

22,47
To ponad 25% taniej!

Intensyfikacja treści we współczesnym arabskim języku literackim

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Morfologiczne i leksykalne wykładniki funkcji ekspresywnej Składniowe środki intensyfikacji treści Szyk wyrazów jako wykładnik funkcji ekspresywnej

21,72
To ponad 25% taniej!

Nie całkiem obce. Zapożyczenia wyrazowe w języku polskim i czeskim

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Książka traktuje o wyrazach zapożyczonych, dowodzących istnienia kontaktów kulturowych ponad granicami krajów i języków, czyli takich, które nie zostały odziedziczone przez dany język po jego ewolucyjnym przodku - np. Przez język polski po prasłowiańskim - lecz zostały przejęte z innych języków w trakcie jego historycznego rozwoju. Anal...

33,88
To ponad 15% taniej!

Dekodowanie ki. Językowa wizja świata wewnętrznego człowieka w japońszczyźnie

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Leksem ki pojawił się w japońszczyźnie wraz z falą innych zapożyczeń z języka kontynentalnego sąsiada, sytuującego siebie w centrum regiony jako Państwo Środka. Zagościł w niej jednak na dobre, a nawet w charakterystyczny sposób zawłaszczył rozległą sferę znaczeń odnoszących się do życia wewnętrznego człowieka, jego charakteru, temperam...

23,49
To ponad 20% taniej!

Pojęcie dom we współczesnym języku białoruskim

Wydawnictwo UMCS

Praca Jadwigi Kozłowskiej-Dody dotyczy współczesności i poprzez adekwatny dobór źródeł odzwierciedla obecną socjolingwistyczną sytuację języka białoruskiego, który w uwarunkowaniach panującego na Białorusi autorytarnego reżimu stracił funkcję komunikacyjną na rzecz symbolicznej. Badania Autorki (zarówno własne badania ankietowe, jak i z...

49,47
To ponad 25% taniej!

Język ukraiński i polski: studium kontrastywne

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacja stanowi pierwszą rozprawę monograficzną na temat współczesnego języka ukraińskiego i polskiego w aspekcie kontrastywnym. Zaproponowane badanie ma na celu opis wspólnych i odrębnych właściwości obu języków. Rozpatrywane są wszystkie poziomy językowe: fonetyczny, leksykalny, frazeologiczny, słowotwórczy, morfologiczny, składnio...

33,88
To ponad 15% taniej!

Language and literary traditions of Japan

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

The year 2012 saw the twenty-fifth anniversary of the establishment of the Department of Japanology (at present, of Japanology and Sinology) at the Jagiellonian University. On this occasion, an international conference was organised on the 22nd and 23rd of November, in a charming room in Kołłątaj College, at the very heart of Cracow. Fo...

86,45
To ponad 8% taniej!

Słownik medyczny i farmaceutyczny w 11 językach

Wydawnictwo Medpharm

Zaktualizowana terminologia fachowa w 11 najważniejszych językach Unii Europejskiej - szybko i przystępnie: niemiecki, angielski, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, niderlandzki, szwedzki, polski, czeski, węgierski.

33,64
To ponad 25% taniej!

Od inkunabułów do pierwszych gramatyk. Konteksty rozwoju bułgarskiego języka literackiego (koniec XV - początek XVII wieku)

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

W kulturze piśmienniczej Słowian południowych, przede wszystkim Bułgarów, okres rozpoczynający się od schyłku XV wieku i obejmujący wieki XVI i XVII jest postrzegany często jako etap zapowiadający dobę przednarodową czasów nowożytnych. Wiąże się to w szczególności ze stopniowym zastąpieniem wielowiekowej tradycji rękopiśmiennej rozwijaj...

33,88
To ponad 15% taniej!

Języki antypodów. Współczesny stan badań nad językami papuaskimi i austronezyjskimi

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Celem książki jest przedstawienie stanu badań nad językami papuaskimi i austronezyjskimi, a w szczególności nad ich klasyfikacją genetyczną i pracami dotyczącymi gramatyki historycznej tych języków. Istotna jest tu perspektywa, którą przyjmuje Autor - a mianowicie, gdy referuje ustalenia badaczy zajmujących się tymi taksonami (celowo uż...

29,97
To ponad 25% taniej!

Słowotwórstwo gwar polskich na Ukrainie. Czasownik

Wydawnictwo Libron

Katarzyna Czarnecka - adiunkt w Instytucie Języka Polskiego PAN. Od 2004 r. w Pracowni Polszczyzny Kresowej zajmuje się badaniem kontaktów językowych polsko-wschodniosłowiańskich, szczególnie w zakresie słowotwórstwa. Bada również sytuację językową w rodzinnej Hajnówce na wieloetnicznym Podlasiu. Publikowała w Studiach nad polszczyzną k...

33,88
To ponad 15% taniej!

Dzieje słownictwa z zakresu stosunków społecznych w Serbii i Czarnogórze Tom 3

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Niniejszy tom to doskonałe opracowanie określonego fragmentu serbskiej leksyki i historii, jedna z nielicznych tego rodzaju publikacji w serbistycznej literaturze lingwistycznej. Przynosi ona kolejne informacje o dziejach serbskiej i czarnogórskiej leksyki, a przy okazji przedstawia przeobrażenia społeczeństwa serbskiego i czarnogórskie...

32,10
To ponad 15% taniej!

Trzecia kultura a problemy przekładu nowszej literatury chorwackiej

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Na podstawie własnego doświadczenia czytelniczego każdy z nas potrafi wskazać momenty lektury, w których tekst (nawet jeśli nie zadamy sobie trudu sięgnięcia po oryginał) nie pozwala nam zapomnieć o tym, że jest przekładem. W klasycznej literaturze przekładoznawczej opisuje się to zjawisko jako wynik zderzenia kultury oryginału z kultur...

14,90
To ponad 25% taniej!

Błędy doktryny Świadków Jehowy. Analiza krytyczna Chrześcijańskich Pism Greckich w Przekładzie Nowego Świata

Wydawnictwo Vocatio

Ktoś kiedyś słusznie zauważył, że tłumacz jest jak rządca na czyimś gospodarstwie, a od rządcy oczekuje się, że będzie wierny. Każdy bez wahania przyzna, że głównym wymaganiem stawianym tłumaczeniom Nowego Testamentu jest wierność przekazywanej treści w stosunku do oryginału. Nade wszystko zaś przekład Biblii nie powinien służyć tłumacz...

23,49
To ponad 20% taniej!

Nominacja obrzędów dorocznych w gwarach ukraińskich południowego Podlasia

Wydawnictwo UMCS

Celem niniejszej monografii jest opis leksyki obrzędowości dorocznej w gwarach ukraińskich południowego Podlasia. Podstawę materiałową pracy stanowią zapisy własne z obszaru południowego Podlasia, uzyskane podczas badań terenowych w latach 2001-2005 zgodnie z siatką punktów obejmującą 20 wsi. Informatorami były osoby starsze, urodzone i...

39,34
To ponad 25% taniej!

Jidyszland polskie przestrzenie

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Niniejsza praca zbiorowa jest pierwszą tego typu próbą podsumowania dotychczasowych dociekań naukowych badaczy średniego i młodszego pokolenia, a także próbą zakreślenia przestrzeni oddziaływania języka jidysz i hołdem współczesnych badaczy polskich, złożonym tej swoistej żydowskiej Atlantydzie w Europie Środkowo-Wschodniej. Na tom skła...

27,72
To ponad 25% taniej!

Homeostaza tekstu. Tłumaczenie i komunikacja międzykulturowa w perspektywie polsko-japońskiej

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UAM

W niniejszym opracowaniu tłumaczenie ujęto w terminach umiejętności rozwiązywania problemów, a konkretnie przez pryzmat dążenia organizmów do pojęcia homeostazy rozumianego jako tworzenie wysepek: "malejącej entropii w świecie jej powszechnego wzrostu". Główny nacisk przeniesiono zatem na aktywność tłumacza i podmiotów komunikujących si...

33,88
To ponad 15% taniej!

Kanbun - tekst klasycznochiński w środowisku językowym japońszczyzny

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Monografia dr. Dariusza Głucha jest poświęcona problematyce mającej fundamentalne znaczenie nie tylko dla lingwistyki japońskiej, ale także dla całej lingwistyki wschodnioazjatyckiej. Dotyczy ona niezwykle charakterystycznego i zrelatywizowanego terytorialnie zjawiska, jakim jest wielowiekowa tradycja w percepcji tekstów klasycznochińsk...

28,47
To ponad 25% taniej!

Tożsamość narodowa Czechów w świetle piśmiennictwa czeskiego do XVIII wieku

Wydawnictwo Atut

O to, kim są Czesi, spierało się i nadal spiera wielu historyków, filozofów, polityków. Spór o nowoczesną czeskość poprzedzają polemiki towarzyszące narodzinom i procesowi dojrzewania tożsamości czeskiej. Ich dokumentem są tzw. apologie języka ojczystego, które w czeskiej tradycji piśmienniczej obecne są od wieków i które zwyczajowo naz...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej