1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Sztuka, Architektura, Fotografia, Film, Teatr, Kabaret

Sztuka, Architektura, Fotografia, Film, Teatr, Kabaret
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

62,44
To ponad 15% taniej!

Richard Wagner et sa réception en France Premiere partie. Le musicien de l'avenir 1813-1883

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Monografia poświęcona jest prezentacji recepcji dzieła, a przede wszystkim muzyki, Ryszarda Wagnera we Francji w latach 1813-1883. Pierwszy jej tom obejmuje okres do roku 1883, tj. do śmierci kompozytora. Autor opisuje szczegółowo dwa dłuższe pobyty Wagnera w Paryżu (w latach 1839-1842 i 1859-1861) i kilka krótszych (w latach 1849, 185...

35,14
To ponad 25% taniej!

Przewodnik po muzyce koncertowej cz.2

Wydawnictwo Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Część druga opracowanego przez trójkę wybitnych znawców tematu - Teresę Chylińską, Stanisława Haraschina i Macieja Jabłońskiego - "Przewodnika po muzyce koncertowej", przeznaczonego dla słuchaczy koncertowych, radiowych oraz posiadaczy domowych płytotek. Nowa dwutomowa edycja została uzupełniona i poszerzona o hasła opisujące dzieła pow...

38,56
To ponad 25% taniej!

Sonorystyka w twórczości kompozytorów polskich XX wieku z płytą CD

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Prezentowana książka jest pierwszą próbą całościowego ujęcia zagadnień związanych z problemem sonorystyki muzycznej, mającym kluczowe znaczenie dla poznania dziejów polskiej twórczości muzycznej w XX wieku, a także jej europejskich kontekstów. Objaśnia genezę, istotę, cechy i konsekwencje tego zjawiska z historyczno-estetycznego oraz te...

26,14
To ponad 25% taniej!

42,57
To ponad 25% taniej!

Oblicza neoklasycyzmu w kompozycji i interpretacji. na przykładzie wybranych sonat na fargot i fortepian Camille'a Saint-Saensa, Charlesa Koechlina i Paula Hindemitha

Wydawnictwo Polihymnia

Publikacja zawiera rozważania dotyczące formy interpretacji wybranych sonat fagotowych powstałych w okresie międzywojennym. Autor analizuje sonaty w kontekście uwarunkowań historycznych i kulturowych oraz ich wpływ na twórczość kompozytorów. Przedstawia różne oblicza neoklasycyzmu, reprezentowane przez opisywane kompozycje. Szczególną c...

29,37
To ponad 25% taniej!

Sonata w twórczości Siergieja Rachmaninowa + 2 płyty CD)

Wydawnictwo Adam Marszałek

Książka dr Agnieszki Przemyk - Bryły ma charakter badawczy (rozdziały II, III), dydaktyczny oraz popularyzatorski. Bardzo osobisty, emocjonalny stosunek do twórczości Siergieja Rachmaninowa, poparty ogromną wiedzą, tworzy nową jakość i daje nowe, szersze spojrzenie na dorobek twórczy kompozytora. Nagranie trzech sonat Siergieja Rachmani...

27,57
To ponad 25% taniej!

Muzyka i metafora

Wydawnictwo Narodowe Centrum Kultury

Kolejna książka z serii "Kurs na kulturę", wydana w ramach organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury konkursu prac doktorskich z zakresu szeroko rozumianych nauk o kulturze. Książka Ewy Schreiber poświęcona jest przejawom wyobraźni metaforycznej w koncepcjach kompozytorskich Pierre'a Schaeffera, Raymonda Murraya Schafera i Gerarda G...

21,72
To ponad 25% taniej!

Śpiewnik dla ciebie. Materiały repertuarowe dla chórów zespołów wokalnych i solistów

Wydawnictwo fosze

Opracowane kompozycje muzyczne, zgromadzone w śpiewniku stanowią wynik przemyśleń i poszukiwań twórczych kompozytora. Są w nim utwory o różnorodnej tematyce i zróżnicowanym ładunku emocjonalnym. Duszę melodii autor starał się oddać w bardzo przystępnej formie i stopniu trudności. Autorzy słów do tych kompozycji to: ks. Jan Twardowski, ...

22,47
To ponad 25% taniej!

Tres Piezas Para Guitarra

Wydawnictwo Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Tres piezas para guitarra to zbiór trzech utworów na gitarę klasyczną solo młodego kompozytora Arkadiusza A. Niezgody. Kompozytor wyraźnie zdradza w cyklu nowatorskie traktowanie tego instrumentu. Otwierający zbiór i najdłuższy w nim Recuerdos de California (hiszp. Wspomnienia Kalifornii, 5'25") został napisany z inspiracji z życia komp...

29,22
To ponad 25% taniej!

Kwintesencje. Pasaże barokowe

Wydawnictwo Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Kwintesencje. Pasaże barokowe to książka o różnych odsłonach muzyki barokowej. Autora, antropologa kultury, zajmuje to, w jaki sposób łączy się ona z historią i geografią, ze słowem i obrazem. Jak reinterpretuje opowieści z przeszłości i jak przyswaja kulturową odmienność. Ale interesuje go również wymiar współczesny muzyki barokowej. T...

29,97
To ponad 25% taniej!

Cienie Schumanna

Wydawnictwo Od Do

Pisałem o Schubercie i o Holderlinie, a nigdy nie pomyślałem o Schumannie. Wtedy nie wiedziałem jeszcze o jego miłości do obu. teraz jestem nią poruszony. Peter Hartling opowiada o życiu i śmierci rozdartego, genialnego kompozytora Roberta Schumanna (1810-1856): o jego dzieciństwie w Zwickau, o studiach i pracy w Lipsku, Heidelbergu, Dr...

24,94
To ponad 25% taniej!

Subtilitas Słyszalne i niesłyszalne aspekty motetu ars antiqua. Tekst - kontekst - intertekst

Wydawnictwo Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Prezentowana książka Słyszalne i niesłyszalne aspekty motetu ars antiqua. Tekst - kontekst - intertekst porusza niebywale złożoną problematykę tego fascynującego i niełatwego do zinterpretowania średniowiecznego gatunku. Centralną oś pracy stanowi, zasygnalizowany przez XIII-wiecznego paryskiego teoretyka Johannesa de Grocheio w trakt...

29,97
To ponad 25% taniej!

Szekspir w operze XIX wieku. Romantyczne konteksty, inspiracje i nawiązania

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UAM

Książka przedstawia wybrane dziewiętnastowieczne kompozycje operowe oparte na dramatach Szekspira (między innymi Otella Rossiniego, Burzę Halevy'ego, Romeo i Julię Gounoda, Hamleta Thomasa oraz Makbeta, Otella i Falstaffa Verdiego) przez pryzmat ich związków z literaturą, estetyką, filozofią i kulturą doby romantyzmu. Głównym zamierzeni...

31,47
To ponad 25% taniej!

Kiedy literatura staje się muzyką. Puszkinowska klasyka w kompozycjach Piotra Czajkowskiego

Wydawnictwo Universitas

Pierwsze i jedyne opracowanie tej tematyki. Twórczość obydwu rosyjskich mistrzów - Aleksandra Puszkina i Piotra Czajkowskiego, nie doczekała się bowiem jak dotąd ani w polskim literaturoznawstwie, ani muzykologii, monografii na temat adaptacji literackich arcydzieł w kompozycjach muzycznych. Sięgnięciu przez autora do utworów znanych, o...

17,30
To ponad 25% taniej!

Koncerty uniwersyteckie w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina 2011-2013

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

W ramach wspólnej inicjatywy Uniwersytetu Łódzkiego i Filharmonii Łódzkiej w sezonach artystycznych 2011-2013 odbyło się dziesięć koncertów uniwersyteckich. Książka zawiera teksty wykładów prezentowanych na wstępie każdego wieczoru muzycznego przez pracowników UŁ oraz komentarze muzyczne pianisty i ówczesnego dyrektora artystycznego Fil...

36,68
To ponad 8% taniej!

Małe instrumenty grają Chopina z płytą CD

Wydawnictwo Format

Muzyka współczesna nie straszy, jeśli nie boisz się otworzyć na dźwięk. Książka i płyta "Małe Instrumenty grają Chopina", pokazują, że wchodząc w świat dźwiękowych eksperymentów - bez względu na to, ile masz lat - każdorazowo dajesz sobie sposobność do odkrywania tego, co jeszcze nieznane i przeżywania coraz to nowych wrażeń. Kluczem je...

36,72
To ponad 25% taniej!

Opera wobec historii

Wydawnictwo Adam Marszałek

Opera wobec historii to pierwsze tak wyczerpujące przedstawienie problematyki opery rozumianej jako obszar artystycznych i ideowych znaczeń, konstytuujących się poprzez dialog z historią i uwikłany w jej procesy rozwojowe. U jego podstaw leży rozumienie opery jako medium, w którym zapisane są te same estetyczne, światopoglądowe i ideowe...

22,96
To ponad 25% taniej!

Operowy kontrapunkt. Libretto w Europie Środkowej i Wschodniej

Wydawnictwo Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Tom przynosi pionierskie rozpoznania zachodnio- i wschodnioeuropejskich kontekstów libretta i opery polskiej na tle ich przemian w całej Europie Środkowo-Wschodniej, a szczególnie na Białorusi, Węgrzech i Łotwie. W centrum uwagi interpretacyjnej znalazły się fundamentalne kategorie Wschodu i Zachodu, rodzimości i obcości, narodowości i ...

41,22
To ponad 25% taniej!

Patronat muzyczny w renesansowych Włoszech 1470-1527. Mediolan, Ferrara, Mantua, Florencja, Rzym

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UAM

Książka stanowi syntetyczne opracowanie dziejów włoskiej kultury muzycznej w perspektywie funkcjonowania patronatu artystycznego. Jej ramy czasowe wyznaczone są z jednej strony przez rok 1470, zbiegający się z początkiem patronatu muzycznego na głównych dworach Italii, z drugiej zaś przez rok 1527, stanowiący wyraźną cezurę wynikającą z...

29,22
To ponad 25% taniej!

O operze i o prawie

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Książka O operze i o prawie jest kolejną pozycją, w której Acus (Ewa Łętowska - prawniczka i Krzysztof Pawłowski - filozof) pisze o problemach prawa inaczej, niż to się u nas zazwyczaj robi. Kontrapunktem dla myślenia o prawie jest tutaj opera. I bynajmniej nie idzie o to, jak, czy i w jaki sposób opera podejmuje tematy prawnicze (choć ...

23,97
To ponad 25% taniej!

Natchnienia poety i muzyka żenić się z sobą powinny

Wydawnictwo Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Książka "Natchnienia poety i muzyka żenić się z sobą powinny..." Studia i szkice o libretcie stanowi efekt pierwszej fazy zakrojonych na szeroką skalę badań nad librettem operowym rozumianym jako integralna część literatury, teatru i kultury muzycznej, traktowanym jako wyjątkowe medium obiegu tematów, idei, wątków, estetyk etc. wspóln...

32,17
To ponad 8% taniej!

Sposoby organizacji czasowej w operze Victora Ullmanna. Der Kaiser von Atlantis

Wydawnictwo Mado

Przedmiotem badań w niniejszej pracy jest skomponowana do libretta Petra Kiena opera Victora Ullmanna Cesarz Atlantydy albo odmowa Śmierci, a ściślej rzecz ujmując: sposoby organizacji czasowej istniejące w owym, poddawanym oglądowi analitycznego, dziele, ich znaczenie oraz desygnaty w strukturze literackiej (librecie i didaskaliach) i ...

21,72
To ponad 25% taniej!

Zwierciadło ludzkiego żywota. Refleksje na temat Pieces de clavecin Francois Couperina

Wydawnictwo Astraia

Tytuły utworów klawesynowych François Couperina zastanawiały kolejne pokolenia wykonawców i słuchaczy. Wiele owych tytułów odnosi się do przedstawień teatralnych, inne są portretami - życzliwymi lub satyrycznymi - postaci z kręgu kompozytora: dworzan, arystokratów, muzyków, aktorów i aktorek. Niniejsza książka otwiera drzwi do św...

36,68
To ponad 8% taniej!

Górecki IV symfonia Tansman Epizody. Fenomen, żywioł, tajemnica

Wydawnictwo Stowarzyszenie Promocji Kultury im.Aleksandra Tansmana

Henryk Mikołaj Górecki był ikoną kultury współczesnego świata, jednym z najbardziej oryginalnych kompozytorów naszych czasów. Jego twórczość uznano za zjawisko niezwykłe i "szlachetnie osobne". Autor podąża za myślą kompozytora i próbuje uchwycić fenomen jego dzieła oraz osoby jako twórcy, który działa w żywio...

29,72
To ponad 15% taniej!

Mazurki kompozytorów polskich na fortepian. Antologia ze zbiorów Biblioteki Narodowej

Wydawnictwo Biblioteka Narodowa

Cenne zbiory muzyczne Biblioteki Narodowej zostały po raz pierwszy zaprezentowane w formie praktycznej antologii służącej wykonawcom, zawierającej rękopisy i unikatowe druki mazurków w tym mazurków na fortepian. Kompozycje te powstały w latach 1803-1994. Publikacja składa się z 3 części: dwóch zeszytów z nutami oraz z części tekstowej ...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej