1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Encyklopedie, Leksykony, Słowniki tematyczne, Informatory

Encyklopedie, Leksykony, Słowniki tematyczne, Informatory
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

12,12
To ponad 25% taniej!

Internet między edukacją bezpieczeństwem a zdrowiem. Bibliografia 100 artykułów

Wydawnictwo Maternus Media

Pedagogika mass mediów. Znajdziesz tutaj: - e- globalna komunikacja jako jeden ze społecznych wymiarów Internetu - Dzieci i młodzież w sieci - Internet i młode pokolenie - przemoc w sieci - Internet i zdrowie.

18,72
To ponad 25% taniej!

Josef Dabernig 14 filmów

Wydawnictwo Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

W sali audiowizualnej MOCAK-u prezentujemy kompletny przegląd filmów Josefa Daberniga. W katalogu towarzyszącym tej prezentacji każdy z 14 tytułów opatrzony jest krótkim opisem autorstwa samego artysty oraz bogatym wyborem kadrów. W drugiej części, teoretycznej, znalazły się teksty: kurator wystawy Marii Anny Potockiej, Andrei Picard or...

77,25
To ponad 8% taniej!

Samorządowe odznaki zaszczytne

Wydawnictwo Zdzisław Sawicki

Po ustanowieniu od 1944 roku przedstawicielstw władzy - rad narodowych i ich prawnym usankcjonowaniu na podstawie Konstytucji z dnia 22 lipca 1952 roku Rady Narodowe ustanawiały lokalne odznaczenia w formie odznak dla zasłużonych obywateli. Kolejne akty prawne po reformach administracyjnych państwa sankcjonowały ustanawianie i nadawani...

18,72
To ponad 25% taniej!

Po Jedwabnem

Wydawnictwo Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

Zofia Lipecka. Po Jedwabnem, pod redakcją Hanny Wróblewskiej, projekt graficzny Maciej Sikorzak. Katalog towarzyszy pokazowi wideo instalacji Zofii Lipeckiej, artystki z polskim rodowodem, mieszkającej na stałe we Francji. Jest to artystyczny głos w dyskusji wokół książki Tomasza Grossa Sąsiedzi i świadectwa Szmula Wasersztajna o ludob...

35,25
To ponad 20% taniej!

Polskie bibliografie nauk humanistycznych i społecznych do roku 1989. Historia i metodyka

Wydawnictwo UMCS

Niniejsza praca zajmuje się polskimi bibliografiami nauk humanistycznych i społecznych o zakresie ogólnym, tj. obejmującym piśmiennictwo całej dyscypliny naukowej, oraz zasięgu narodowym (krajowym). Poza obszarem zainteresowania znalazły się spisy bibliograficzne opracowane i wydawane na użytek zagranicy. Ramy chronologiczne rozprawy ob...

186,72
To ponad 25% taniej!

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz. Zawiera bibliografię postępowania administracyjnego 1927-2015

Wydawnictwo Wolters Kluwer

W komentarzu omówiono w sposób kompleksowy przebieg postępowania administracyjnego przed organami administracji publicznej oraz m.in.: kwestie wydawania zaświadczeń, koszty postępowania administracyjnego oraz postępowanie w sprawie skarg i wniosków. Publikacja zawiera także przybliżenie zasad dotyczących udziału prokuratora w postępowan...

29,22
To ponad 25% taniej!

Wracając do źródeł

Wydawnictwo Galeria Miejska Arsenał

Czy bycie dyplomowanym artystą to powołanie, profesja czy zobowiązanie społeczne? Jak widzi dziś swoją rolę młody adept fotografii - twórca obrazów? Książka jest udanym połączeniem zapisu praktyki artystycznej (katalog wystawy) z rozważaniami teoretyków i krytyków na temat dzisiejszego statusu twórcy obrazów, wielorakich sposobów postr...

33,88
To ponad 15% taniej!

Wiktor Tołkin Ślady. Ocalałeś nie po to aby żyć. Trzeba dać świadectwo

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Album z wystawy Wiktora Tołkina. Ślady... Wiktor Tołkin - rzeźbiarz i architekt - zasłynął jako twórca wielu wybitnych pomników. Większość jego prac poświęcona została uczestnikom krwawych walk z hitlerowskim najeźdźcą. Taka tematyka pomników powstających w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nie dziwi współczesnych badaczy. W ty...

96,72
To ponad 25% taniej!

Polska Bibliografia Prawnicza. Zeszyt XLIX 2013

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Kolejny XLIX tom Polskiej Bibliografii Prawniczej obejmuje dane bibliograficzne prawniczego piśmiennictwa polskiego zgromadzone i opracowane w 2013 roku. Zawiera pozycje o charakterze naukowym, wybrane publikacje z zakresu dydaktyki (podręczniki, repetytoria, kazusy, testy) i popularyzacji prawa (informatory, poradniki) oraz materiały z...

96,72
To ponad 25% taniej!

Polska Bibliografia Prawnicza Zeszyt XLVIII

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Kolejny XLVIII tom Polskiej Bibliografii Prawniczej obejmuje dane bibliograficzne prawni - czego piśmiennictwa polskiego zgromadzone i opracowane w 2012 roku. Zawiera pozycje o charakterze naukowym, wybrane publikacje z zakresu dydaktyki (repetytoria, kazusy, testy) i popularyzacji prawa (informatory, poradniki) oraz materiały zamieszcz...

28,47
To ponad 25% taniej!

Performer

Wydawnictwo Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

Performer, pod redakcją Magdy Kuleszy, Jarosława Suchana i Hanny Wróblewskiej, projekt graficzny Dorota Karaszewska, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2009. Katalog jest zapisem książkowym wystawy przygotowywanej przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego i Zachętę Narodo...

12,12
To ponad 25% taniej!

Prawda w mediach. bibliografia 150 artykułów

Wydawnictwo Maternus Media

Problem "prawdy w mediach" jawi się dziś, w epoce postmodernizmu, jako nie lada wyzwanie. Są bowiem tacy, którzy twierdzą, iż dotarcie do jednej słusznej prawdy jest wręcz niemożliwe. Inni z kolei wymachują "prawdą" we wszystkie strony, przez co zamiast wartości, która powinna ściśle odpowiadać "twardej rzeczywistości", staje się ona ni...

149,22
To ponad 25% taniej!

Polska Bibliografia Prawnicza 2015

Wydawnictwo Wolters Kluwer

W kolejnym LI roczniku Polskiej Bibliografii Prawniczej zarejestrowano dane bibliograficzne prawniczego piśmiennictwa polskiego zgromadzone i opracowane w 2015 roku. Poza pracami o charakterze naukowym w Bibliografii znajdują się wybrane publikacje z zakresu dydaktyki (podręczniki, repetytoria, kazusy, testy) i popularyzacji prawa (info...

46,64
To ponad 15% taniej!

Bibliografia polska Estreicherów Tom 1 Rama wydawnicza, studia i źródła

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tom zawiera: Wacław Wałecki CO Z TYM "ESTREICHEREM"? Od fiszek Karola starszego do plików zawieszonych w cyberprzestrzeni

36,72
To ponad 25% taniej!

Bibliografia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej szlacheckiej

Wydawnictwo Poznańskie

Praca jest zbiorem podsumowującym dotychczasowy stan badań nad dziejami parlamentaryzmu Rzeczypospolitej szlacheckiej (XVI-XVIII w.). Owocem pracy setek autorów są ponad dwa tysiące publikacji - książek, artykułów, recenzji, polemik czy wydawnictw źródłowych. Ta ogromna... ... liczba powstałych dotychczas opracowań stanowić może dla kol...

29,37
To ponad 25% taniej!

Rysunki pisane piórkiem Stefana Wojciechowskiego

Wydawnictwo Adam Marszałek

W niniejszej publikacji podjęłam się rozważań na temat twórczości graficznej i rysunkowej Stefana Wojciechowskiego. Przedmiot badań stanowiły grafiki, rysunki i drobne formy malarskie tego artysty zawarte w Zbiorach Graficznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Na podstawie tego zwartego zbioru 77 prac opracowanych na podłożu papier...

63,45
To ponad 8% taniej!

Podstawowa bibliografia do dziejów Towarzystwa Jezusowego w Polsce Tom 2

Wydawnictwo WAM

Obecna publikacja, adresowana głównie do ośrodków akademickich i naukowych, jest usystematyzowanym zbiorem informacji o podstawowej literaturze przedmiotu, zarówno na temat dziejów samego zakonu jezuitów, jak również jego miejsca w historii społeczności zamieszkujących granice dawnej Rzeczypospolitej, czyli współczesną Europę Środkowo-W...

141,65
To ponad 8% taniej!

Polish Jazz Recordings & Beyond. vol. 2, extended edition

Wydawnictwo Wydawnictwa Drugie

This book is a guide to Polish jazz recordings on CDs. It describes over 1900 discs in a systematic and organized way, with artists' names arranged alphabetically. It goes often beyond jazz and describes also discs with contemporary classical music or rock. “There is no other book already published on the subject, certainly nothi...

41,97
To ponad 25% taniej!

The Wall Street Journal

Wydawnictwo Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

Paweł Jarodzki, The Wall Street Journal, pod redakcją Hanny Wróblewskiej, projekt graficzny Maciej Sikorzak. Jest to niezwykła książka składająca się z dwóch części. Pierwsza z nich zatytułowana "The Wall Street Journal" zawiera rysunki i tekst Pawła Jarodzkiego. Jest to forma książki artystycznej, która stanowi swoiste dzieło sztuki b...

29,72
To ponad 15% taniej!

Mazurki kompozytorów polskich na fortepian. Antologia ze zbiorów Biblioteki Narodowej

Wydawnictwo Biblioteka Narodowa

Cenne zbiory muzyczne Biblioteki Narodowej zostały po raz pierwszy zaprezentowane w formie praktycznej antologii służącej wykonawcom, zawierającej rękopisy i unikatowe druki mazurków w tym mazurków na fortepian. Kompozycje te powstały w latach 1803-1994. Publikacja składa się z 3 części: dwóch zeszytów z nutami oraz z części tekstowej ...

29,97
To ponad 25% taniej!

Liberated energy. wydanie polsko - angielskie

Wydawnictwo Instytut teatralny

Aby stać się dobrze wychowanym widzem, trzeba wiedzieć, jak należy zachowywać się w miejscach przeznaczonych do odbioru sztuki. Książka zawiera kilka wskazówek okreslających, czego oczekuje się od odbiorcy. Jest to bogato ilustrowany katalog pod redakcją Joanny Baranowskej i Pawła Sztarbowskiego. Zawiera obszerne informacje o sekcji nar...

29,22
To ponad 25% taniej!

Wystawa stała Europejskiego Centum Solidarności. Katalog

Wydawnictwo Europejskie Centrum Solidarności

Przygotowana przez ECS wystawa stała-nowoczesna, multimedialna ekspozycja na temat rewolucji Solidarności i upadku bloku sowieckiego-to jedna z największych w Polsce wystaw narracyjnych o najnowszej historii Polski i Europy...?

23,14
To ponad 25% taniej!

Zabytki powiatu raciborskiego

Wydawnictwo WAW

Popularny katalog zabytków z terenu całego powiatu raciborskiego.

25,47
To ponad 25% taniej!

Zdobnictwo wczesnego średniowiecza Tom 2

Wydawnictwo Triglav

... Kolekcja przerysów wspaniałych reliefów nagromadzonych na dwóch zaledwie przedmiotach, a mianowicie tzw. Relikwiarzach z Kamienia i Bambergu, które słusznie uznawane są za arcydzieła. Druga grupa ma znacznie prostszą formę, ale bogatą symbolikę, składają się bowiem na nią proste wyobrażenia bogów i innych istot rodem z mitologii Sł...

29,90
To ponad 25% taniej!

Zdobnictwo wczesnego średniowiecza Tom 3

Wydawnictwo Triglav

Wracamy z kolejnym tomem "Zdobnictwa wczesnego średniowiecza". Od pierwotnego wydania tomu I minęło już 9 lat. W ostatnich latach kultura masowa przypomniała widzom, czytelnikom, słuchaczom i graczom o wikingach ale i o Słowianach. Rosnące znaczenie odtwórstwa dla popularyzacji historii i archeologii też miało swoje znaczenie. Również z...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej