1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Podręczniki, Ćwiczenia i zadania

Podręczniki, Ćwiczenia i zadania
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

48,64
To ponad 25% taniej!

Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy

Wydawnictwo PWE

Współczesne zarządzanie stwarza wiele różnych wyzwań, w tym związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim. Autorzy pokazali: istotę elastycznego zarządzania kapitałem ludzkim, nowe formy zatrudniania pracowników, elastyczność indywidualną pracowników, zmiany w podejściu pracodawców i menedżerów do zatrudniania pracowników, wyzwania dla sp...

47,97
To ponad 20% taniej!

Outsourcing Metodyka przygotowywania procesów i ocena efektywności

Wydawnictwo Difin

Rosnące znaczenie outsourcingu jako metody prowadzącej do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa skłania do poszukiwania skutecznych metod oceny efektywności przedsięwzięć outsourcingowych. Przedsiębiorca decydujący się na ten krok powinien mieć podstawę do tego w postaci skwantyfikowanej oceny przedsięwzięcia. Publikacja skiero...

81,85
To ponad 8% taniej!

Współczesna analiza strategii

Wydawnictwo Gab

Autor - światowy autorytet w dziedzinie zarządzania strategicznego - kompleksowo i bardzo przejrzyście opisuje: - najważniejsze narzędzia analizy strategicznej, - główne źródła przewagi konkurencyjnej, w tym zasoby i umiejętności przedsiębiorstwa, - współczesne koncepcje strategii biznesu w kontekście wybranych cech sektorów, - główne w...

22,47
To ponad 25% taniej!

International Finance with a focus on currency markets

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Książka jest podręcznikiem akademickim do przedmiotów traktujących o kursach na rynkach walutowych. Przedstawiono problematykę: rynku forex; kontraktów forward, futures oraz swap; posługiwania się opcją europejską oraz opcją amerykańską. W książce uwzględniono także wątek teoretyczny, ukierunkowany na poznanie determinantów kursu waluto...

59,22
To ponad 25% taniej!

Prawo administracyjne. Część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjn

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Podręcznik stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu teorii prawa administracyjnego, ustroju administracji publicznej i materialnego prawa administracyjnego. Omówiono w nim kwestie dotyczące m.in.: - pojęć, zasad i instytucji prawa administracyjnego, - organizacji aparatu administracyjnego, w tym podmiotów administrujących nie...

63,45
To ponad 8% taniej!

Kompendium z anatomii prawidłowej człowieka Tom 2

Wydawnictwo Medpharm

Kompendium i zeszyt ćwiczeń z anatomii prawidłowej człowieka bazują na najnowszych badaniach naukowych z tej dziedziny. Szczególnym walorem podręcznika są szeroko pojęte zagadnienia i terminy z zakresu anatomii klinicznej i kliniki, co znacznie ułatwia ogólne zrozumienie przedmiotu. Ponadto zastosowanie w podręczniku najbardziej aktu...

38,61
To ponad 8% taniej!

Kompendium z anatomii prawidłowej człowieka Tom 3

Wydawnictwo Medpharm

Kompendium i zeszyt ćwiczeń z anatomii prawidłowej człowieka bazują na najnowszych badaniach naukowych z tej dziedziny. Szczególnym walorem podręcznika są szeroko pojęte zagadnienia i terminy z zakresu anatomii klinicznej i kliniki, co znacznie ułatwia ogólne zrozumienie przedmiotu. Ponadto zastosowanie w podręczniku najbardziej aktu...

38,37
To ponad 20% taniej!

Koncepcje organizacji i metody zarządzania. Możliwości i ograniczenia

Wydawnictwo Difin

W książce opisano wybrane koncepcje organizacji i metody zarządzania, w tym również te rzadko charakteryzowane w polskojęzycznej literaturze przedmiotu. Zostały one zaprezentowane z uwzględnieniem empirycznych i teoretycznych dokonań przedstawicieli różnych ośrodków akademickich. Przy czym, przyjęto dwa kluczowe cele. Pierwszym było zid...

24,81
To ponad 8% taniej!

Metodyka i technika ćwiczeń leczniczych w kinezyterapii. Podręcznik dla studentów fizjoterapii

Wydawnictwo Medpharm

Metodyka i technika ćwiczeń leczniczych w kinezyterapii stanowi drugą część serii podręczników z zakresu kinezyterapii skierowanych do studentów fizjoterapii. Książka przedstawia systematykę ćwiczeń leczniczych oraz stanowi wprowadzenie do ich praktycznego wykonywania. Przejrzysta forma tekstu została uzupełniona zdjęciami i rycinami ob...

146,25
To ponad 8% taniej!

Chory przewlekle. aspekty pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, terapeutyczne

Wydawnictwo Medpharm

W monografii można wyodrębnić 3 tematyczne podrozdziały. Pierwszy podrozdział dotyczy ograniczeń fizycznych i psychicznych po amputacjach, przewlekłych chorobach ograniczających zdolności psychoruchowe, które dotyczą również dzieci. Ograniczenia ruchowe u pacjentów są przyczyną stresu, który negatywnie oddziałuje na procesy odpornościow...

26,14
To ponad 25% taniej!

Kreowanie i realizacja strategii marketingowych przedsiębiorstwa. Studia przypadków

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Studium przypadku (case study) to jedna z metod badań jakościowych, bardzo pomocna przy rozwiązywaniu problemów z zakresu zarządzania. To szczegółowy opis zazwyczaj rzeczywistego zjawiska gospodarczego, w celu sformułowania wniosków dotyczących jego przyczyn i rezultatów. Stosuje się ją jako metodę edukacji menedżerskiej, szczególnie w ...

118,65
To ponad 8% taniej!

Terapie wspomagające w nowotworach złośliwych. Profilaktyka, leczenie, działania niepożądane

Wydawnictwo Medpharm

"Stosowanie terapii farmakologicznej i radioterapii u pacjentów onkologicznych uległo w ostatnich latach znacznemu rozszerzeniu i zróżnicowaniu. Z jednej strony poszerzone zostały wskazania do leczenia adjuwantowego i neoadjuwantowego w przypadku różnych guzów litych, z drugiej strony zwiększona jest liczba również starszych pacjentów l...

50,97
To ponad 15% taniej!

Przedsiębiorczość w sporcie. Zasady i praktyka

Wydawnictwo CeDeWu

W podręczniku Przedsiębiorczość w sporcie: w sposób kompetentny i przystępny przedstawiono podstawowe uwarunkowania i procesy przedsiębiorczości na specyficznym rynku sportowym, z perspektywy zarządzania, ekonomii, finansów, prawa, filozofii, bezpieczeństwa ukazano kompleksowość przedsiębiorczości w sporcie - zarówno w wymiarze...

39,97
To ponad 20% taniej!

Morsko-lądowe łańcuchy transportowe

Wydawnictwo Difin

Publikacja przybliża Czytelnikowi złożoną problematykę funkcjonowania morsko-lądowych łańcuchów transportowych. Pierwsze dwa rozdziały poświęcone zostały teoretycznym aspektom związanym z integracją w transporcie, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki istoty morsko-lądowych łańcuchów transportowych oraz czynników determinujących...

62,53
To ponad 8% taniej!

Endokrynologia wysiłku fizycznego sportowców. z zarysem endokrynologii ogólnej

Wydawnictwo Medpharm

Rozwój sportu wyczynowego jest nieodłącznie związany z rozwojem nauki. Sukces sportowy w ogromnej mierze zależy od umiejętności wykorzystywania jej najnowszych zdobyczy. To właśnie w laboratoriach i pracowniach są odkrywane coraz doskonalsze metody potencjalizacji fizycznych i psychicznych możliwości organizmu sportowca. Zagadnienia oma...

72,65
To ponad 8% taniej!

Farmakologia dla zawodów pielęgniarskich

Wydawnictwo Medpharm

Niniejszy podręcznik jest obecnie najbardziej aktualną, dostępną w Polsce pozycją wydawniczą, omawiającą temat farmakologii w zawodach pielęgniarskich. Jest przeznaczony nie tylko dla uniwersyteckich szkół pielęgniarskich, lecz może także stanowić kompendium dla studentów medycyny i lekarzy praktyków. Książka spełnia wysokiewymagania p...

33,57
To ponad 20% taniej!

Arteterapia w działaniu. Propozycje warsztatów i działań arteterapeutycznych

Wydawnictwo Difin

Książka zawiera 15 scenariuszy warsztatów bazujących na różnorodnych technikach arteterapeutycznych. Czytelnicy znajdą tu m.in. działania oparte na muzykoterapii, teatroterapii, filmoterapii, choreoterapii, terapii poprzez ekspresję plastyczną (wizualną), a także działania, które proponują różnorodność sztuk. Autorzy opisywane przez sie...

66,72
To ponad 25% taniej!

Rekrutacja i selekcja oparta na dowodach. 33 zasady skutecznego naboru pracowników

Wydawnictwo Wolters Kluwer

W publikacji przedstawiono najważniejsze elementy procesu rekrutacji i selekcji z punktu widzenia najnowszych międzynarodowych badań naukowych z tej dziedziny. Autor kompleksowo, przystępnie i z humorem omawia m.in. takie tematy jak: - psychologia rekrutacji i selekcji, - analiza pracy a modelowanie kompetencji, - efektywność pracy i je...

41,14
To ponad 25% taniej!

Teoria rozwoju

Wydawnictwo PWE

Rozwój stanowi istotę funkcjonowania dzisiejszych gospodarek. Wydaje się więc potrzebne sformułowanie teorii rozwoju, która pozwoliłaby się odnieść do wyzwań współczesnego świata. Autorzy przedstawili więc: istotę i sens pojęcia "rozwój" oraz charakterystykę współczesnych koncepcji rozwoju, definicje "teorii rozwoju" i proponowaną metod...

91,05
To ponad 8% taniej!

Etyka adwokatów i radców prawnych

Wydawnictwo C.H. Beck

Etyka adwokatów i radców prawnych to publikacja, która w sposób nowatorski omawia wszystkie kwestie etyczne związane z wykonywaniem zawodów adwokata i radcy prawnego. Rozdział pierwszy poświęcony jest ogólnej charakterystyce zawodów adwokata i radcy prawnego. W szczególności zostały w niej omówione zagadnienia miejsca tych zawodów w sys...

63,45
To ponad 8% taniej!

Ekonometria przestrzenna III. Modele wielopoziomowe - teoria i zastosowania

Wydawnictwo C.H. Beck

Publikacja poświęcona jest omówieniu zasad modelowania wielopoziomowego z perspektywy analizy danych zlokalizowanych przestrzennie. Wykład dotyczący podstaw budowy i estymacji tradycyjnych modeli wielopoziomowych został uzupełniony prezentacją przestrzennych uogólnień tej klasy modeli. Możliwości wykorzystania modeli wielopoziomowych i ...

74,22
To ponad 25% taniej!

Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia z wykorzystaniem wybranych rozwiązań ICT

Wydawnictwo Wolters Kluwer

W publikacji omówiono problematykę zarządzania wiedzą w ochronie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information and Communication Technologies - ICT). Rozwiązania ICT są bardzo ważnym elementem współczesnych koncepcji zarządzania wiedzą, ułatwiają dostęp do informacj...

75,97
To ponad 20% taniej!

Audyt kontroli wewnętrznej rachunkowości w środowisku informatycznym

Wydawnictwo Difin

Książka kompleksowo omawia teoretyczne i praktyczne problemy związane z badaniem systemu kontroli wewnętrznej w środowisku informatycznym rachunkowości w jednostkach gospodarczych. Publikacja stanowi podstawowe źródło aktualnej wiedzy dla: - biegłych rewidentów w trakcie rewizji sprawozdań finansowych, - audytorów wewnętrznych, którzy ...

33,12
To ponad 15% taniej!

Bezpieczeństwo transportu lotniczego. Wybrane aspekty

Wydawnictwo Aspra

Przedstawiona monografia, będąca pracą zbiorową pod redakcją naukową Anny Kwasiborskiej, jest wartościowym i interesującym źródłem wiedzy na temat funkcjonowania transportu lotniczego w aspekcie jego bezpieczeństwa. Zawiera najważniejsze aspekty z zakresu bezpieczeństwa transportu lotniczego i rozwiązań realizowanych w wybranych portach...

51,97
To ponad 20% taniej!

Projekty inwestycyjne. Finansowanie, budżetowanie, ocena efektywności

Wydawnictwo Difin

Projekty rozwojowe w skali makroekonomicznej są motorem postępu cywilizacyjnego poszczególnych państw. Ich racjonalna realizacja prowadzi do rozwoju gospodarki jako całości, a także jest elementem zwiększenia spójności społecznej i terytorialnej krajów bądź związków państw. Działalność rozwojowa jest równie ważna na poziomie przedsiębio...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej