1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Literatura starożytna, średniowieczna i nowożytna

Literatura starożytna, średniowieczna i nowożytna
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

32,97
To ponad 25% taniej!

Uczta

Wydawnictwo Sic!

Nowy, znakomity przekład Uczty Platona autorstwa Andrzeja Serafina, z komentarzami: Alexandra Nehamasa, Ivana Chvatika, Davida M. Halperina, Jonathana Leara, Waltera Benjamina, Hansa Georga Gadamera i Piotra Nowaka. Tom pod redakcją Piotra Nowaka, wydany w serii "Wielcy pisarze w nowych przekładach".

32,22
To ponad 25% taniej!

Trylogia Tebańska + CD. Król Edyp, Edyp w Kolonos, Antygona

Wydawnictwo Sic!

Książka z Serii Wielcy pisarze w nowych przekładach z dołączoną płytą, na której Antoni czyta wybrane fragmenty tomu. Trzy najsłynniejsze tragedie Sofoklesa w nowym przekładzie Antoniego Libery, pisarza i znawcy twórczości największego dramatopisarza XX wieku, Samuela Becketta. Mimo dwóch i pół tysiąca lat, jakie dzieli nas od czasu, ...

20,97
To ponad 25% taniej!

Pasterskie Publijusa Wergilijusza Marona rozmowy. Przekładania Jana Achacego Kmity

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Fundament europejskich marzeń o krainie sielskiego szczęścia, gdzie przyroda, zwierzęta i ludzie zgodnie współistnieją pod opiekuńczym spojrzeniem pasterskich bóstw, wyczarowali słowami dwaj starożytni poeci: Teokryt w języku greckim i Wergiliusz po łacinie. Obaj byli jednak zbyt prawdomówni, aby udawać, że w ich wyśnionej Arkadii nie ...

27,17
To ponad 15% taniej!

Tibullus Elegie miłosne

Wydawnictwo Homini

Owe dwie księgi, stanowiące ogół osiągnięć artystycznych Tibullusa, obejmują szesnaście elegii: w pierwszej zawiera się dziesięć utworów, w drugiej - kolejnych sześć, każdy średnio około stuwersowej długości. W konfrontacji z innymi wiodącymi mistrzami pióra epoki augustowskiej - choćby Horacym czy Wergiliuszem, o wiele bardziej czynnym...

18,64
To ponad 25% taniej!

Święty Nicetas z Remezjany Pisma

Wydawnictwo M

Święty Nicetas z Remezjany - wczesnochrześcijański pisarz - żył na terenach dzisiejszej Serbii w latach ok. 340-414. Jego katechezy pozwalają współczesnemu czytelnikowi uchwycić samą esencję wiary, co ułatwia prosty i żarliwy przekaz, który nadal ma w sobie siłę przyciągania. Autor może z powodzeniem stawać w szereg z innymi wybitnymi a...

25,46
To ponad 15% taniej!

Wielcy Filozofowie 10 Medytacje o pierwszej filozofii Tom 1

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Medytacje to w twórczości Kartezjusza tekst najważniejszy, a także jeden z podstawowych w filozofii w ogóle. Myśliciel opisuje perypetie umysłu, który szuka pewności w sprawie tego, co istnieje naprawdę i co jest jego własną treścią. Zanalizowane zostają najważniejsze umysłowe zjawiska: proces wątpienia, postrzegania i myślenia, oraz kl...

29,57
To ponad 20% taniej!

Sztuka wojny

Wydawnictwo Helion

Traktaty, które uczą zwyciężać Sztuka wojny Sun Tzu i Metody wojskowe Sun Pina to kanon literatury militarystycznej. Liczące około 2500 lat traktaty zadziwiają swoją ponadczasowością i walorami poznawczymi. Z każdego odtworzonego i przetłumaczonego przez współczesnych badaczy zdania bije ogromna wiedza mająca zastosowanie nie tylko na ...

23,89
To ponad 20% taniej!

Sztuka wojny

Wydawnictwo Helion

Traktaty, które uczą zwyciężać Sztuka wojny Sun Tzu i Metody wojskowe Sun Pina to kanon literatury militarystycznej. Liczące około 2500 lat traktaty zadziwiają swoją ponadczasowością i walorami poznawczymi. Z każdego odtworzonego i przetłumaczonego przez współczesnych badaczy zdania bije ogromna wiedza mająca zastosowanie nie tylko na ...

38,14
To ponad 15% taniej!

Upaniszady

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Upaniszady to zbiór najważniejszych tekstów filozoficzno-religijnych stanowiących zwieńczenie tradycji wedyjskiej. Zawiera on przesłanie istotne dla całej późniejszej klasycznej filozoficznej myśli Indii. Ułożony w sanskrycie, tłumaczony był już niemal na wszystkie języki świata. W Polsce ukazuje się obecnie drugie wydanie pierwszego po...

29,22
To ponad 25% taniej!

Rozmowy z Ojcami Tom 2

Wydawnictwo Tyniec

W tomie drugim sięgamy po tematy, które w niemniejszym stopniu miały wpływ przez wieki na to, w jaki sposób ludzie Zachodu mówili i myśleli na tematy związane z życiem duchowym. Rozmowa XIV zajmuje się w zasadzie wykładem podstaw tego, co później zostanie określone jako lectio divina; Rozmowa XVI podejmuje klasyczny dla piśmiennictwa ła...

25,46
To ponad 15% taniej!

Wielcy Filozofowie 5 Rozmowy tuskulańskie i inne pisma

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Cyceron, jak przystało na dobrze urodzonego i wykształconego Rzymianina, poświęcał się chętnie sprawom publicznym. Uczony w prawie i filozofii, obejmował kolejne urzędy i podejmował się coraz to nowych zadań. Był obrońcą sądowym, senatorem, edylem, pretorem i konsulem, spierał się często z władcami Rzymu i wykrył spisek Katyliny. Sam te...

29,97
To ponad 25% taniej!

Pisma ascetyczne Tom 1

Wydawnictwo Tyniec

Pisma ascetyczne św. Bazylego Wielkiego (ok. 329-379) należały w starożytności i należą do dzisiaj, zwłaszcza na chrześcijańskim Wschodzie, do ścisłego kanonu lektur duchowych. Stanowią podstawę teologiczną całego monastycyzmu wywodzącego się z tradycji greckiej, a nadto, przez przekład łaciński, wywarły znaczny wpływ na prawodawstwo za...

32,74
To ponad 25% taniej!

Laches Protagoras

Wydawnictwo Antyk Marek Derewiecki

Celem pracy zarówno Protagorasa, jak i Sokratesa było przygotowanie młodzieży do życia obywatelskiego. Protagoras zorganizował i ujął w ramy zawodu swą działalność nauczycielską i pedagogiczną. Sokrates uprawiał ją przygodnie i jakby od niechcenia. Każdy z nich miał na oku to, żeby z młodzieńców, którzy z nimi obcowali, porobić dzielnyc...

25,46
To ponad 15% taniej!

Wielcy Filozofowie 2 Etyka wielka Poetyka

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Nowa, wyjątkowa kolekcja Gazety Wyborczej i Wydawnictwa Naukowego PWN. W ramach 25-tomowej serii prezentuje najsłynniejsze dzieła najważniejszych filozofów ostatnich dwóch tysiącleci: od Arystotelesa i Platona po Heideggera i Kołakowskiego. Pisma zostały tak dobrane, by zapoznać czytelnika z klasyką filozoficzną, wszystkimi najważniejs...

25,46
To ponad 15% taniej!

Wielcy filozofowie 7 Solilokwia i inne dialogi o duszy

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Dialog Augustyna z własnym rozumem jest jednocześnie intymnym zwierzeniem i filozoficznym traktatem. Żarliwy, wręcz namiętny stosunek filozofa do prawdy i filozoficznych dociekań nadał taką formę także pozostałym dialogom - O NIEŚMIERTELNOŚCI DUSZY i O WIELKOŚCI DUSZY. Posługując się językiem pełnym metafor, Augustyn z pasją dyskutuje n...

15,09
To ponad 20% taniej!

Obrona Sokratesa przed sądem

Wydawnictwo UMCS

Publikacja dr Doroty Tymury ma charakter rzetelnego opracowania popularnonaukowego. Autorka wykorzystała w niej wybraną literaturę nowożytną, głównie obcojęzyczną, dokonała udanego przekładu Ksenofontowej "Obrony Sokratesa", opatrując go szerokim wprowadzeniem i komentarzem, które bez wątpienia ułatwią lekturę każdemu ‘nieprofesjo...

25,46
To ponad 15% taniej!

Wielcy Filozofowie 3 Uczta Polityk Sofista Eutyfron

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Nowa, wyjątkowa kolekcja Gazety Wyborczej i Wydawnictwa Naukowego PWN. W ramach 25-tomowej serii prezentuje najsłynniejsze dzieła najważniejszych filozofów ostatnich dwóch tysiącleci: od Arystotelesa i Platona po Heideggera i Kołakowskiego. Pisma zostały tak dobrane, by zapoznać czytelnika z klasyką filozoficzną, wszystkimi najważniejs...

22,47
To ponad 25% taniej!

Kształcenie mówcy. Ksiegi VIII 6 - XII

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Marek Fabiusz Kwintylian (ok. 35 r. - ok. 96/97 r.) jest autorem podręcznika wymowy Institutio oratoria (Kształcenie mówcy) w dwunastu księgach. Pracę rozplanował na trzy zasadnicze części traktujące o sztuce (ars), mistrzu (artifex), dziele (opus). Kwintylian jest zwolennikiem tradycyjnego podziału wykładu retoryki na inventio (wynalez...

42,38
To ponad 15% taniej!

Retoryka Retoryka dla Aleksandra Poetyka

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Wybór z Dzieł wszystkich Arystotelesa. Zawiera rozprawy retoryczne: Retoryka, Retoryka dla Aleksandra i Poetyka.

54,25
To ponad 8% taniej!

Symbol Apostolski w nauczaniu Ojców

Wydawnictwo WAM

Symbol był zawsze niezwykle ceniony jako zarys wiary Kościoła. Stopniowo też pogłębiało się jego rozumienie teologiczne, ponieważ nawet w kwestiach trynitarnych, które później wyjaśniano z wielkim naciskiem, nie od samego początku w pełni rozumiano pewne formuły. Rozwój tych zmian interpretacyjnych będzie można doskonale prześledzić prz...

29,90
To ponad 25% taniej!

Rozmyślania. do siebie samego

Wydawnictwo Czarna Owca

Nowy przekład Marka Aureliusza na nowe stulecie. Napisane po grecku Rozmyślania Marka Aureliusza (121-180) składają się z osobistych zapisków cesarza-filozofa, przybierających formę medytacji i pisemnych ćwiczeń duchowych. Swą siłą wyrazu i głębią spojrzenia przez całe stulecia inspirowały filozofów, pisarzy i wielu zwykłych czytelników...

22,05
To ponad 8% taniej!

Przeciw chrześcijanom

Wydawnictwo WAM

Traktat Porfiriusza nie zachował się w wersji oryginalnej, lecz został zrekonstruowany na podstawie dzieła Makarego Magnezjanina. Domniemany autor traktatu to filozof neoplatonik z przełomu III i IV w., który w czasach coraz wyraźniejszej dominacji chrześcijaństwa próbował ocalić pogańską religię i kulturę, opierając ją na podstawach in...

86,60
To ponad 25% taniej!

Państwo Boże

Wydawnictwo Antyk Marek Derewiecki

Ze Wstępu wydawcy: (...) Rozdzielenie przez Augustyna, pochodzącego od Boga i realizującego Jego zamierzenia Państwa Bożego (civitas Dei) od wywodzącego się z ludzkich ułomności i grzechu, państwa ziemskiego (civitas terrena), porządkuje skomplikowany obraz świata. Rozdziela, niezwykle skrupulatnie, świat wartości i antywartości, sacrum...

19,47
To ponad 25% taniej!

Meditations

Wydawnictwo Penguin Books

The Meditations of the great Roman Philosopher-Emperor Marcus Aurelius are simple yet profound works of stoic philosophy that continue to offer guidance and consolation to many with their eloquence, wisdom and humility.

23,89
To ponad 20% taniej!

Rozmyślania

Wydawnictwo Helion

Nie lada gnębi mnie troska, abym mógł odwiedzić dalekie źródła i czerpać wskazania szczęśliwego życia. Horacy Wśród wielu rzymskich cesarzy nie brak było ludzi o wybitnej osobowości, odwadze i zacięciu pisarskim. Niewielu jednak odznaczało się równie błyskotliwym umysłem, pracowitością, spostrzegawczością i skłonnością do rozważan...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej