1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Komentarze i opracowania prawne, Ustawy i kodeksy

Komentarze i opracowania prawne, Ustawy i kodeksy
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

21,72
To ponad 25% taniej!

Kodeks Drogowy 2016

Wydawnictwo Norma

Pozycja zawiera wybrane artykuły ustawy o kierujących, o ruchu drogowym, opis teoretycznej i praktycznej części egzaminu na prawo jazdy oraz znowelizowane znaki i sygnały drogowe. Stan prawny 1.06.2016 r.

7,40
To ponad 25% taniej!

Kodeks karny wykonawczy

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Stan prawny na: 8.09.2015 r. Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks karny wykonawczy wraz z wykazami aktów zmieniających i wykonujących tę ustawę. Artykuły kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens ? zaakcentowano je kolorowym tłem . W książce zamieszczono także skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszcze...

7,40
To ponad 25% taniej!

Kodeks karny wykonawczy

Wydawnictwo Od.Nowa

Nowa publikacja Wydawnictwa Od.Nowa zawiera tekst ustawy: Kodeks karny wykonawczy, w którym uwzględniono gruntowne zmiany obowiązujące od 1 lipca 2015 r. Jako pochodna zmian w Kodeksie karnym oraz Kodeksie postępowania karnego, także Kodeks karny wykonawczy uległ fundamentalnej przebudowie. Niniejszy tom zawiera wszystkie zmiany. Ich śl...

18,28
To ponad 8% taniej!

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Wydawnictwo C.H. Beck

Stan prawny: 2 listopada 2015 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

18,28
To ponad 8% taniej!

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Wydawnictwo C.H. Beck

Stan prawny: 15 października 2014 r. Seria Twoje Prawo zawiera: - hasła w nawiasach kwadratowych, - przypisy z opisem poszczególnych zmian, - indeks rzeczowy, - pogrubienie ostatnich zmian

18,28
To ponad 8% taniej!

Umowy Czas pracy Wynagrodzenia. Trafny i praktyczny dobór przepisów.

Wydawnictwo C.H. Beck

Seria "Twoje Prawo" zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian.

22,88
To ponad 8% taniej!

Umowy. Czas pracy. Wynagrodzenia

Wydawnictwo C.H. Beck

Stan prawny: 1 września 2015 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

18,64
To ponad 25% taniej!

Ubezpieczenia społeczne i świadczenia ZUS zasiłki, emerytury, renty

Wydawnictwo Od.Nowa

Publikacja jest zbiorem najistotniejszych przepisów dotyczacych ubezpieczeń społecznych i świadczeń wypłacanych przez ZUS tj. ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę o emeryturach i rentach z FUS, ustawę o świadczeniach przedemerytalnych, o rencie socjalnej, świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby...

18,64
To ponad 25% taniej!

Ubezpieczenia społeczne, świadczenia ZUS, zasiłki, emerytury, renty

Wydawnictwo Od.Nowa

Nowa publikacja Ubezpieczenia społeczne i świadczenia ZUS zasiłki, emerytury, renty - jest zbiorem najistotniejszych przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i świadczeń wypłacanych przez ZUS tj. ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę o emeryturach i rentach z FUS, ustawę o świadczeniach przedemerytalnych, o rencie socj...

32,08
To ponad 8% taniej!

Ubezpieczenia społeczne

Wydawnictwo C.H. Beck

Stan prawny: 1 września 2015 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

27,48
To ponad 8% taniej!

Ubezpieczenia społeczne

Wydawnictwo C.H. Beck

Seria "Twoje Prawo" zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian.

18,28
To ponad 8% taniej!

Kodeks drogowy 2016

Wydawnictwo Infor Biznes

Co zmienia się w przepisach Taryfikator mandatów Punkty karne Porady eksperta Ustawa - Prawo o ruchu drogowym (wyciąg) Książka z aktualną wersją ustawy prawo o ruchu drogowym, z wyraźnie oznaczonymi i opisanymi w przypisach, ostatnimi i nadchodzącymi zmianami w tej ustawie. W części poradnikowej m.in. omówienie od strony praktycznej na...

54,25
To ponad 8% taniej!

Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr Sądowy Monitor Sądowy i gospodarczy Prawo upadłościowe

Wydawnictwo C.H. Beck

KSH. KRSU. MSiGU. PrUpad. Edycja Sądowa zawiera: Kodeks spółek handlowych Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym Ustawa o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego Ustawa o swo...

54,25
To ponad 8% taniej!

Kodeks postępowania administracyjnego Postępowanie egzekucyjne w administracji Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Akty wykonawcze

Wydawnictwo C.H. Beck

Stan prawny: 7 czerwca 2016 r. (do Dz.U. z 2016 r. poz. 784). Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 8.9.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311). Zbiór wydawany jest w twardej oprawie. Format: 145 mm x 205 mm. KPA. EgzAdmU. PostAdmU. Edycja Sądowa zwiera: Kodeks postępowania administracyjnego Rozporządzenie Rady Ministró...

13,40
To ponad 25% taniej!

Traktat o Unii Europejskiej Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Karta praw podstawowych Unii Europejskiej

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Książka zawiera wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wraz ze wszystkimi protokołami, załącznikami i deklaracjami, a także z tabelami ekwiwalencyjnymi, oraz tekst Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. W książce uwzględniono zmiany, które weszły w życie od ostatniego wydan...

13,68
To ponad 8% taniej!

Testamenty Spadki Darowizny. Trafny i praktyczny dobór przepisów.

Wydawnictwo C.H. Beck

Seria "Twoje Prawo" zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian.

18,28
To ponad 8% taniej!

Testamenty Spadki Darowizny. Trafny i praktyczny dobór przepisów

Wydawnictwo C.H. Beck

Stan prawny: 1 września 2015 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

5,90
To ponad 25% taniej!

Ustawa o administracji podatkowej

Wydawnictwo Od.Nowa

Nowa publikacja Wydawnictwa Od.Nowa warta nabycia z uwagi na doniosłość skutków, jakie niesie ze sobą jej wejście w życie. Ustawa o administracji podatkowej zastępuje z dniem 1 stycznia 2016 r. dotychczasową ustawę o urzędach i izbach skarbowych. Reorganizuje administrację podatkową i uruchamia w niej nowe instytucje. Wprowadza też szer...

29,22
To ponad 25% taniej!

Kodeks Cywilny z komentarzem 2016

Wydawnictwo Norma

Pozycja adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, którzy na co dzień stykają się z prawem cywilnym. Stan prawny 8.09.2016 r.

119,97
To ponad 20% taniej!

Kodeks drogowy z komentarzem

Wydawnictwo Liwona

Bezpieczeństwo na drogach zależy od posiadania wiedzy z zakresu prawa o ruchu drogowym, od umiejętności praktycznych oraz od odpowiedniego poziomu świadomości zagrożeń tkwiących w ruchu drogowym. Ważną rolę wśród wymienionych czynników bezpieczeństwa drogowego odgrywa stopień znajomości uregulowań prawnych - czyli praw i obowiązków w od...

7,40
To ponad 25% taniej!

Ustawa o finansach publicznych

Wydawnictwo Od.Nowa

Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy o finansach publicznych. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia skorowidz. Zmiany, oczekujące na wejście w życie umieszczono w ramkach. Stan prawny: 12 stycznia 2016 r.

9,64
To ponad 25% taniej!

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Wydawnictwo Od.Nowa

Broszura zawiera zupełnie nowy w obrocie prawnym akt: ustawę z 10 listopada 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Jej wejście w życie nastąpiło, nie licząc kilku artykułów, 1 stycznia 2016 r. Nowa ustawa zastąpiła dotychczas obowiązujący akt prawny z 2003 r. kształtując w sposób odmienny od poprzedniego zasady wykon...

16,44
To ponad 8% taniej!

Ustawa o finansach publicznych

Wydawnictwo C.H. Beck

Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

183,05
To ponad 8% taniej!

Ustawa o cudzoziemcach Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców The Act on Foreigners

Wydawnictwo C.H. Beck

Nowa seria wydawanych w układzie synoptycznym tłumaczeń polskich ustaw na język angielski stawia na poprawność i płynność przekładu oraz jego wysoki poziom merytoryczny. Dlatego każdy publikowany przez nas tekst jest wielokrotnie weryfikowany przez osoby władające językiem angielskim jako językiem ojczystym. Niniejszy zbiór, wydany w n...

183,05
To ponad 8% taniej!

Karta Nauczyciela z komentarzem

Wydawnictwo Infor

"Karta Nauczyciela z komentarzem" zawiera zmiany wprowadzone nowelizacją z 18 marca 2016 r. Z naszej publikacji dowiesz się wszystkiego na temat zmian, które zaczną obowiązywać od 1 września 2016 r., m.in.: • kto od 1 września będzie decydował o liczbie dodatkowych godzin w związku z likwidacją godzin karcianych? • jak speł...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej