1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Wydawnictwa naukowe

Wydawnictwa naukowe
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace książki:

57,57
To ponad 20% taniej!

Zmiany w życiu współczesnych ludzi i ich konteksty

Wydawnictwo Difin

Książka stanowi zbiór tekstów poświęconych szeroko pojętej problematyce funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie. Autorzy, reprezentanci różnych dyscyplin nauki, postanowili przyjrzeć się bliżej kontekstom, w jakich zachodzą. Cykl monografii, których ta książka stanowi część, składa się z artykułów psychologów, socjologów, pedag...

26,85
To ponad 20% taniej!

Współczesne spojrzenie na seksualność człowieka

Wydawnictwo UMCS

Seksualność jest jednym z najbardziej podstawowych wymiarów funkcjonowania człowieka. Jest niezbywalna, przynależna nam od narodzin aż do śmierci. Od wielu ta tematyka ta jest poruszana wielopłaszczyznowo: w literaturze, filmie, sztuce, a przede wszystkim - w nauce. Jednocześnie nadal pozostaje obarczona wieloma mitami, stereotypami i u...

26,22
To ponad 25% taniej!

Brazylia kraj przyszłości?

Wydawnictwo Książka i Prasa

Polityczny, społeczny, gospodarczy, sportowy i kulturalny przewodnik po współczesnej Brazylii - jednym z najciekawszych krajów świata. Artykuły i rozmowy z działaczami brazylijskimi i specjalistami - od transferów społecznych po ekologię, znawców kina, literatury i sportu. Najbardziej wnikliwa panorama największego kraju Ameryki Łacińsk...

45,97
To ponad 8% taniej!

Literatura w Szczecinie 1945-2015 Książki siedemdziesięciolecia

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Nasza mała historia literatury szczecińskiej - przez układ kompozycyjny - zbliża się do słownika. Ale pisaniem o kolejnych książkach staramy się przekroczyć ramy ustanawiane zwykle w hasłach encyklopedycznych, ponieważ po podstawowe dane biograficzne czytelnik może dzisiaj z łatwością sięgnąć do opracowań internetowych. Pragniemy, ab...

55,41
To ponad 20% taniej!

Akta sejmikowe województwa lubelskiego 1572-1632

Wydawnictwo UMCS

Publikowane w niniejszym tomie akta stanowią pokłosie działalności sejmiku lubelskiego z lat 1572-1632. Nie znamy dokładnej liczby mających wówczas miejsce zgromadzeń szlachty lubelskiej, gdyż - poza zbierającymi się od 1578 r. regularnie we wrześniu w pierwszy poniedziałek po święcie Narodzin Marii Panny (8 września) sejmikami deputack...

38,97
To ponad 25% taniej!

Poznański Czerwiec 1956 Walka o pamięć w latach 1956-1989

Wydawnictwo Nauka i Innowacje

Praca ukazuje całościowe zmagania o pamięć o Poznańskim Czerwcu w okresie Polski Ludowej od pierwszych miesięcy po "czarnym czwartku" 28 czerwca 1956 do 28 czerwca 1989, w którym to dniu po zwycięskich dla Solidarności wyborach do Sejmu i Senatu zorganizowano legalne obchody jego kolejnej rocznicy. Autor w oparciu o bardzo szeroką podst...

18,87
To ponad 25% taniej!

Europa i jej antropologia polityczna. Człowiek jako droga historii - o filozofii Karola Wojtyły

Wydawnictwo Elipsa Dom Wydawniczy

Znaczenia Karola Wojtyły, który jako papież przyjął imię Jan Paweł II, nie sposób przecenić. Już sama długość jego pontyfikatu, a ponadto jego twórcza siła, wola działania i różnorodność talentów pozwalają sobie wyobrazić, jak bogatą spuściznę pozostawił po sobie ten człowiek, którego oddziaływanie na życie intelektualne i duchowe jest ...

32,97
To ponad 25% taniej!

O literaturze Wykłady w Berkeley 1980

Wydawnictwo W podwórku

Książka ukazuje mało znane oblicze Julia Cortazara jako wykładowcy akademickiego i stanowi zapis trzynastu godzin spotkań ze studentami, które jesienią 1980 roku pisarz odbył na uniwersytecie w Berkeley. Tych osiem wykładów to dla miłośników prozy Cortazara niecodzienna okazja, aby poznać tajniki jego pisarskiego warsztatu. Skąd się wzi...

38,61
To ponad 8% taniej!

Pismo Święte i metafizyka Tomasza z Akwinu i odnowa teologii trynitarnej

Wydawnictwo Fundacja Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii

Przez całą książkę dowodzę, że odnowa teologii Trójjedynego Boga wymaga od teologów odrzucenia rzekomej opozycji między biblijnym i metafizycznym sposobem refleksji. Nie trzeba też sztucznie łączyć tych perspektyw. Twierdzę, że biblijny i metafizyczny sposób refleksji rozchodzą się dopiero wówczas, gdy teologowie przestają uznawać konte...

33,57
To ponad 20% taniej!

Między reportażem a literaturą. Twórczość Wojciecha Tochmana

Wydawnictwo UMCS

Powstała bardzo dobra, wielowymiarowa, bogata merytorycznie monografia, która przynosi wiele nowego w zakresie wiedzy o gatunku w ogóle, wzbogaca wiedzę o określonym gatunku prasowym, o jego potencji transformacji bez szkody dla tożsamości, jest źródłem wiedzy o twórczości i kreatywności genologicznej Wojciecha Tochmana nie do przecenie...

29,96
To ponad 25% taniej!

Solidarność walcząca w dokumentach Tom 2 Część 1 Materiały własne

Wydawnictwo IPN

Solidarność Walcząca była jedną z największych struktur antykomunistycznej opozycji po 13 grudnia 1981 r. Powstała w wyniku rozłamu w dolnośląskim Regionalnym Komitecie Strajkowym, szybko rozszerzyła swoją działalność na inne obszary kraju. Publikowane w niniejszym tomie dokumenty stanowią wybór z ocalałych od zniszczenia akt Służby Bez...

39,17
To ponad 20% taniej!

Zarządzanie gospodarcze Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku

Wydawnictwo Difin

Prezentowana książka stanowi rzetelną analizę zmian zachodzących w zarządzaniu gospodarczym Unią Europejską. W pracy przedstawiono problematykę dotyczącą zarządzania finansami publicznymi, konkurencyjności, funkcjonowania strefy euro, prowadzenia polityki makroostrożnościowej, rozwoju regionalnego Unii Europejskiej, systemu gwarantowani...

63,45
To ponad 8% taniej!

Ekonometria przestrzenna III. Modele wielopoziomowe - teoria i zastosowania

Wydawnictwo C.H. Beck

Publikacja poświęcona jest omówieniu zasad modelowania wielopoziomowego z perspektywy analizy danych zlokalizowanych przestrzennie. Wykład dotyczący podstaw budowy i estymacji tradycyjnych modeli wielopoziomowych został uzupełniony prezentacją przestrzennych uogólnień tej klasy modeli. Możliwości wykorzystania modeli wielopoziomowych i ...

29,90
To ponad 25% taniej!

Rynki pracy w okresie globalnego kryzysu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Przedmiotem monografii są zmiany podstawowych wielkości makroekonomicznych na rynkach pracy w okresie globalnego kryzysu w krajach Europy środkowo-Wschodniej. Na podstawie danych bazy statystycznej Eurostatu analizowane są takie wielkości makroekonomiczne, jak: liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia, liczba aktywnych zawodowo oraz współ...

23,97
To ponad 25% taniej!

Mediacje semiotyczne

Wydawnictwo Sedno

Semiotyczne mediacje to alternatywa dla krytycznej analizy dyskursu. Podstawą tego podejścia są: refleksyjność, metody semiotyki społecznej, ale też badawcza tradycja polskiej lingwistyki kulturowej. Analiza mediacyjna to rekonstruowanie myślenia i działania wszystkich aktorów sporu z ich własnej zaangażowanej perspektywy, a następnie -...

49,57
To ponad 20% taniej!

Marketing płci w komunikowaniu politycznym

Wydawnictwo Difin

Płeć w wymiarze wizerunkowym jest komunikowana m.in. przez wygląd, mowę ciała, styl wypowiedzi, sposób bycia, ale również przez (przywoływane publicznie) działania w sferze prywatnej - szczególnie te polegające na odgrywaniu ról społecznych związanych z płcią. Wszystkie te komunikaty, wywołując skojarzenia z określonymi wartościami i wr...

33,88
To ponad 15% taniej!

Komunikowanie o bezpieczeństwie. Medialny obraz zagrożeń

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Książka, którą oddajemy w ręce czytelników, jest pierwszą na polskim rynku próbą usystematyzowania problemów związanych z komunikowaniem o bezpieczeństwie. Relacjonowanie śmiertelnych wypadków, kataklizmów, katastrof i zbrodni oraz sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu jest dla reportera jednym z największych wyzwań zawodowych. Dzienni...

40,77
To ponad 15% taniej!

Finanse i polityka gospodarcza. Wybrane aspekty

Wydawnictwo CeDeWu

W ostatniej dekadzie w naukach ekonomicznych następuje istotne przeformułowanie i doprecyzowanie istniejących dotychczas paradygmatów. Rzeczywistość ekonomiczna zmusza do nowego spojrzenia zarówno na zależności występujące w całej gospodarce, jak i w poszczególnych jej segmentach. W tym kontekście zauważalna jest rosnąca rola finansów, ...

40,76
To ponad 15% taniej!

Konflikty etniczne w Europie oraz w jej bezpośrednim otoczeniu po 1989 roku. Uwarunkowania - stan obecny - wyzwania dla polityki

Wydawnictwo CeDeWu

Wyniki badań prowadzonych w ramach projektów naukowych zajmujących się konfliktami etnicznymi (np. Uppsala Conflict Data Program, Heidelberger Institut fur Internationale Konfliktforschung), nie pozostawiają żadnych złudzeń. Świat, w tym Europa oraz jej bezpośrednie otoczenie stają się w coraz większym stopniu areną krwawych konfliktów....

47,01
To ponad 20% taniej!

Bezpieczeństwo Europy bezpieczeństwo Polski Tom 2

Wydawnictwo UMCS

Drugi tom książki "Bezpieczeństwo Europy - bezpieczeństwo Polski" pozwala na zaprezentowanie Czytelnikom kolejnej odsłony serii wydawniczej poświęconej problematyce asekuracji spokoju kontynentu i na jego tle gwarantowania harmonii i ładu państwu narodowemu na przykładzie Rzeczypospolitej Polskiej. W intencji r...

64,47
To ponad 25% taniej!

Kwestia ukraińska w działalności Służby Bezpieczeństwa PRL Tom 59. Dokumenty i materiały

Wydawnictwo IPN

Działania operacyjne Służby Bezpieczeństwa PRL wobec ludności ukraińskiej były determinowane wytycznymi kształtującymi politykę narodowościową i wyznaniową państwa, zobowiązaniami przyjętymi przez peerelowskie organy bezpieczeństwa w ramach współpracy z "bratnimi" służbami specjalnymi (przede wszystkim z KGB), standardową ochroną państw...

45,97
To ponad 8% taniej!

Eschatologia filozoficzna Życie wieczne

Wydawnictwo Fundacja Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii

Ponieważ w punkcie wyjścia nie chcę przesądzać o słuszności żadnej z religijnych idei życia wiecznego ani też ich krytyki, pochodzącej z różnych nauk (historia, biologia, neurofizjologia), moje odpowiedzi wielu Czytelnikom mogą się wydać zbyt mało religijne lub też zbyt słabo osadzone w nauce. Mam jednak nadzieję, że są odpowiedziami mi...

68,97
To ponad 8% taniej!

Przepływy, protezy, przedłużenia. Przemiany kultury polskiej pod wpływem nowych mediów po 1989 roku

Wydawnictwo WAM

Książka pt. Przepływy, protezy, przedłużenia...Przemiany kultury polskiej pod wpływem nowych mediów po 1989 roku to pozycja dla tych, którzy żyjąc w czasach nieustannego rozwoju technologicznego, chcą zorientować się w najważniejszych konsekwencjach, jakie wynikają z niego dla kultury. Monografia jako projekt nie tylko odnoszący się do ...

26,97
To ponad 25% taniej!

Turyści, przedsiębiorcy, kuracjusze.. Polacy w Gizie i Heluanie w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacja opowiada o obecności Polaków w Egipcie w XIX i w pierwszej połowie XX wieku. Po bitwie pod piramidami (1798), w której Napoleon Bonaparte pokonał mameluków, Europejczycy na trwałe zagościli nad Nilem, a Egipt wszedł w okres gwałtownych przemian, których uczestnikami byli także Polacy. W pierwszej części publikacji autor sięg...

58,62
To ponad 15% taniej!

Chazarowie Polityka kultura religia. VII-XI wiek

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Książka w serii Korzenie Europy, skupiająca się na dziejach Państwa Chazarów - prototureckiego ludu, który w VII-XI wieku panował na terenach obecnej wschodniej Ukrainy i Kaukazu. Wykorzystując dostępne źródła, wyniki badań archeologicznych i zasoby literatury światowej, autor przedstawia dzieje polityczne, gospodarcze, społeczne, ustro...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej