1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Podręczniki, Ćwiczenia i zadania

Podręczniki, Ćwiczenia i zadania
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

30,51
To ponad 8% taniej!

34,01
To ponad 8% taniej!

Matematyka poznać, zrozumieć 3 Zbiór zadań Zakres rozszerzony. Liceum, technikum

Wydawnictwo WSiP

Zbiór zadań jest uzupełnieniem podręcznika Matematyka. Poznać, zrozumieć. Kształcenie w zakresie rozszerzonym dla uczniów klasy 3. liceum i technikum. Przeznaczony jest dla tych, którzy chcą przez rozwiązywanie zadań zdobyć i utrwalić umiejętności matematyczne wymagane na egzaminie maturalnym zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozs...

23,62
To ponad 8% taniej!

Matematyka w otaczającym nas świecie 2 Podręcznik Zakres podstawowy. Szkoła ponadgimnazjalna

Wydawnictwo Podkowa

Seria podręczników "Matematyka w otaczającym nas świecie" dla LO i T do Nowej Podstawy Programowej z matematyki z grudnia 2008 roku.

16,99
To ponad 8% taniej!

Religia 3 Świadczę o Jezusie wobec drugiego człowieka Podręcznik. Technikum

Wydawnictwo Gaudium

Podręcznik nr AZ-63-01/10-LU-1/15 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych przeznaczony dla klasy III technikum, pod redakcją ks. Roberta Strusa. W podręczniku znajduje się 56 jednostek lekcyjnych. Uczeń poprzez ciekawy układ książki jest inspirowany do aktywności. Preze...

32,17
To ponad 8% taniej!

Matematyka z sensem 3 Podręcznik Zakres rozszerzony. Szkoła ponadgimnazjalna

Wydawnictwo Sens

Suplement do podręcznika MATEMATYKA Z SENSEM. Klasa III szkoły ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy (nr ewidencyjny w wykazie MEN 539/3/2014)

33,73
To ponad 8% taniej!

32,17
To ponad 8% taniej!

30,51
To ponad 8% taniej!

38,61
To ponad 8% taniej!

Matematyka z sensem 2 Podręcznik Zakers rozszerzony. Szkoła ponadgimnazjalna

Wydawnictwo Sens

Podręcznik przeznaczony dla uczniów realizujących program nauczania matematyki w zakresie rozszerzonym.

28,95
To ponad 8% taniej!

24,07
To ponad 8% taniej!

Matematyka z sensem 1 Zakres rozszerzony Suplement

Wydawnictwo Sens

Suplement do podręcznika MATEMATYKA Z SENSEM Klasa I szkoły ponadgimnazjalnej. nr ewidencyjny w wykazie MEN: 539/1/2012

34,75
To ponad 8% taniej!

39,53
To ponad 8% taniej!

Repetytorium + testy Egzamin zawodowy Technik usług kosmetycznych Kwalifikacja A.62. Szkoła ponadgimnazjalna

Wydawnictwo WSiP

Publikacja pomaga opanować podstawowe wiadomości z zakresu kwalifikacji A.62 (Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp). Pozwala określić poziom opanowania materiału i sprzyja samodzielnej pracy, dlatego jest polecana uczniom przystępującym eksternistycznie do egzaminu. Stanowi kompendium wiadomości zawartych w kwalifikacj...

19,97
To ponad 20% taniej!

Egzamin zawodowy Testy i zadania z rozwiązaniami A.28 i A.29

Wydawnictwo Difin

Publikacja służy jako pomoc w przygotowaniach do egzaminu zawodowego z kwalifikacji A.28 i A.29. Prezentowane zestawy, przygotowane na wzór egzaminów organizowanych przez CKE, pozwolą: - oswoić się z formą egzaminu zawodowego, - usystematyzować wiadomości, - sprawdzić umiejętności korzystania z informacji zapisanych w postaci tekstów,...

39,53
To ponad 8% taniej!

Repetytorium + testy Egzamin zawodowy Technik usług kosmetycznych Kwalifikacja A.61. Szkoła ponadgimnazjalna

Wydawnictwo WSiP

Publikacja pomaga opanować wiadomości z zakresu kwalifikacji A.61 (Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy). Pomaga uczniowi usystematyzować wiedzę i przygotować się do egzaminu, wskazując najważniejsze zagadnienia do powtórek. Umożliwia weryfikację wiedzy przez rozwiązywanie testów podobnych do tych, które mogą się pojawić na egzamin...

19,97
To ponad 20% taniej!

Egzamin zawodowy Testy i zadania z rozwiązaniami Z.13

Wydawnictwo Difin

Publikacja służy jako pomoc w przygotowaniach do egzaminu zawodowego z kwalifikacji Z.13. Prezentowane zestawy, przygotowane na wzór egzaminów organizowanych przez CKE, pozwolą: - oswoić się z formą egzaminu zawodowego, - usystematyzować wiadomości, - sprawdzić umiejętności korzystania z informacji zapisanych w postaci tekstów, tabel ...

31,41
To ponad 15% taniej!

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E.14. Część 3 Podręcz

Wydawnictwo Nowa Era

Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik informatyk we wszystkich typach szkół oraz do samodzielnej nauki dla wszystkich, którzy chcą się nauczyć tworzenia stron www. Zawiera wszystkie treści niezbędne do zdania egzaminu w zakresie określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodach jako E.14.3 Książka łatwa w odbiorze dzięk...

45,23
To ponad 8% taniej!

Pracownia kosmetyczna twarzy Kwalifikacja A.61. Technik usług kosmetycznych. Szkoła ponadgimnazjalna

Wydawnictwo WSiP

Publikacja pomaga opanować praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji A.61 (Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy). Każdy rozdział zawiera krótki wstęp teoretyczny, który przypomina uczniowi kluczowe wiadomości, a także zwraca uwagę na trudniejsze zagadnienia, które należy powtórzyć przed przystąpieniem do wykonywania zadań prak...

28,21
To ponad 8% taniej!

Testy i zadania praktyczne Egzamin zawodowy Technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Kwalifikacja Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Wydawnictwo WSiP

Publikacja zawiera 5 zestawów testowych przygotowujących do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację Z.13 (Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy) w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy zestaw składa się z 40 zadań testowych i zadania praktycznego, sprawdzających wiedzę i umiejętności z zakresu zdawane...

13,68
To ponad 8% taniej!

Zeszyt ćwiczeń do nauki ortografii Zeszyt 2 rz - ż. Gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna

Wydawnictwo PROMYK

Książka zalecana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji do pracy z uczniami mającymi specyficzne trudności w uczeniu się ortografii - dysortografię. Gimnazjalisto! Licealisto! Po opracowaniu pierwszego zeszytu ćwiczeń warto kontynuować pracę nad doskonaleniem umiejętności pisania wyrazów z literami "rz-ż". Litery "rz-ż" służą do zapisu t...

13,68
To ponad 8% taniej!

Zeszyt ćwiczeń do nauki ortografii Zeszyt 1 ó - u. Gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna

Wydawnictwo PROMYK

Książka zalecana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji do pracy z uczniami mającymi specyficzne trudności w uczeniu się ortografii - dysortografię. Gimnazjalisto! Licealisto! Jeśli chcesz nauczyć się pisać poprawnie pod względem ortograficznym, to rozpocznij pracę od zeszytu 1., ponieważ materiał ortograficzny dotyczący pisowni wyrazów z...

39,53
To ponad 8% taniej!

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechanicznej Podręcznik do kształcenia zawodowego. Szkoły ponadgimnazjalne

Wydawnictwo WSiP

Podręcznik realizujący efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów w branży mechanicznej z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej). Omówiono w nim m.in. podstawy formalno-prawne działalności gospodarczej, w tym: formy organizacyjno-prawne, podejmowanie, wykonywanie i kończenie działalności, przepisy praw...

22,05
To ponad 8% taniej!

Dokumentacja hotelowa Ćwiczenia dla zawodu technik hotelarstwa. Kwalifikacje T.11 i T.12. Technikum

Wydawnictwo Format-AB

Ćwiczenia dla kwalifikacji: T.11 i T.12. Zawierają 65 zadań oraz formularze dokumentów hotelowych do wypełnienia. Ćwiczenia kształtują umiejętność wypełniania dokumentacji hotelowej i przygotowują do praktycznej obsługi gościa w hotelu.

38,82
To ponad 25% taniej!

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

Wydawnictwo Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ

Bogato ilustrowany podręcznik poświęcony podstawom elektrotechniki i elektroniki, których znajomość jest niezbędna do dalszego kształcenia w zawodzie. Przedstawiono w nim zagadnienia dotyczące: istoty prądu elektrycznego, prądu stałego, prądu przemiennego jednofazowego i trójfazowego, teorii obwodów elektrycznych, obwodów elektrycznych ...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej