1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Literatura religijna

Literatura religijna
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

11,14
To ponad 25% taniej!

Twarzą w twarz z Ukrzyżowanym. Jerozolimskie kazania pasyjne

Wydawnictwo Serafin

"Judasz nie powiesił się na drzewie. On zawisł na kościelnych pulpitach, schował się w kasach pancernych na plebanii, siedzi w kieszeniach proboszczów. Jest na ustach zakonnic kochających wojny, sandałach zakonników, którzy chodzą własną drogą, w deklaracjach podatkowych składanych w urzędach skarbowych, komputerach studentów. Jest. Cią...

30,24
To ponad 8% taniej!

Widzieliśmy Pana. Rozważania rekolekcyjne oparte na Ćwiczeniach duchownych św. Ignacego Loyoli. Tydzień czwarty

Wydawnictwo WAM

Kontemplacja Jezusa zmartwychwstałego w czwartym tygodniu Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli objawia nam, że ostatecznym celem naszego życia nie jest cierpienie z Jezusem, ale udział w Jego wszystko zwyciężającej miłości. Zmartwychwstały Pan odchodzi z tego świata, by móc powrócić do nas i obdarzyć nas pełnią radości i chwały. Doświ...

26,66
To ponad 15% taniej!

Wierzcie w Ewangelię

Wydawnictwo Św. Stanisława BM

Przedstawione w tym tomiku homilie są sprawdzoną już w dwóch poprzednich częściach propozycją uważnego wnikania w słowo Boże i wsłuchiwania się w nie tak, aby uczynić z Ewangelii nieodłączny i niepowtażalny autorytet, który pomoże odnaleźć się w każdej życiowej sytuacji. Czytelnik, który zapozna się z tymi mowami, znajdzie w nich cenną ...

30,24
To ponad 8% taniej!

W Jego ranach. Rozważania rekolekcyjne oparte na Ćwiczeniach duchownych św. Ignacego Loyoli. Tydzień trzeci

Wydawnictwo WAM

Ewangeliczne kontemplacje męki Jezusa, proponowane przez Józefa Augustyna SJ, ukazują z jednej strony całą powagę i dramat naszej sytuacji ludzi uwikłanych w grzech pierworodny, grzech świata i grzech osobisty, z drugiej zaś tajemnicę odwiecznej i nieskończonej miłości Boga do każdego człowieka. To ona, Boska miłość, wydała na mękę i śm...

8,97
To ponad 25% taniej!

Postsynodalna Adhortacja Apostolska Amoris Laetitia. O miłości w rodzinie

Wydawnictwo M

Radość miłości przeżywana w rodzinach jest także radością Kościoła. Pomimo licznych oznak kryzysu małżeństwa, pragnienie życia rodzinnego jest stale żywe, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Najnowsza adhortacja papieża Franciszka podejmuje refleksję nad sytuacją rodzin w dzisiejszym świecie, zbiera owoce dwóch ostatnich synodów biskupów po...

13,62
To ponad 25% taniej!

Lectio divina do Ewangelii św. Mateusza 7. Biada i mowa eschatologiczna (rozdz. 23,1 - 25,46) / Tom 29

Wydawnictwo Dehon

Tom 7 Lectio divina do Ewangelii św. Mateusza omawia tzw. piątą mowę Jezusa, nazywaną Mową eschatologiczną. Znajduje się ona w rozdziałach 24 i 25. W swojej drugiej mowie, określanej przez egzegetów Mową apostolską, Jezus nakreślił zasadnicze linie metodologiczne misji Dwunastu, natomiast w pierwszej, Kazaniu na górze, wskazał podstawo...

7,47
To ponad 25% taniej!

Zasady Religii Chrześcijańskiej. Grzech pierworodny

Wydawnictwo Tymbes

(Institutio Christianae Religionis) - dzieło słynnego reformatora Jana Kalwina, które wywarło niebagatelny wpływ na kształt teologii protestanckiej, dając jej solidne podstawy i tworząc jasny przekaz oparty na Słowie Bożym. Omawiane zagadnienia są ujęte w poprzedzone wstępem sekcje tematyczne, by w sposób systematyczny wprowadzać czytel...

19,29
To ponad 8% taniej!

Czas Credo. Czas nowej ewangelizacji

Wydawnictwo RTCK

Czas Credo. Czas nowej ewangelizacji Książka jest owocem 44 tysięcy przejechanych kilometrów, spotkań i konferencji wygłoszonych przez ks. Michała Olszewskiego SCJ w kilkunastu miastach w Polsce i na świecie w 2013 roku, których program powstał jako odpowiedź na ogłoszony przez papieża Benedykta XVI ROK WIARY. Całość została uzupełnion...

14,90
To ponad 25% taniej!

Trzymając dłoń Boga Kazania wybrane

Wydawnictwo Salwator

Świat chce nas dzisiaj pozbawić oryginalności bycia z Bogiem. Próbuje się nam wmówić, że oryginalność polega na konkretnej modzie, której się poddamy, a tymczasem właśnie w ten sposób wtłacza się w nas skłonność do kiczu. Żeby być oryginalnym, to trzeba uwierzyć Bogu w to, że przychodzi żywy i prawdziwy w eucharystycznym chlebie, by zab...

24,64
To ponad 25% taniej!

Wiara ze słuchania. Kazania starosądeckie 1980-1992

Wydawnictwo Znak

Wiara za słuchania to niezwykły zbiór kazań, które ksiądz Józef Tischner głosił w latach 1980 - 1992 w starosądeckim klasztorze sióstr klarysek. Ocalone za murami klasztoru teksty, osobiste i bardzo poruszające są jednocześnie pełne charakterystycznego dla Tischnera poczucia humoru. Wybitny kaznodzieja mówi m. in. o tym, co jest istotą ...

11,97
To ponad 25% taniej!

Wiara w świecie. Rok liturgiczny w kazaniach

Wydawnictwo Bernardinum

Tom homilii, kazań, konferencji i modlitw. Wszystkie zawarte tutaj teksty zostały wygłoszone w ramach posługi przepowiadania słowa Bożego, a ich celem było wprowadzenie wiary opartej na tym słowie w świat dzisiejszych ludzi.

18,64
To ponad 25% taniej!

Przyjdź Duchu Święty Ewangelizacja na Barce i na Bulwarowej 2

Wydawnictwo eSPe

Nie można wyznać wiary w Jezusa jako Pana i Zbawiciela bez pomocy Ducha Świętego. Bez Ducha nie jest też możliwe codzienne życie chrześcijanina. Jego dary wspierają nas w głoszeniu Ewangelii i budują naszą wspólnotę. On przemienia nas i uzdalnia do praktykowania wiary i posługiwania. Dlatego, do czego wzywają nas autorzy tekstów zebrany...

36,68
To ponad 8% taniej!

Wiara jak ziarno gorczycy. Homilie na niedziele i święta. Rok A, B, C

Wydawnictwo WAM

Książka stanowi zwięzły i praktyczny (egzystencjalny) komentarz do niedzielnych i świątecznych Ewangelii. Prezentowane rozważania mogą być inspiracją do osobistej modlitwy medytacyjnej oraz materiałem do spotkań biblijnych i modlitewnych, a także mogą służyć jako pomoc duszpasterska dla kapłanów.

33,88
To ponad 15% taniej!

Ukochać naukę Bożą. Kazania okolicznościowe

Wydawnictwo Wydawnictwo Diecezjalne

Do rąk czytelników trafia kolejny tom kaznodziejskiego przekazu. Powstał on z zafascynowania autora postacią Jezusa Chrystusa, Jego ewangelicznymi przekazami, a także Jego relacjami z apostołami i wszystkimi, których nauczał, i z którymi się spotkał.Kazania zawarte w niniejszym tomie, w swej zasadniczej osnowie, oparte są na biblijnych ...

12,71
To ponad 15% taniej!

Wiara chrystusowego żołnierza. Pomoc dla tych, którzy nie boją się walczyć

Wydawnictwo Św. Stanisława BM

Dlaczego tematem tych rekolekcyjnych refleksji stała się wiara Chrystusowego żołnierza? Odpowiedzi udziela nam samo Pismo Święte. Jak zanotował św. Mateusz, największą pochwałę wiary wypowiedział Jezus właśnie do żołnierza - rzymskiego setnika. Chrystusa wprawiła w zdumienie pełna ufności postawa tego człowieka, szczerze się nią zadziwi...

21,72
To ponad 25% taniej!

Umiłowany. Rekolekcje z umiłowanym uczniem

Wydawnictwo Salwator

Umiłowany uczeń Jezusa, który spoczął na Jego łonie, położył głowę na Jego piersi i słuchał bicia Jego serca, które całe zanurzone jest w Ojcu, "poruszane" miłością Ducha Świętego. Kolejne zaproszenie ks. Krzysztofa Wonsa SDS do przeżycia rekolekcji w dynamice lectio divina, tym razem umiłowanym uczniem Jezusa. W Ewangelii św. Jana li...

27,02
To ponad 8% taniej!

Rodzina uratuje świat

Wydawnictwo Fundacja Instytut Globalizacji

Premiera wydawnictwa zaplanowana jest na 100 dni przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie, połączonymi z pierwszą papieską pielgrzymką do Polski. Publikacja przedstawia "Wielką Katechezę o Rodzinie", głoszoną systematycznie przez Papieża podczas środowych audiencji generalnych, w okresie gorących dyskusji towarzyszących obradom Syn...

33,72
To ponad 25% taniej!

Kazania Tom 2

Wydawnictwo W drodze

II tom Kazań jednego z najwybitniejszych mistyków średniowiecza i najsłynniejszego kaznodziei niemieckiego XIV wieku. Głównym przedmiotem, wokół którego koncentruje się tematyka Kazań, jest unio mystica - mistyczne zjednoczenie duszy z Bogiem. Formą swoją związana z konkretnym środowiskiem i epoką nauka ta odnosi się do każdego człowiek...

53,33
To ponad 8% taniej!

Vademecum misjonarza rekolekcjonisty

Wydawnictwo WAM

Vademecum jest owocem długoletniego doświadczenia pracy ks. Krzemińskiego jako misjonarza ludowego oraz całej grupy jezuickich misjonarzy. Autor zamieszcza w nim praktyczne wskazania do przeprowadzenia misji intronizacyjnych, ewangelizacyjnych i nawiedzenia oraz rekolekcje o Miłosierdziu Bożym. Szczegółowo prezentuje tematykę rozważań, ...

19,47
To ponad 25% taniej!

Świt przyszłości. Święty Jan Paweł II do młodych

Wydawnictwo Dehon

Książka została wydana z okazji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie (2016). Zawiera ona nauczanie św. Jana Pawła II skierowane do młodych całego świata, ze szczególnym uwzględnieniem przesłania płynącego ze Światowych Dni Młodzieży. Autorem tego wszechstronnego opracowania jest włoski pedagog i wykładowca uniwersytecki, Vittorio Gaeta, ...

21,22
To ponad 15% taniej!

W biblijnej szkole życia. Materiały do lectio divina

Wydawnictwo Święty Wojciech

Książka proponuje modlitewną refleksję nad życiem w oparciu o teksty biblijne metodą lectio divina. Dobór tekstów uzależniony jest od charakteru i treści poszczególnych okresów liturgicznych. Materiały przygotowano jako pomoc do osobistej i wspólnotowej medytacji biblijnej w celu realizacji programu duszpasterskiego "Otoczmy troską życie".

14,14
To ponad 25% taniej!

Wiara ma znaczenie 2. Jezus jest Prawdą. Interaktywny cykl 8 spotkań

Wydawnictwo Księgarnia Św. Jacka

Wiara ma znaczenie 2. Jezus jest Prawdą - cykl 8 interaktywnych spotkań dla rodziców - to kontynuacja 5 spotkań Wiara ma znaczenie. Jezus jest Prawdą. Spotkania te mają pomóc zatroskanym rodzicom odkryć, jaki jest sposób myślenia współczesnych dzieci i młodzieży oraz: ? Wskazać, dlaczego wiara jest ważna ? Zrozumieć prawdziwe powody prz...

10,68
To ponad 15% taniej!

Wezwani do zwycięstwa mocą miłości. Jana Pawła II teksty o Bożym miłosierdziu wygłoszone w czasie pielgrzymek do Ojczyzny

Wydawnictwo Św. Stanisława BM

Jan Paweł II głosi miłosierdzie przez swoją obecność na polskiej ziemie. Czyni to przez słowo zachęcające do ufności, modlitwy, patriotyzmu. Wzywa do troski o najbardziej prześladowanych, cierpiących. Przez słowa skierowane do różnych stanów, zawodów i powołań, zachęca do tego, by byli mocni siłami wiary, nadziei i miłości, a świętych, ...

22,47
To ponad 25% taniej!

W obronie człowieczeństwa wolnego

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Przemówienia kard. Stefana Wyszyńskiego do prawników i lekarzy. Książka ukazała się jako 6. tom serii Veritatem facientes in caritate

14,90
To ponad 25% taniej!

Wiara chrześcijańska i demonologia. Kongregacja Nauki Wiary

Wydawnictwo AA

Dokument Kongregacji Nauki Wiary Wiara chrześcijańska i demonologia potwierdza i przedstawia nauczanie Kościoła o szatanie jako osobowym złym duchu, przeciwniku Boga, człowieka i stworzenia. Dokument powstał w odpowiedzi na coraz głośniejsze i liczniejsze teorie, idee i wypowiedzi wielu myślicieli i teologów, negujących realne istnienie...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej