Nasza PROMOCJA
W naszej księgarni historycznej jest 93 książek w tym katalogu

Promocja

24,00
To ponad 40% taniej!

Promocja

ORP Krakowiak, ORP Kujawiak i ORP Ślązak. Okręty typu "Hunt II" w Polskiej Marynarce Wojennej w latach 1941-1946

Marek Wawrzynkowski

Wydawnictwo Napoleon V

"ORP Krakowiak, ORP Kujawiak i ORP Ślązak..." to publikacja mająca za zadanie przedstawić służbę ORP Krakowiak, ORP Kujawiak i ORP Ślązak w II wojnie światowej, równocześnie opisując ich załogę i jej koleje życiowe oraz krótko scharakteryzować ten typ okrętów. Dla Polskiej Marynarki Wojennej były to jednostki nietypowe, gdyż jako jedyne n...

#Bitwa o Atlantyk#Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie

Promocja

36,00
To ponad 40% taniej!

Promocja

Obrona Piemontu 1742-1748. Wstęp do studium o Napoleonie

Spenser Wilkinson

Wydawnictwo Napoleon V

Głównym wynikiem studiów nad Napoleonem w ciągu ostatnich czterdziestu lat było pokazanie ile, jako generał, zawdzięczał on swoim francuskim poprzednikom z XVIII w. Wiele czerpał z doktryn zaprezentowanych przez Bourceta w jego Principes de la Guerre de Montagnes. Studiował kampanie Contiego i Maillebois'go podczas wojny o sukcesję austri...

Promocja

45,00
To ponad 40% taniej!

Promocja

Niemiecki Północny Teatr Działań Wojennych 1940-1945

Earl F. Ziemke

Wydawnictwo Napoleon V

Praca ta opisuje dwie kampanie prowadzone przez Niemców na ich Północnym Teatrze Działań Wojennych. Pierwszą z nich, przeciwko Danii i Norwegii, rozpoczęli 9 kwietnia 1940 r. Druga - prowadzona z terytorium Finlandii przeciwko ZSRR i przy współpracy z Finami - zaczęła się 22 czerwca 1941 r., a zakończyła zimą 1944-1945, po tym, jak rząd f...

Promocja

39,00
To ponad 40% taniej!

Promocja

Między buławą a tronem. Wojsko koronne w walce stronnictwa malkontentów z ugrupowaniem dworskim 1669-1673

Zbigniew Hundert

Wydawnictwo Napoleon V

Niniejsza praca jest pierwszą pełną monografią, przedstawiającą rolę, zaangażowanie oraz wykorzystanie wojska koronnego w konflikcie politycznym w Rzeczypospolitej 1669-1673 pomiędzy obozem dworskim Michała Korybuta Wiśniowieckiego, a opozycją z hetmanem wielkim Janem Sobieskim na czele. Książka przedstawia polityczne postawy wojska i uka...

Promocja

48,00
To ponad 40% taniej!

Promocja

Mazowiecka Brygada Kawalerii. W latach Drugiej Rzeczypospolitej oraz podczas Kampanii Wrześniowej 1939

Dariusz Prokopiuk

Wydawnictwo Napoleon V

Niniejsza publikacja to monografia Mazowieckiej Brygady Kawalerii obejmująca okres od utworzenia jej pierwszych oddziałów w 1918 r. do rozwiązania jednostek odtwarzanych w ramach PSZ na zachodzie. Celem publikacji jest przybliżenie historii organizacji, funkcjonowania oraz prowadzenia działań bojowych Wielkiej Jednostki - Mazowieckiej Bry...

Promocja

30,00
To ponad 40% taniej!

Promocja

Marszałek Tuchaczewski

Michał Klimecki

Wydawnictwo Napoleon V

Zrehabilitowany na początku 1957 roku, zafascynował miliony Rosjan, którzy dostrzegli w nim jeden z najtęższych umysłów wojskowych, „bolszewika bez skazy”, oddanego swojej ojczyźnie i partii. Ikonę Tuchaczewskiego tworzyły wytrawne pióra nie tylko propagandzistów, ale także osób, którymi niegdyś dowodził. Wyspecjalizowane komórki partii i wojsk...

#Wojna z Bolszewikami 1920

Promocja

40,80
To ponad 40% taniej!

Promocja

Manewr na Pułtusk. Kampania jesienna w Polsce 1806 roku

Georges Lechartier

Wydawnictwo Napoleon V

Zwycięstwa spod Jeny i Frydlandu miały miejsce w tak nieodległym czasie zarówno przed jak i po ponurych, ale i chwalebnych walkach spod Pułtuska oraz Gołymina, że zupełnie przyćmiły je swoją sławą. Naturalną koleją rzeczy francuscy pisarze zainteresowani tematyką militarną wolą zajmować się tymi zwycięstwami, które przyniosły najbardziej ...

#Napoleon I Bonaparte

Promocja

33,00
To ponad 40% taniej!

Promocja

Kwestia bałtycka w XVI-XVII wieku Tom 1

G.W. Forsten

Wydawnictwo Napoleon V

Cel niniejszego dzieła stanowi zbadanie historii kwestii bałtyckiej w XVI i XVII stuleciu. Wywołała ona w owej epoce zaciętą walkę, mającą z początku charakter raczej kulturowy i handlowy, a później wyłącznie polityczny. Nowy kierunek całemu handlowi Europy nadały wielkie odkrycia geograficzne, które to zdarzenie zadało Hanzie decydujący...

Promocja

48,00
To ponad 40% taniej!

Promocja

Kryzys w śniegu. Kampania zimowa 1806-1807

James R. Arnold Ralph R. Reinertsen

Wydawnictwo Napoleon V

Bitwa od Pruską Iławą uchodzi za jedną z większych rzezi, mających miejsce w czasie wojen napoleońskich. Autorzy niniejszej pracy stoją na podobnym stanowisku, które prezentują w końcowej części pracy. Całe dzieło skupia się na opisie działań wojennych od końca listopada 1806 roku do bitwy pod Pruską Iławą włącznie.

#Napoleon I Bonaparte

Promocja

24,00
To ponad 40% taniej!

Promocja

Król Robert Bruce

Alexander F. Murison

Wydawnictwo Napoleon V

Postać Roberta de Brus (1274-1329), hrabiego Carrick, Pana na Annandale, oraz od 1306 roku króla Szkocji, nie jest szerzej znana polskiemu czytelnikowi. Co prawda wspominają o nim syntetyczne opracowania historii Szkocji, czy też historii średniowiecznej Europy, lecz zawarte w nich informacje są niezwykle zdawkowe i nie ukazują w pełni je...

Promocja

42,00
To ponad 40% taniej!

Promocja

Kawaleria w wojnach Rewolucji i Cesarstwa 1792-1815 tom 2

Luis Auguste Picard

Wydawnictwo Napoleon V

Z przyjemnością oddajemy do rąk Czytelnika kolejną część dzieła Picarda, dotyczącego historii kawalerii francuskiej w epoce wojen napoleońskich. Omawia ona walki w Hiszpanii, oraz kampanie 1809, 1812, 1813, 1814 roku, jak również kampanię belgijską. Oczywiście dzieło to jest w znacznej mierze chwalebną historią jazdy I Cesarstwa, tak więc...

#Kawaleria

Promocja

39,00
To ponad 40% taniej!

Promocja

Kampania jesienna w Prusach Wschodnich. sierpień-wrzesień 1914 roku

Bolesław Zawadzki

Wydawnictwo Napoleon V

Zamierzeniem moim było iść śladami wodzów tej kampanii, których myśl i wola stworzyły jej plastykę, przyjrzeć się pracy ducha w chwili tworzenia pomysłu wojennego, poznać jakimi drogami osiągali oni realizację lub załamanie się swej koncepcji, powodując zwycięstwo lub klęskę.

#Bitwy I WŚ

Promocja

30,00
To ponad 40% taniej!

Promocja

Kampania bawarska. Operacje wojskowe w Bawarii i Górnej Austrii 1741-1743

Maurice Henri Weil

Wydawnictwo Napoleon V

Już wiosną 1741 roku, odkąd wyraźniej zaczęła rysować się wroga postawa Bawarii, Maria Teresa nakazała nadwornej radzie wojennej bez niepotrzebnego rozgłosu podjąć najbardziej konieczne środki do ochrony niemal zupełnie opuszczonych przez wojska prowincji. Wykonanie dyspozycji powierzyła jednemu z członków rady, feldmarszałkowi lejtnantow...

Promocja

36,00
To ponad 40% taniej!

Promocja

Jazda rzymska od połowy III wieku po podział Cesarstwa

Krzysztof Narloch

Wydawnictwo Napoleon V

Studium dotyczy rzymskich jednostek konnych, od połowy III wieku do śmierci Teodozjusza Wielkiego i ostatecznego podziału imperium w 395 roku. Przez długi czas było to temat na tyle niepopularny, że w monografiach, dotyczących rzymskiej konnicy w okresie cesarstwa, jest niemal zupełnie pomijany. Mimo iż syntetyczne publikacje traktujące o...

Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej