Nasza PROMOCJA
W naszej księgarni historycznej jest 93 książek w tym katalogu

Promocja

36,00
To ponad 40% taniej!

Promocja

Promocja

42,00
To ponad 40% taniej!

Promocja

O cześć imienia polskiego

Adam M. Skałkowski

Wydawnictwo Napoleon V

Reedycja z 1908 roku, praca zawiera przetłumaczone fragmenty francusko i niemieckojęzyczne, a także dodatek.

#Napoleon I Bonaparte

Promocja

42,00
To ponad 40% taniej!

Promocja

Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów 1377-1499

Ludwik Kolankowski

Wydawnictwo Napoleon V

Prezentowana Czytelnikowi książka jest główną pozycją w dorobku naukowym Ludwika Kolankowskiego. Praca dzieli się na dwadzieścia rozdziałów, w których autor omawia historię Litwy od momentu śmierci wielkiego księcia Olgierda w 1377 r. i objęcia jego schedy przez Jagiełłę po zakończenie polsko-litewskich działań przeciw Mołdawii Stefana ...

#Jagiellonowie

Promocja

51,00
To ponad 40% taniej!

Promocja

Strategiczna Ofensywa Powietrzna przeciwko Niemcom

Webster Charles

Wydawnictwo Napoleon V

Strategiczne działania bombowe prowadzone w Europie podczas II wojny światowej były tak samo istotne jak kontrowersyjne i żadna pozycja w historiografii nie przedstawia tak wszechstronnej analizy wszystkich ich aspektów jak Strategiczna Ofensywa Powietrzna przeciwko Niemcom autorstwa Charlesa Webstera i Noble Franklanda. Oddawany w Pańs...

Promocja

36,00
To ponad 40% taniej!

Promocja

Generał Józef Niemojewski starosta śremski 1769-1839

Józef Przeklasa

Wydawnictwo Napoleon V

Józef Niemojewski był generałem wojsk polskich, francuskich, organizatorem powstania kościuszkowskiego w Wielkopolsce, współinicjatorem zwołania do Mediolanu kadłubowego Sejmu Czteroletniego, komendantem wojskowym w departamentach i uczestnikiem spisków. Należał do czołówki reformatorów, wyprzedzających dzięki swym poglądom epokę, w któ...

Promocja

39,00
To ponad 40% taniej!

Promocja

Napoleon I Obraz życia tom I

Fryderyk M. Kircheisen

Wydawnictwo Napoleon V

Fryderyk M. Kircheisen cieszy się zasłużoną sławą najlepszego bodaj w naszym czasie znawcy Napoleona I i jego epoki. Poświęcił on całe życie studiom nad tą niezwykłą osobistością dziejową, nad tym jedynym w swoim rodzaju zjawiskiem, które przez długie jeszcze pokolenia pobudzać będzie wyobraźnię poetów, przykuwać uwagę historyków i socjologów, ...

#Napoleon I Bonaparte

Promocja

39,00
To ponad 40% taniej!

Promocja

Promocja

33,00
To ponad 40% taniej!

Promocja

Władysław I Jagiellończyk na Węgrzech (1440-1444)

Jan Dąbrowski

Wydawnictwo Napoleon V

Zadaniem moim w niniejszym studium było nakreślenie politycznych dziejów kilkuletniego panowania Władysława I na Węgrzech, które w literaturze węgierskiej nie doczekało się dotychczas odpowiedniego opracowania, a w naszym piśmiennictwie historycznym, poza nielicznymi wyjątkami, traktowane było raczej pobocznie czy dodatkowo. Ponieważ za...

Promocja

39,00
To ponad 40% taniej!

Promocja

Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagiellończyka. Studia nad dziejami państwa i społeczeństwa na przełomie XV i XVI wieku

Krzysztof Pietkiewicz

Wydawnictwo Napoleon V

Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagiellończyka. Studia nad dziejami państwa i społeczeństwa na przełomie XV i XVI wieku, jest zbiorem studiów poświęconych epoce panowania Aleksandra Jagiellończyka w Wielkim Księstwie Litewskim w l. 1492-1506. W tym okresie Litwa straciła mocarstwowe stanowisko Europie Wschodniej, spra...

#Historia państwowości#Społeczeństwo#Jagiellonowie

Promocja

24,00
To ponad 40% taniej!

Promocja

Wyprawa Sobieskiego do Mołdawii w 1686 r.

Czesław Chowaniec

Wydawnictwo Napoleon V

Udział Rzeczypospolitej w wojnie Ligi Świętej z Turcją u schyłku XVII w. nie został dotąd w naszej literaturze historyczno-wojskowej należycie wyjaśniony. Wojna, którą tak chlubnie rozpoczął król Jan III pod Wiedniem w 1683 r. i której przez długie lata był głównym uczestnikiem, przedstawia się nam w świetle dotychczasowych badań jako s...

#Jan III Sobieski

Promocja

30,00
To ponad 40% taniej!

Promocja

Czas wojny, czas pokoju. Stany Zjednoczone Ameryki w XX i XXI wieku Tom 2

Łukasz Niewiński

Wydawnictwo Napoleon V

Z prawdziwą satysfakcją przedstawiam rezultat pracy Sekcji Amerykanistycznej Studenckiego Koła Naukowego Historyków, działającej na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Jest to już drugi tom zawierający teksty poświęcone zagadnieniom związanym z historią polityczną, militarną, kulturalną, czy prawną USA. Tom ...

Promocja

39,00
To ponad 40% taniej!

Promocja

Historia Konsulatu i Cesarstwa Tom 3 Część 2

Adolphe Thiers

Wydawnictwo Napoleon V

Dzieło Thiersa nie tyle wpisało się w legendę napoleońska, co stało się jej kamieniem milowym. Przesądziło o tym kilka czynników. Duże znaczenie miał styl autora: barwny, dynamiczny, umiejętnie podtrzymujący uwagę czytelnika, pełen świetnych chwytów literackich.(...) O sukcesie książki zadecydował jednak przede wszystkim rozmach przedsi...

Promocja

18,00
To ponad 40% taniej!

Promocja

Oblężenie Krakowa przez arcyksięcia Maksymiliana (1587)

Kazimierz Lepszy

Wydawnictwo Napoleon V

Burzliwe czasy trzeciego bezkrólewia, budziły za­wsze wśród historyków duże zainteresowanie. Rzecz dziwna jednak, że ograniczali się oni przeważnie do przedstawienia przebiegu samej niezgodnej elekcji, i do spraw polityki zagranicznej, zwra­cając stosunkowo niewielką uwagę na te wypadki polityki wewnętrznej, które stanowiły bezp...

Promocja

39,00
To ponad 40% taniej!

Promocja

Rzeczpospolita Polska w dobie Sejmu Inkwizycyjnego (1589-1592)

Kazimierz Lepszy

Wydawnictwo Napoleon V

Bezkrólewie r. 1587, pierwsze lata rządów Zygmunta III oraz Sejm Inkwizycyjny słusznie traktowane są przez historiografię jako okres przełomowy dziejów polskich. Już współcześni dziejopisarze Reinhold Heidenstein, Joa­chim Bielski, Krzysztof Warszewicki czy nieco późniejszy Paweł Piasecki oceniali wyjątkowe znaczenie tych wypadków i...

Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej