1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Jacek Jaworski

Pozostałe pozycje autora Jacek Jaworski (12)

33,12
To ponad 15% taniej!

nowość

Wstęp do rachunkowości przedsiębiorstw. Sprawozdawczość finansowa i ewidencja operacji gospodarczych w przykładach i zadaniach

Jacek Jaworski Renata Gmińska

Wydawnictwo CeDeWu

Współczesna rachunkowość to system dostarczania informacji finansowej dotyczącej działalności przedsiębiorstwa dla bardzo zróżnicowanej grupy odbiorców. Jako jedna z najstarszych dziedzin ekonomii rachunkowość rozwinęła i w dalszym ciągu doskonali wiele metod identyfikacji, pomiaru i prezentacji różnorakich kategorii finansowych. Ninie...

89,93
To ponad 25% taniej!

Żołnierze spod znaku trupiej główki

Jacek Jaworski

Wydawnictwo Dragon

To książka, która stanowi rodzaj wyczerpującego leksykonu o wszystkich jednostkach wojskowych, a także policyjnych całego świata, ruchów narodowo-wyzwoleńczych itp., które wyróżniały się znakiem trupiej czaszki. Choć wojskowa oznaka w postaci czaszki kojarzy się na ogół z okresem II wojny światowej i przypisywana jest złowieszczej symbo...

84,12
To ponad 15% taniej!

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Komentarz

Jacek Jaworski Paweł Sosnowski

Wydawnictwo LexisNexis

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz to oparte na orzecznictwie sądowym opracowanie dotyczące zagadnień związanych z podstawowymi pojęciami w zakresie planowania przestrzennego, treścią aktów planowania przestrzennego, procedurami ich sporządzania i uchwalania oraz wydawaniem decyzji o lokalizacji inwestycji c...

54,25
To ponad 8% taniej!

Aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste oraz pierwokup ustawowy

Jacek Jaworski

Wydawnictwo C.H. Beck

. Serię Nieruchomości stanowią poradniki prezentujące szeroko rozumianą, praktyczną stronę branży. Starannie dobrane przykłady z zakresu prawa, podatków i praktyki ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji i dostarczają konkretnych rozwiązań. Adresatem tej serii są głównie profesjonaliści rynku nieruchomości. Aktualizowanie opłat z ty...

45,02
To ponad 15% taniej!

Zarządzanie finansami wobec wyzwań XXI wieku Tom 5

Jacek Jaworski

Wydawnictwo CeDeWu

Koniec pierwszej dekady XXI w. mija pod znakiem głębokiego i niespodziewanego kryzysu finansowego oraz poważnego spowolnienia światowej gospodarki. Wydarzenia te dowiodły, że współczesna gospodarka posiada swoje niedoskonałości, a nowoczesne metody gospodarowania finansami nie tylko, że nie chronią jej przed gwałtownymi zawirowaniami, a...

52,67
To ponad 15% taniej!

Informacja finansowa w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem. Potrzeby - źródła - wykorzystanie

Jacek Jaworski

Wydawnictwo CeDeWu

Istotą gospodarki kapitalistycznej jest rodzenie się nowych przedsiębiorstw na gruzach tych, które upadły". Teza ta sformułowana przez J. Schumpetera leży u podstaw tworzenia się oraz rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Cytując za P. Druckerem stanowią one "sól gospodarki rynkowej oraz bazę demokratycznego porządku społec...

126,72
To ponad 25% taniej!

Leksykon prawa budowlanego, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami

Jacek Jaworski Paweł Sosnowski

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Autorzy skoncentrowali się na omówieniu poszczególnych pojęć z perspektywy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Czytelnicy odnajdą tu zatem wyjaśnienia dotyczące m.in.: - przygotowywania projektów aktów planistycznych oraz wydawania decyzji administracyjnych w zakresie prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, - skutków u...

74,77
To ponad 15% taniej!

Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw

Jacek Jaworski

Wydawnictwo CeDeWu

Książka adresowana jest głównie do studentów kierunków ekonomicznych i pokrewnych, jako podręcznik z przedmiotów związanych z problematyką zarządzania finansami przedsiębiorstw. Może też być cennym przewodnikiem dla praktyków gospodarczych - przede wszystkim dla dyrektorów finansowych, księgowych, specjalistów ds.. Analiz, controllingu,...

33,88
To ponad 15% taniej!

Wstęp do rachunkowości przedsiębiorstw

Jacek Jaworski

Wydawnictwo CeDeWu

Oddawana do rąk Czytelników książka adresowana jest głównie do studentów kierunków ekonomicznych i pokrewnych jako podręcznik z podstaw rachunkowości. Może również być przydatna dla praktyków gospodarczych, przede wszystkim początkujących księgowych, specjalistów ds. analiz, controlingu itp. jako przewodnik wprowadzający w tajniki klasy...

33,12
To ponad 15% taniej!

Finanse w nowoczesnej gospodarce Tom 1

Jacek Jaworski Jan (red.) Wiśniewski

Wydawnictwo CeDeWu

Funkcjonowanie rynków finansowych w Polsce i na świecie Polityka monetarna Europejskiego Banku Centralnego a stabilność finansowa strefy euro Internetowe zakłady bukmacherskie jako przykład szarej strefy Zastosowanie logiki rozmytej w finansach - wybrane modele decyzyjne Dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego w świetle teorii finansów beh...

35,97
To ponad 25% taniej!

Litewski kontekst wojny polsko rosyjskiej 1831 roku

Jacek Jaworski

Wydawnictwo Napoleon V

Prezentowany materiał jest podsumowaniem wystąpień autora na konferencjach poświęconych problematyce Powstania Listopadowego organizowanych w ostatnim czasie na Litwie i w Polsce - w Muzeum Regionalnym Litewskich w Keleme, w Muzeum Wojska im. ks. Witolda Wielkiego w Kownie, w Muzeum Niepodległości w Warszawie, w Muzeum Miejskim w Brodnicy...

94,47
To ponad 25% taniej!

Regina Armorum Rzecz o lancy

Jacek Jaworski

Wydawnictwo Napoleon V

,,Regina Armorum. Rzecz o Lancy" to praca wieloletniego sekretarza Klubu Miłośników Dawnych Militariów Polskich, red. nacz. czasopisma ,,Militaria", Jacka Jaworskiego, stanowiąca przypomnienie o polskim wkładzie do wspólnego dorobku europejskiej myśli militarnej. Można powiedzieć, że lanca, broń, stanowiąca dumę narodową Polaków, po raz p...

Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej